»Omreženi« sta tako levica kot desnica

Doktor Tine Hribar, filozof, nekdanji oporečnik, glavni in odgovorni urednik Nove revije v dramatičnih časih, eden od ustanoviteljev Demosa in piscev slovenske ustave, če izpostavimo samo nekaj drobcev iz njegove biografije, je zaskrbljen.

sob, 06.03.2010, 14:04

Pravi, da ga v najbolj tveganih časih pred spremembo sistema ni bilo strah. Zdaj pa ga včasih je. In nato tudi glasno pove, zakaj.

Smo v krizi, ki je trojna - gospodarska, politična in moralna. Katera je, po vašem mnenju, ta hip hujša in katera je lahko bolj usodna za našo prihodnost?


Vse tri. To je svetovna kriza, ki se je začela z napadom na newyorška dvojčka Svetovnega trgovinskega centra. Takrat sem v zapisu Trojno sesutje Zahoda napovedal te krize - najprej ekonomsko oziroma finančno, potem moralno oziroma religiozno, pa tudi čisto filozofsko. Ta kriza zdaj traja in mi smo zajeti vanjo. Problem je, kako se vsak posameznik ali celo narod znajde v vsem tem. Ključno je vprašanje, kako bosta Zahod in znotraj njega EU sposobna reagirati na nova razmerja moči in silnic v svetu, kako bomo zdržali ta milijardni pritisk z več strani: z muslimanskih območij pa iz Kitajske in Indije ter Brazilije, ki se ne bo manjšal, marveč vse bolj večal.

Ekonomska kriza je pri nas sovpadala z zamenjavo oblasti. Po enem letu mandata sedanje vlade se zdi, da je vse narobe. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Je to samo vtis ali ta ekipa ni bila kos razmeram, na katere je naletela?

Očitno ni bila. Seveda pa je večino problemov podedovala, s tako imenovanim tajkunstvom vred. Sam nisem prepričan, da gre dejansko za tajkunstvo. Trditev, da je kapital prevzel oblast nad politiko, je prepovršna.

Sprva je politika obvladovala vse. Ekonomija je bila le eno od področij, ki jih je upravljala, usmerjala in nadzorovala Partija, udarna pest te partijske oblasti pa je bila Ozna. Ki pa je zelo hitro postala nadoblast in se povzpela celo nad partijce, da o gospodarstvenikih in drugih ljudeh ne govorim. Šef Ozne, poznejše Udbe, Ivan Maček je postal tudi formalni predsednik republiške skupščine. Niku Kavčiču so naložili, da organizira bančništvo in tako naprej. Ko pa je bivša partijsko-udbovska oblast ob Demosu ugotovila, da se ne bo dalo obdržati Oblasti, so začeli ustanavljati nove mreže, vzporedne centre. Tudi v zdravstvu. Medicinski center Barsos so, recimo, ustanovili nosilci prejšnje, partijsko-udbovske oblasti.

Kdo ga je ustanovil? Ali ni bil to Saša Baričevič?

Gre za to, da so bivši vodilni funkcionarji ugotovili, da v Univerzitetnem kliničnem centru ne bodo imeli več nekdanjih absolutnih privilegijev, ko so prišli na vrsto, kadar so hoteli, imeli najboljše zdravnike in najboljša zdravila. Zato so ustanovili svojo, vzporedno zdravstveno ustanovo. Nastale so povezave, ki se, vsaj deloma, šele zdaj razkrivajo. Podobni poskusi so bili tudi v drugih sferah, na primer v raziskovalni. Na tej ravni ima Janša prav.

Ampak zdaj so na oblasti in sploh v javnem življenju že nove generacije, novi ljudje. Nekdanji funkcionarji že dolgo niso več aktivni.

Nove generacije so zrasle v takšnem okolju. Imenujem jih »otroci socializma«. Otroci nekdanjih partijskih funkcionarjev so se razpršili po vseh sferah civilne družbe in ohranili podedovane partijske privilegije. Še nikoli nisem v zdravniški čakalnici zagledal kakšnega čakajočega politika, niti kakega otroka teh politikov ne. Se pravi, da imajo svoje kanale.

Če vzamemo za primer Katarino Kresal, ki je ta hip najbolj na udaru kritik. Je kriva samo zato, ker ima partnerja z vplivom in zvezami?


To je krivda brez krivde. Tega, da je del nekega bolj ali manj skritega omrežja, bolj ali manj vplivne naveze. Gre za nekakšen »parapravni« vpliv na politiko, kar postavlja pod vprašaj tako pravno državo kot samo vladavino prava.

Dodatni problem izhaja iz znamenite odvetniške etike. Odvetnik mora z vsemi pravnimi sredstvi braniti osumljenega, tudi utemeljeno osumljenega, delati se mora, da je nedolžen, četudi ve, da je kriv. Da je z moralnega, seveda pa ne že tudi s pravnega vidika zločinec. Skratka, v temelju odvetniške etike je, da moralo podreja pravu, do konca. Se odvetnik, ko se začne proces zoper njega, ne bo tudi v tem primeru obnašal enako, sledeč tako rekoč profesionalnemu avtomatizmu? Upoštevajoč za povrh še pravico obtoženega, da ne priča zoper sebe? A če ravna tako, smemo tedaj z vidika njegovega obnašanja še zmerom govoriti o »vladavini prava«? Menim, da ne.

Govorite o dedičih režima. Toda minilo je že dvajset let tranzicije. Ali niso medtem nastala že nova omrežja tistih, ki so bili bolj podjetni ali pa manj moralni, če hočete? Omrežje ni samo eno, lahko beremo tudi o orožarskih in drugih interesnih povezavah.


To je bil naslednji korak. Desničarjem znotraj Demosa je bil model privilegijev tako rekoč svetel vzor. Hoteli so le zamenjati stare oblastnike in sami zavzeti njihovo mesto. Zato so preganjali nas, ki smo temu nasprotovali. Prvi članek, ki sem ga o tem napisal, sem objavil še v Slovencu, z naslovom Vsaj malo poštenosti. Napadli so me teologi, ki so celo lagali, čeprav si pravijo moralni teologi, samo zato, da bi naju s Spomenko [Hribar] spravili iz vodstva Demosa in Svetovnega slovenskega kongresa.

Ta model se je potem začel širiti in danes sta tako levica kot desnica omreženi. Delujeta na isti način in z očitki drug drugemu imajo, paradoksalno, vsi po svoje prav. Janševi podatki v njegovih zadnjih spisih, če črtamo fantazme, so točni. Toda očitki na njegov račun so prav tako točni. Nihče pa ni zmožen avtorefleksije, ni se pripravljen umakniti, vsaj malo popustiti in priznati, da je tudi on vpleten v omrežja in da se obnaša podobno kot nasprotnik.

Se pravi, da je po vašem mnenju ključni problem pomanjkanje avtorefleksije in ne to, kar nasprotni politični poli očitajo drug drugemu?

To je danes ključni problem družbe kot take. Vsaka stran zelo dobro vidi nepoštenost, nepravičnost, manipuliranje na nasprotni strani, ne vidi pa tega pri sebi. Žal je v tem udeležena tudi cerkvena hierarhija, zlasti s svojimi teologi v vlogi ideologov in finančnikov. RKC zelo natančno ve, v čem je krivda Zveze borcev, ker ta ne obsodi revolucije. A tudi sama ni pripravljena priznati niti kančka svoje ideološke in organizacijske soodgovornosti za to, kar se je dogajalo med državljansko vojno: kolaboracija z okupatorji, ovajanje, predvsem pa je svoje ljudi prignala do roba brezna.

Zato je toliko bolj pomembno, da tisti, ki se vsega tega zavedamo, ne popustimo. Da tudi tvegamo. Mene v času osamosvajanja pa tudi v času Janševe vladavine ni bilo zares strah, zdaj pa me zaradi vse ostrejših spopadov med tekmeci za politično in ekonomsko oblast včasih je.

Česa vas je strah? Da bi se različna omrežja spopadla za oblast? Da bi prišlo do neke vrste mafijskih obračunov?


Mogoče. Strah se širi tudi med ljudmi. Dejansko obstaja nevarnost, da bo prišlo do konflikta v zadnji fazi delitve premoženja, ki so ga prerivajoče se skupine spremenile v neko vrsto plenjenja. To je treba za vsako ceno preprečiti, in ker nimam neposredne moči, lahko ukrepam le tako, da odkrito in javno govorim o stvareh, ki jih vidim. Vsi smo po svoje odgovorni za razmere, v katerih smo, zato bi imel slabo vest, če o tem ne bi javno govoril. Ko so stvari prišle tako daleč, o njih moramo spregovoriti, sicer bo še huje. Premisliti moramo tudi o lastnem ravnanju; človek, ki ima prijatelja in zveze na pravem mestu, v nekaterih primerih enostavno ne more dopustiti, da ne bi posredoval, ne toliko zase kot za svoje otroke. Ampak to je malenkost, nepravilnosti in korupcije raznih vrst je vse več, tudi »navadni« ljudje vedo zanje. Zato smo pred tem, tudi zaradi sprejemanja novih zakonov o zdravstvu, da stvari vendarle spremenimo, predvsem pa jih napravimo razvidne in pregledne. Posebej bi rad poudaril, da v prvi vrsti ne gre za krivdo zdravnikov, marveč za sistemsko krivdo, za velike luknje v zdravstvenem sistemu. Napade na zdravnike kar počez ostro zavračam. Osebno imam samo dobre izkušnje z njimi in poznam kar nekaj izredno požrtvovalnih. Večina zdravnic in zdravnikov gara bolj, kot sem jaz garal kadarkoli.

Janša v svoji znani in kontroverzni analizi razmer pravi, da smo v obdobju, ko »Boga ni in je dovoljeno vse«. Kako razumete to tezo? Kot jo interpretira levica, da se je s tem besedilom sam postavil v vlogo tistega, ki si lahko vse dovoli?

Gre za odnos med moralo, moralizmom in amoralnostjo, znotraj tega odnosa pa za zrcalno podobo ene in druge v spor zapredenih strani. Moralizem je morala brez etike, prevladujoča pri desničarjih, klerikalcih. Zrcalno nasprotje moralističnosti je amoralnost. Tako Slavoj Žižek, ko obnavlja ubijalsko idejo komunizma, svojo etiko označuje kot »etiko brez morale«. Ta Žižkova etika sovpada z etiko njegovega učitelja Lacana, z »etiko psihoanalize«, katere temeljno načelo je: »Ne popustiti glede svoje želje.« Ta imperativ izhaja iz Lacanovega »dialektičnega« obrata Dostojevskega: Ni res, da je, če ni Boga, dovoljeno vse, narobe, če ni Boga, ni dovoljeno nič. A tu je na delu sofistika.

Namreč; če ni Boga, res ni nikogar, ki bi karkoli zapovedoval ali prepovedoval. A iz tega, da ni dovoljeno nič, namreč od nekoga nad nami, ne izhaja, da si mi sami lahko dovolimo vse. Marsikaj si lahko dovolimo, ne pa vsega. Od Kanta naprej si lahko dovolimo zavrnitev religiozno narekovane morale ter odklonimo poslušnost in pokornost samozvanim nosilcem te morale, tako imenovanim moralnim teologom. Vendar moramo obenem slediti avtonomni morali, eni od pravrednot človeštva in človečnosti, zlatemu pravilu: Ne stori drugemu tega, česar ne želiš, da bi drugi storil tebi. To ni zapoved Absoluta, pa je kljub temu absolutna vrednota človeškosti, saj brez te vrednote človeka kot človeka absolutno ne bi bilo.

Za amoralnost »etike brez morale« pa je pred resnico nekaj drugega, namreč nujnost. Zato Žižek že desetletja vztraja pri »materialistični poziciji« jetniškega kaplana, uslužbenca tako Cerkve kot Države, iz Kafkovega romana Proces. Ta nesrečnega Josefa K. pouči takole: »Ne smemo vsega imeti za resnično, to moramo imeti samo za nujno.« »Žalostna misel,« mu odgovori K. »S tem postane laž svetovni red.« To je red, v katerem neresnic ni več, so kvečjemu napake. Potem Cilj posvečuje sredstva in v imenu tega Cilja, na primer veličastne Ideje komunizma, si domnevno res lahko dovolimo vse.

Če se vrneva na tla realne politike; SDS in SLS sta zoper predsednika Danila Türka vložili ustavno obtožbo, ker je po njunem mnenju z odlikovanjem Tomaža Ertla kršil človekove pravice žrtev nekdanje Službe državne varnosti. Kakšno pa je vaše mnenje o tem odlikovanju?

Za veliko zaslugo tedanje politike, s Tomažem Ertlom vred, štejem ne samo akcijo Sever, ampak tudi to, da ni popustila pred zahtevo zveznih oblasti, da nekatere od avtorjev Prispevkov za slovenski nacionalni program iz 57. številke Nove revije takoj zapre. Zvezni javni tožilec je takrat vložil obtožnico zoper Jožeta Pučnika, Ivana Urbančiča, pokojnega Marjana Rožanca in zoper naju s Spomenko. Nihče od teh, ki se zdaj napenjajo, teh majskih hroščev, ki se trkajo po prsih, kje da so bili in kaj da so delali, takrat ni bil zraven.

Republiške oblasti so zadevo ustavile. To je razvidno iz dokumentov, ki jih je odkril Igor Omerza in jih bo izdal v treh knjigah o dogajanju konec prejšnjega stoletja. Republiški javni tožilec Pavle Car je moral iz vsake številke Nove revije tedanjemu slovenskemu vodstvu napisati povzetek vsebine in citate, na podlagi katerih bi me kot glavnega in odgovornega urednika lahko zaprli. Pa tega niso storili, niti na zaslišanju nisem bil nikoli. Še več, Pavle Car, ki je prebral vse številke Nove revije, je bil do 57. številke že na naši strani. In ko je zvezno predsedstvo podprlo zahtevo zveznega tožilca, naj nas zaprejo, in od Staneta Dolanca terjalo, naj to odobri, je Dolanc o tem premišljeval in tuhtal dva meseca, tri mesece, pol leta. Toliko časa, da so v Beogradu čisto ponoreli in zahtevali dokončen odgovor. Dolanc je potem sklical republiško vodstvo, »potožil«, da ga bodo »tam doli obesili« in da ne ve, kaj naj naredi, ker je »tisto dal v predal« in pozabil. Kaj pozabil, ni se mogel odločiti! A rezultat je bil, da ni prišlo do aretacij, marveč - na podlagi razvijajočega se medsebojnega zaupanja - do postopnega vse večjega sodelovanja. Čeprav vselej ne najbolj posrečenega, če se spomnimo »nesporazuma« med Igorjem Bavčarjem, predsednikom odbora, Pavlom Čelikom, ki je bil šef policije, in Janezom Stanovnikom, takrat predsednikom predsedstva Slovenije.

Zakaj je, po vašem mnenju, slovenska politika ravnala tako, kot je?

Slovenska partijska politika se je v osemdesetih letih pod vodstvom Milana Kučana vse bolj civilizirala. Vse bolj je spoštovala človekove pravice, celo demokratične postopke. O udbomafijskih prijemih skoraj ni bilo več sledu; zato je čista zloraba besed, če se vsevprek in brez upoštevanja razlik med obdobji govori o mafiji. Kajti za mafijo so značilne fizične likvidacije, teh pa konec osemdesetih let ni bilo več. Tudi znakov totalitarizma je bilo vse manj.

Več v tiskani izdaji Sobotne priloge Dela.

Komentiraj članek

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje je preprosto, vendar pa zaradi spodbujanja kulturne in dostojanstvene razprave pred oddajo komentarjev zahtevamo vnos osebnih podatkov.
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!

Spoštovani komentatorji!

Komentiranje prispevkov na straneh Dela ni pravica, temveč možnost, ki jo omogoča medijska družba Delo, d. d. S komentarji prispevkov izražate svoje mnenje ali stališče na lastno odgovornost. Za objavo komentarjev, ki bodo na ogled takoj vidni vsem obiskovalcem portala, zahtevamo vnos osebnih podatkov. Kot registriran uporabnik, ki osebnih podatkov v uporabniškem računu ni dopolnil, pa imate možnost oddaje komentarjev, pri čemer si uredništvo pridržuje pravico do objave po lastni presoji.

Uredništvo Dela in izdajatelj Delo, d. d., spodbujata argumentirano razpravo in ne dovoljujeta zlorabe medijskega prostora za žalitve, napeljevanje k sovraštvu ali nasilju, osebno diskreditacijo identificiranih piscev, oglaševanje izdelkov ali storitev ali kako drugače pravno spornih komentarjev.

Po kazenskem zakoniku je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe, kakor tudi za razžalitev, žaljivo obdolžitev in obrekovanje. Uredništvo Dela bo pomagalo pri ugotavljanju identitete avtorjev sporočil, če bodo to zahtevali pristojni organi. Podatke lahko na zahtevo sporoči tudi prizadeti osebi zaradi uveljavljanja njenih pravic.

Uredništvo Dela bo zato po svoji presoji brisalo sporna sporočila; posameznim avtorjem bo tudi odvzelo možnost komentiranja.

Za vsebino, naslove in priloge sporočil v forumih so odgovorni avtorji sami.

Medijska družba Delo, d. d., uredništvo Dela

Prijavi se

Komentarji

Prikaži: starejši prej
71 komentarjev
Sirijus

neznan
08. marec 2010 ob 08:30:00

Evo, vse je jasno:
*************
Nič ni jasno. Očitno si tudi ti poln enostranskega znanja o vsemogočnosti samoregulativnega kapitalističnega trga.
Kje bi pristal tvoj zveličani kapitslistični model, če v krizo ne bi posegle države z družbenim denarjem, enormnimi količinami dužbenega denarja, ki ga je v "zrak" spustila papirnata "samoregulacija" naopihovanja zaslužkov brez dela.
Ta kriza je, prav nasprotno od pojmovanj maldoekonomistov, pokazala, da ni idealnega družbenopolitičnega sistema, ki bi se samoreguliral.

08. marec 2010, ob 13:04:22
Demidzen

gospodje mladi slovenski neoklasiki in chicago pobje;

sicer ni da se z vecino konstantiranega ne bi mogel strinjat, pa vendar v tej krizi ne vidim nobenega triumfa, niti ne razumem zakaj si lahko vzhicen rado.

ostali ste z trumo penzionerjev in strukturno nezaposlenih, z bankami izpostavljeni vrsti piramid , s politicnimi vzvodi tako prepletenimi z gospodarstvom da se jih niti fasisticna italija ne bi sramovala, s svetovno konkurenco ki ji bo skoraj nemogoce parirat iz geopoliticnih kulturnih in drugih vzrokoh. in to ni noben triumf niti razlog za bit vzhicen.

kriza ni triumf kapitalizma, triumf kapitalizma je vojna zatorej zgubte se delat da ne bo zaropotalo. dost je blo blebetanja. monetarna politka v domeni ecb fiskalna je stvar racunovodij, ostali pa aktovke v roke in gremo prodajat sesalce al pa ucit otroke.


ne mi s triumfi.

08. marec 2010, ob 09:21:40
Murray

Evo, vse je jasno:
Odlične novice, ki se zadnje mesece kar vrstijo, navdajajo človeka z upanjem, da je končno prišel čas plačila. Razpadel je tajkunski imperij osamosvojitelja Igorja Bavčarja, Boško Šrot, nekoč, prek bizarnih transakcij, lastnik skorajda večine Slovenije, se je transformiral v vaškega pisarja, Kordež, nekdaj menda tako izjemen poslovnež, da mu je uspelo dobiti posojila za menedžerski prevzem zaradi tega, ker je tako bleščeč, sijajen in na sploh izjemen in pred katerim so klečeplazili moji kolegi ekonomisti in vsi bankirji te države, je na robu preživetja.

Gradbeni lobi, natančneje tisti, ki so se vrsto let napajali iz programa državne gradnje avtocest, so se preslikali v berače, ki moledujejo ministre, da jim vendarle naklonijo kak davkoplačevalski evro, gnezdo, menda nacionalnega pomena, NLB pa je vsak dan bolj gnilo. Še bolj kot vse to pa me veseli, da se je jasno izkazalo, kako prav je imela peščica ekonomistov, ki je ves čas napovedovala krizo zaradi uporabe degenerirane ekonomske politike staroekonomistov.

Somrak slovenskega čudaštva

Bodimo pošteni, Istrabenzu in Pivovarni Laško, Merkurju, Vegradu in podobnim na prste ni stopila pravna država, na prste tem podjetjem in množici lokalnih tajkunčkov ni stopila Janševa gonja proti tajkunom ali Pahorjevo leporečje, kaj šele nacionalni interes, solidarizem ali sistem ekonomske politike, ki so ga ustvarili nosilci slovenskega razvoja.

Iz igre jih je vrgel trg. In to je najboljša novica, kar jih lahko je samo kapitalizem, natančneje trg, je tisti, ki sankcionira stranpoti! Samo pomislite NLB, vrhuška vsega financiranja, je začela gniti, ker je financirala podjetja, ne po finančnih kriterijih, ampak po političnih direktivah. In ni financirala podjetniških projektov, ampak finančne piramide, imenovane menedžerski (beri tajkunski) odkupi podjetij, ki so jih ustvarjale interesne skupine, prepletene s politiko.
Zaradi tega, ker v kapitalizmu takšne konstrukcije niso mogoče, obsodba tega sistema, ki je prišla s strani trga, tudi ne more biti presenetljiva. Veseli me tudi, da je starosta gradualizma in oče razsutja slovenskega gospodarstva Jože Mencinger pošteno priznal, da so skupaj s kolegi, v zadnjih dvajsetih letih, oblikovali pošast, ki se imenuje kazino kapitalizem.

Politični zaton

Veseli me tudi, da se je pred vso Slovenijo izkazalo, kako silno nesposobna in do skrajnosti podvržena interesnim skupinam je slovenska politika. Recimo, levica se je izkazala v tem, da je za predsednika vlade izbrala nekoga, katerega domet je obiskovanje različnih podjetij, zasliševanje bank, zakaj ne dajejo kreditov (verjetno spet nacionalnim interesentom), popolni larpurlartizem, sestavljanje semaforjev reform (ki to niso) in nesposobnost obvladovanja lastne vlade oziroma izdelave koherentnega okvira ekonomske politike.

Ob tem se je izkazal tudi intelektualni domet Milana Kučana, velikega stratega levice, ki je v svojih predvidevanjih tako genialen, da je bila njegova najboljša različica oblikovanja leve vlade ta, v kateri je premier Pahor. Še več, če ima star udbovec in bankir, s svojimi izjavami, dvajset let po padcu komunizma moč, da vpliva na slovensko politiko, potem je lahko vsem jasno, da ne gre za parlamentarni politični sistem, ampak za politični sistem dominacije interesnih skupin nad ignorantsko rajo.

Po drugi strani se je Janševa opcija izkazala s tretjerazrednimi kadri (ki so dejansko primerljivi s tretjerazrednostjo političnih kljukcev na levici), monopolizacijo desnega političnega pola in s trapastim mencanjem takrat, ko je bilo treba razrušiti gradualistični sistem in razgnati interesne skupine. Povejmo na glas slovenska politika je nesposobna in če ne bi bilo tržnega mehanizma, ki je s krizo pripeljal do korekcij stranpoti, potem bi še danes morali prenašati kupčkanja med politiko in interesnimi skupinami in še vedno bi bilo blasfemično trditi, da so razni šrotobavčarji tajkuni, NLB pa jedro tranzicijske zgodbe o neuspehu (pri tem ne pozabimo predvsem novinarjev Mladine in Dela , ki so aktivno oglaševali kazino kapitalizem).

Naravnost vzhičen pa sem nad dejstvom, da se je končno zelo jasno pokazalo, da je najmočnejši sindikat, torej tisti, ki aktivno oblikuje ekonomsko politiko te države, že vse od osamosvojitve, organizacija, ki deluje na škodo svojih članov. Najprej, ker jim ne glede na njihovo delo odreja fiksne plače (in to ravno v dogovoru s povampirjenimi državnimi podjetji, ki z nizkimi plačami izčrpavajo delavce, sami pa se bohotijo), potem ker je nagnjen k podpiranju malverzacij (spomnite se lanskih epizod z Gorenjem in Muro) in ne nazadnje ker je moralno skorumpiran, saj še vedno niso pojasnjene okoliščine sodelovanja nekaterih sindikalnih liderjev pri divji privatizaciji podjetij, ki je v končni fazi peljala ne v socialni dialog, ampak v tajkunizacijo.

Še več, izsiljena minimalna plača, ki naj bi zakrila grehe sindikatov, daje jasno vedeti, kaj počnejo sindikati briga jih za delovna mesta, samo na kratki rok podkupujejo svoje članstvo. Iskreno upam, da bodo takrat, ko se bodo začeli prvi stečaji zaradi dviga minimalne plače, delavci prvega na odgovornost poklicali ravno Semoliča in mu zaradi vsega tudi sodili.

Moji kolegi prodane duše

Kriza je zelo lepo pokazala tudi, kakšna je raven ekonomske znanosti v tej državi. Ekonomiste, ki nas je mogoče našteti na prste ene roke, ste sedem let zasmehovali, nas označevali za blazneže, fanatike in sprevržence samo zaradi tega, ker nismo privolili v vaše definicije nacionalnih interesov, na uvajanje kazino kapitalizma in na preostale bolne ideje. Ko smo opozarjali in jasno napovedali, da bosta kapitalizem in svobodni trg izdala svoj račun, ste nas izganjali iz države (Mrkaić in Jazbec sta celo morala oditi) ali v anonimnost (spomnite se, kje je večina te peščice zaposlena in kakšne medijske pogrome ste skonstruirali proti nam, oziroma koliko polen ste nam vrgli pod noge.

Bili ste (in nekateri ste še vedno) na spisku ekonomistov, ki jih je možno najeti za lep denar zato, da potrdite alibi interesnim skupinam in pokvarjenim politikom, takrat ko je potrebno zagovarjati izčrpavanje podjetij in obsojanje državljanov na mizerno življenje. In prav kriza je pokazala, kaj ste naredili prodali ste se in kot najhujši kolaboranti pomagali bankrotirati državo. Za vsak članek, študijo ali svetovanje, s katerim ste uničevali kapitalizem, ste prek navideznih projektov iz naslova državnih podjetij dobili lepe denarje, dokler vaš sistem ni bankrotiral. To pa sploh ni presenetljivo, saj trg ni prenesel vašega nacionalnega interesa, solidarizma in idej vsemogočne države, ki vzame težko prislužen denar državljanu zato, da pod krinko solidarnosti financira tajkuna.

Kriza je zato dejansko triumf kapitalizma, saj se je pokazalo, da svobodnega trga, ki ga sestavljajo svobodni posamezniki, ne morete preslepiti. In da, kapitalizem bo ostal, tisti, ki se bodo v slovensko zgodovino vpisali kot mračnjaki in nazadnjaki, pa boste vi!
Rado Pezdir

08. marec 2010, ob 08:30:00
Neznan

Hehe, pol pa ni panike. :))

07. marec 2010, ob 20:04:22
jezikačica

odgovor na komentar uporabnika dasdas :

> jezikacica
> 07. marec 2010 ob 19:28:06
> Ja, kot da obstajata samo 2 pola, vmes pa nič….mogoče pa so vmes ljudje, ki znajo (znamo) razmišljat s svojo glavo - ne glede ali smo bolj levi ali bolj desni - in znamo »pokritizirat« in leve in desne, ko ga sračkajo, ne pa a priori pljuvamo vse, kar ni naše.
> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>
> Kdo pa trdi, da obstajata le dva pola? Moje besede so letele na točno določene ljudi. Za tycoona ne morem trdit, ampak mislim, da je tudi on imel v mislih točno določene ljudi.

Dasdas...
Ja, saj sem tudi jaz rekla, »kot da obstajta«…torej, da določeni ljudje mislijo, da obstajata… Nisem bila dovolj razumljiva? Vsekakor sem želela samo potrditi in ne nasprotovati…pač pristaviti kako svojo besedo. Zakaj pa misliš, da sem jezikačiča?

07. marec 2010, ob 20:00:57
Neznan

jezikacica
07. marec 2010 ob 19:28:06
Ja, kot da obstajata samo 2 pola, vmes pa nič….mogoče pa so vmes ljudje, ki znajo (znamo) razmišljat s svojo glavo - ne glede ali smo bolj levi ali bolj desni - in znamo »pokritizirat« in leve in desne, ko ga sračkajo, ne pa a priori pljuvamo vse, kar ni naše.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kdo pa trdi, da obstajata le dva pola? Moje besede so letele na točno določene ljudi. Za tycoona ne morem trdit, ampak mislim, da je tudi on imel v mislih točno določene ljudi.

07. marec 2010, ob 19:56:39
jezikačica

odgovor na komentar uporabnika tycoon :

> >dasdas
> 07. marec 2010 ob 12:33:11
> Jajčevci se sploh ne zavedajo Hribarjeve vloge pri razgradnji prejšnjega sistema. Ne samo to, neuki ga celo zmerjajo s komunistom.
>
> Dejmo tkole rečt, med tem, ko je večina obrazov stranke Slovencev še na polno izkoriščalo partijsko rdečo knjižico, je Tine Hribar v Novi reviji pisal o smislu Slovenskega naroda ter gradil temelje državnosti samostojne Slovenije.
> ------------------
> Merilo za nasprotovanje bivšemu totalitarnemu sistemu je po novem stopnja goreče podpore Janši. Če ne navijaš za Janšo, si za en drek protikomunist. Amen kamen.

Ja, kot da obstajata samo 2 pola, vmes pa nič….mogoče pa so vmes ljudje, ki znajo (znamo) razmišljat s svojo glavo - ne glede ali smo bolj levi ali bolj desni - in znamo »pokritizirat« in leve in desne, ko ga sračkajo, ne pa a priori pljuvamo vse, kar ni naše.

07. marec 2010, ob 19:28:06
mendoza

>dasdas
07. marec 2010 ob 12:33:11
Jajčevci se sploh ne zavedajo Hribarjeve vloge pri razgradnji prejšnjega sistema. Ne samo to, neuki ga celo zmerjajo s komunistom.

Dejmo tkole rečt, med tem, ko je večina obrazov stranke Slovencev še na polno izkoriščalo partijsko rdečo knjižico, je Tine Hribar v Novi reviji pisal o smislu Slovenskega naroda ter gradil temelje državnosti samostojne Slovenije.
------------------
Merilo za nasprotovanje bivšemu totalitarnemu sistemu je po novem stopnja goreče podpore Janši. Če ne navijaš za Janšo, si za en drek protikomunist. Amen kamen.

07. marec 2010, ob 19:04:58
mirko1

OMREŽENI SMO VSI, ENI BOLJ DRUGI MANJ. VELIKO BOLJ RAZUMLJIV JE IZRAZ, VEZE IN POZNANSTVA. POSEBNO VELIK PROBLEM SO VEZE IN POZNANSTVA PRI LJUDJEH, KI OPRAVLJAJO JAVNE FUNKCIJE, KER NJIHOVA NEZAKONITA DEJANJA POVZROČIJO VELIKO ŠKODE. NAJSLABŠE ZA DRUŽBO JE PA TO, DA TAKI LJUDLE V VELIKI VEČINI NISO KAZNOVANI. NA PRVEM MESTU SLABEGA FUNKCIONIRANJA JE SODNI SISTEM Z TOŽILSTVOM IN POLICIJO. ZATO IMAMO TOLIKO AFER BREZ SODNEGA EPILOGA. IN PRAV V TEH SLUŽBAH SE DOGAJA NAJVEČ "VEZE IN POZNANSTVA".

07. marec 2010, ob 13:08:37
Neznan

Jajčevci se sploh ne zavedajo Hribarjeve vloge pri razgradnji prejšnjega sistema. Ne samo to, neuki ga celo zmerjajo s komunistom.

Dejmo tkole rečt, med tem, ko je večina obrazov stranke Slovencev še na polno izkoriščalo partijsko rdečo knjižico, je Tine Hribar v Novi reviji pisal o smislu Slovenskega naroda ter gradil temelje državnosti samostojne Slovenije.

07. marec 2010, ob 12:33:11
Neznan

Nehi se sprenevedat, slaba ustava in zakonodaja sta prpelala slolandijo ke kjer je zato ste odgovorni pisci ustave in zakonodaje pa pika!

Ponovno osanosvojit novo ustavo in zakonodajo napisat......

07. marec 2010, ob 12:26:50
jup

cuL: misliš Grčijo ?

07. marec 2010, ob 12:18:46
cuL

Neznan, ja! Ampak druge države, ki so bile v istem položaju, kot smo mi, se uspešno vračajo v svoje tire. Mi se pa vedno bolj pogrezamo v blato. D**k!
Tak da buš vedu!

07. marec 2010, ob 11:31:45
jup

cuL; Kje ti vidiš avtogol. Avtogol bi bil kvečjemu to da je levica prevzela oblast v času krize ki je prišla odzunaj .Bistveni vzro je zmanjšnje naročil tujih partnerjev ki jih je ravno tako prizadela kriza . Začela se je pa v Ameriki s padcom nepremičninskih bank ki so verjetno namerno najemala kredite v evropskih in azijskih bankah.
Katerakoli vlada bi bila, bi danes bila pred isto situacijo ker notranje prerazporejanje denarja za gašenje požrov predstavlja morda 15% manevrskega prostora.

07. marec 2010, ob 11:22:51
cuL

Hribar zdaj, ko vidi, da je levica zabila Sloveniji avto gol, poizkuša na vse načine, da vsaj na nek način poda krivdo tudi desnici.Najraje , pa bi desnico
obtožil, da je glavni krivec za nastalo situacijo v državi.
Malo še počakajmo. Bomo videli kaj bo povedala tov. Diklićeva.
Lahko bi zdaj obrnila ploščo. "Ustavite Levico"!(Ja, in potem zavije svizec čokolado)...

07. marec 2010, ob 10:52:04
Demidzen

kucanov pijon. ankete slabo kazejo so ga poslali tocke nabirat. sramota ti komunajzerji nimajo nonenega sramu.

07. marec 2010, ob 05:15:55
DrMatilda

Mojega visoko študiranega prijatelja, je po pripravniški ministrstvo poslalo v Bar Sos. Ne spomni se skoraj ničesar, v zamegljenem spominu, mu je ostala le soba z lučko in ogromne oči moža v črnem, s čudno zamaskiranim obrazom, v katere je zrl med pregledom z anal-intruderjem, vendar do njegovih niso prišli. Ven je prišel ves zmeden, majav in neobrit. Vprašal me je, če dežuje, rekel je da se počuti veliko bolje, ker je bil drag pregled, da ga boli glava, da ne bo piškota in da imamo fajn vlado. Par dni kasneje sem ga videl na ulici in ko me je zagledal, je le dvignil roko ter s prstom pokazal na mene, pri čemer je cvilil iIIiiIIIiiiIi... ;)
neznan 20:12:19 Zakaj pri studencu, a Barbaro še adaptirajo?

07. marec 2010, ob 00:33:06
Neznan

odgovor na komentar uporabnika neznan :

> Bine : če si kakšen dec me moraš pohvaliti za moj spis o proizvodnji besed .
> Menim da je kar nekaj novega .

In Bine. Če me po čemu prepoznaš, so to nedvomno levostični vezaji. Prav rad bi, glede na tvoje prepričanje, da bi bili desnostični, ampak ...

06. marec 2010, ob 23:21:26
jup

Bine : če si kakšen dec me moraš pohvaliti za moj spis o proizvodnji besed .
Menim da je kar nekaj novega .

06. marec 2010, ob 23:14:55
Neznan

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

06. marec 2010, ob 23:13:16
Murray

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

06. marec 2010, ob 23:11:13
Neznan

Mah Bine,

pa ne, da moraš iti "na globoko"?
Ne trudi se po angleško, vsi vemo, česa te je Hitler naučil ;-)

06. marec 2010, ob 23:07:58
Neznan

Da boš imel kaj kopirati, pa še same tvoje globoke misli !

06. marec 2010, ob 23:06:36
jup

Komentar je kršil Pogoje komentiranja na spletnem portalu Delo, zato je bil izbrisan.

06. marec 2010, ob 23:05:55
Neznan

neznan
6. marec 2010, ob 23:01:20 [hiter odgovor] Prijavi kot neprimeren komentar
odgovor na komentar uporabnika Bine :

> neznan 06. marec 2010 ob 22:40:11
> Predvsem zate: kaj misliš, kako globoko bo treba iti v školjko, ko se boš hotel znebiti odvečne brozge?
> . . .
> Za gotovo ne bi pri vsakem komentarju bredel 8 vrstic globoko, da bi povedal eno samo globoko misel. Ti si fantastično inteligenten z izjemnim čutom za estetiko.

Ma sej si ti tud, zato bi se lohk že zdavnaj poslovil od tega nakladanja, če ne bi bil tko preklet samovšečen pizdun. Ko sem te pohvalil, da nisi vzrojil, bi to lahko sprejel, pička penzionerska, tko pa se obdajava s primitivizmi, ti nedokončan humus. Ampak ti imaš časa v nedogled, še če ti noge črvičijo, boš stegoval prste po tipkovnici, dolenjska brozga, kako ti je to všeč ? ;-)))
neznan
6. marec 2010, ob 23:01:20 [hiter odgovor] Prijavi kot neprimeren komentar
odgovor na komentar uporabnika Bine :

> neznan 06. marec 2010 ob 22:40:11
> Predvsem zate: kaj misliš, kako globoko bo treba iti v školjko, ko se boš hotel znebiti odvečne brozge?
> . . .
> Za gotovo ne bi pri vsakem komentarju bredel 8 vrstic globoko, da bi povedal eno samo globoko misel. Ti si fantastično inteligenten z izjemnim čutom za estetiko.

Ma sej si ti tud, zato bi se lohk že zdavnaj poslovil od tega nakladanja, če ne bi bil tko preklet samovšečen pizdun. Ko sem te pohvalil, da nisi vzrojil, bi to lahko sprejel, pička penzionerska, tko pa se obdajava s primitivizmi, ti nedokončan humus. Ampak ti imaš časa v nedogled, še če ti noge črvičijo, boš stegoval prste po tipkovnici, dolenjska brozga, kako ti je to všeč ? ;-)))
neznan
6. marec 2010, ob 23:01:20 [hiter odgovor] Prijavi kot neprimeren komentar
odgovor na komentar uporabnika Bine :

> neznan 06. marec 2010 ob 22:40:11
> Predvsem zate: kaj misliš, kako globoko bo treba iti v školjko, ko se boš hotel znebiti odvečne brozge?
> . . .
> Za gotovo ne bi pri vsakem komentarju bredel 8 vrstic globoko, da bi povedal eno samo globoko misel. Ti si fantastično inteligenten z izjemnim čutom za estetiko.

Ma sej si ti tud, zato bi se lohk že zdavnaj poslovil od tega nakladanja, če ne bi bil tko preklet samovšečen pizdun. Ko sem te pohvalil, da nisi vzrojil, bi to lahko sprejel, pička penzionerska, tko pa se obdajava s primitivizmi, ti nedokončan humus. Ampak ti imaš časa v nedogled, še če ti noge črvičijo, boš stegoval prste po tipkovnici, dolenjska brozga, kako ti je to všeč ? ;-)))

VERI MAČ !!!

06. marec 2010, ob 23:05:16
Neznan

odgovor na komentar uporabnika Bine :

> neznan 06. marec 2010 ob 22:40:11
> Predvsem zate: kaj misliš, kako globoko bo treba iti v školjko, ko se boš hotel znebiti odvečne brozge?
> . . .
> Za gotovo ne bi pri vsakem komentarju bredel 8 vrstic globoko, da bi povedal eno samo globoko misel. Ti si fantastično inteligenten z izjemnim čutom za estetiko.

Ma sej si ti tud, zato bi se lohk že zdavnaj poslovil od tega nakladanja, če ne bi bil tko preklet samovšečen pizdun. Ko sem te pohvalil, da nisi vzrojil, bi to lahko sprejel, pička penzionerska, tko pa se obdajava s primitivizmi, ti nedokončan humus. Ampak ti imaš časa v nedogled, še če ti noge črvičijo, boš stegoval prste po tipkovnici, dolenjska brozga, kako ti je to všeč ? ;-)))

06. marec 2010, ob 23:01:20
Murray

Levaki so se spet usrali in pozabili obrisati rit.

06. marec 2010, ob 22:51:59
jup

Hribarji in še mnogi živijo od besed . Čimveč problemov temveč dela in prometa.
Ugotavljam pa da kakšno nakladanje pa že rajši berem kot poslušam. Včasih poslušam ,da potem drugi mene posluša. Na splošno vzeto menim da vsak raje govori kot posluša. Piše pa vsak že manj rad ,ker je za to že potrebno malo koncentracije.
No čas na žalost ni zlato in neka potreba v glavi ,ne vem zakaj me nekako sili da bi tudi jaz koga malo moril s svojo pametjo. V bližini je liter terana in se mi zdi da smo komplet.
In zdaj v akcijo …z besedo nad besedo:
Kaka polovica ljudi živi od besed. Vsa kultura,duhovščina,šolstvo politika,sodstvo ,pravo ,čarovništvo internet tisk televizija itd.
Če bi proizvodnja besed bila podvržena nekim kriterjem uporabnosti kot v tehniki bi šlo polovico v izmet.
Npr če se v besednem dvoboju spoprimeta dva advokata.Eden vedno izgubi. Torej pol besed je šlo v izmet ,ki pa jih stranka mora ravno tako plačati. Politiki lažejo da bi lahko kar grabil ampak davkoplačevalci moramo vse to plačati. Ljubezenskih izjav davkoplačevalci ne plačamo ,ampak izvajalci.
Za boljše ,bolj varno in lažje življenje ljudi se v resnici več naredi na tehničnih ,kmetijskiih medicinskih in drugih področjih kot pri besedni proizvodnji. V besedni proizvodnji če kaj kam ne paše se zato ne zlomi os,pregori motor ,nastane prometna nesreča itd.
Pri stroju ali aparatu mora biti vsak vijak ,vzvod ,zobnik itd točno narejen na točno določenem mestu v sistemu.Če ni ,ne deluje. Šele ko deluje ima vrednost .. V besednih zgradbah pa je vprašanje kaj je res uporabno .Če deluje ,ali ne deluje skoraj ni mogoče preveriti Lahko deluje celo škodljivo .
Toda brez besed ne bi bilo civilizacije ,kot tudi brez tehnike. Če hoče besede ostati ji to omogoči samo tehnika. Morda je nesmisel pisati oziroma delati neko ločevanje o rečeh ki so medsebojno odvisne Morda pa,ker se mi zdi da je na področju besed daleč največ špekulacij..
Ne zdi se mi pravično da večina ljudi ki so kaj več naredili za človeštvo kot ostali brojlerji ne pride na sceno zato ker niso pri besedi.

06. marec 2010, ob 22:51:17
Neznan

neznan 06. marec 2010 ob 22:40:11
Predvsem zate: kaj misliš, kako globoko bo treba iti v školjko, ko se boš hotel znebiti odvečne brozge?
. . .
Za gotovo ne bi pri vsakem komentarju bredel 8 vrstic globoko, da bi povedal eno samo globoko misel. Ti si fantastično inteligenten z izjemnim čutom za estetiko.

06. marec 2010, ob 22:49:25
Neznan

odgovor na komentar uporabnika Bine :

> neznan 06. marec 2010 ob 22:14:27 prljavi komentar
> odgovor na komentar uporabnika Bine :
>
> "Ne brozgaj preveč,
> od tega gre tut tvoj teč
> preč ..."
> . . .
> Globoke misli !!!

Predvsem zate: kaj misliš, kako globoko bo treba iti v školjko, ko se boš hotel znebiti odvečne brozge?

06. marec 2010, ob 22:40:11
Neznan

neznan 06. marec 2010 ob 22:14:27 prljavi komentar
odgovor na komentar uporabnika Bine :

"Ne brozgaj preveč,
od tega gre tut tvoj teč
preč ..."
. . .
Globoke misli !!!

06. marec 2010, ob 22:35:46
zmajček49

Dobro Tine, kaos prihaja in bo preje, kod ga napovedujejo znanstveniki. Tudi v Evropi se bo potolklo med sabo, ker je preveč laži, lepo rečeno neresnice. Saj se zgodovina samo ponavlja.

06. marec 2010, ob 22:28:26
Neznan

odgovor na komentar uporabnika Bine :

> neznan 06. marec 2010 ob 21:58:25
> . . .
> Se nisi hvalil, da ti je memica zapela tisto:
> "Trd bodi, neizprosen, mož jeklen."
> Sedaj si samo še trd, mož niti malo ne.

Ne, memica mi tega gotovo ni pela. Ali je tebi memica kaj takega tebi pela?
Mogoče ti je pa pela:
"Ne brozgaj preveč,
od tega gre tut tvoj teč
preč ..."

Je lahko bit trd in brez tiča, ob tem brozganju, sem lahko priča :-)

06. marec 2010, ob 22:14:27
Neznan

neznan 06. marec 2010 ob 21:58:25
. . .
Se nisi hvalil, da ti je memica zapela tisto:
"Trd bodi, neizprosen, mož jeklen."
Sedaj si samo še trd, mož niti malo ne.

06. marec 2010, ob 22:05:35
Neznan

odgovor na komentar uporabnika Bine :

> Verjetno gledaš skozi prste svoje desne noge in vidiš samo poden, na katerega se boš lihkar zvalil
> . . .
> Oprost, nate pa res neb rad telebnu.

Izbire pa res nimaš. Bi bilo kljub vsemu mehkeje kot pa sam ob sebe.

06. marec 2010, ob 21:58:25
Neznan

Ti ta pameten. Pol je Dolenjska še skoz pod Italijo.
Mater so Lahi bedaki, so narisali samo do rapalske meje.

06. marec 2010, ob 21:52:18
Neznan

Verjetno gledaš skozi prste svoje desne noge in vidiš samo poden, na katerega se boš lihkar zvalil
. . .
Oprost, nate pa res neb rad telebnu.

06. marec 2010, ob 21:50:51
Neznan

odgovor na komentar uporabnika Bine :

> Tudi? Se pravi, da priznaš? Ne, mi ne delamo takih stvari.
> Ampak poklon, da nisi vzrojil na mojo provokacijo.
> . . .
> Kadar sem nažgan, bedakom skozi prste pogledam.

Je res videti tako. Ampak ko si nabrozgan, ti tudi ni veliko jasno. Verjetno gledaš skozi prste svoje desne noge in vidiš samo poden, na katerega se boš lihkar zvalil. Pa lep pristanek ;-)

06. marec 2010, ob 21:47:59
Neznan

Tudi? Se pravi, da priznaš? Ne, mi ne delamo takih stvari.
Ampak poklon, da nisi vzrojil na mojo provokacijo.
. . .
Kadar sem nažgan, bedakom skozi prste pogledam.

06. marec 2010, ob 21:41:19
Neznan

Tudi? Se pravi, da priznaš? Ne, mi ne delamo takih stvari.
. . .
Si potem naravno prizadet?
Vidiš, nekateri imamo srečo, da se lahko občasno streznimo, ti nikoli.

Kako praviš, da je z mejami Dolenjske in pasom popolnega izgona? Me zanima, vse življenje se učimo.

06. marec 2010, ob 21:39:54
Neznan

odgovor na komentar uporabnika Bine :

> Se opravičujem. Prevod iz islandščine sem opazil šele:
> neznan 6. marec 2010, ob 21:15:37
> Kako čas hitro teče.
> Ga imaš ti tudi pod kapo ?

Tudi? Se pravi, da priznaš? Ne, mi ne delamo takih stvari.
Ampak poklon, da nisi vzrojil na mojo provokacijo. Lep večer še naprej ...

06. marec 2010, ob 21:37:02
Neznan

Bine: Dolenjska je bila Italija. Pa najbolj zaostala.
. . .
Aja ???
Kje pa ohranjajo mejni kamen med rajhom in Laharijo ?
Mogoče pri Bučki ?
Pojdi kdaj na proslavo, ko bo obletnica.
Zemljepis nezadostno. MPV tudi !!!

06. marec 2010, ob 21:37:00
šmarnček

Bravo, dr. Hribar!

06. marec 2010, ob 21:35:51
jup

Bine: Dolenjska je bila Italija. Pa najbolj zaostala.

06. marec 2010, ob 21:33:15
Neznan

Se opravičujem. Prevod iz islandščine sem opazil šele:
neznan 6. marec 2010, ob 21:15:37
Kako čas hitro teče.
Ga imaš ti tudi pod kapo ?

06. marec 2010, ob 21:32:15
Neznan

Pa ne bi naprej,ker bi zašli.
. . .
Na Dolenjce si pozabil ! Skoraj polovica jih je bilo !

06. marec 2010, ob 21:27:32
jup

Bine:
S svincem je začel Deutzland uber alles .Preden se je začel svinec vračati je bilo že 80.00 Štajercev in Zasavcev že razseljenih. Pa ne bi naprej,ker bi zašli.

06. marec 2010, ob 21:22:15
Neznan

Levica se ni nikoli borila za oblast
samo z metanjem blata po političnih nasprotnikih
. . .
Drži. Začela je z metanjem svinca.

06. marec 2010, ob 21:12:20
jup

Neznan: ni mogoče enačiti levice in desnice .Levica se ni nikoli borila za oblast
samo z metanjem blata po političnih nasprotnikih ,dočim janšisti počenjajo v glavnem samo to. Pa poglejmo janševo "digresijo":povojne n.pr povojne poboje nekako poveže z bulmastifi,te obesi levici in zaključi da niti živali niso več varne. Seveda nakazano pred levičarji. Pa to je bolno. In podobno logiko lahko berete kar tu spodaj skovanko spodaj "udbomastifi ! Če je taka skovanka za kogarkoli še normalna sinteza ,potem nam Bog pomagaj.

06. marec 2010, ob 21:08:26
Neznan

Komentatorji rdeči/črni/beli pa se zamislite nad seboj, ker ste s te in iz one strani KRIVIČNI in ne veste kam Slovenija pljuje..
. . .
Res nismo ne kapitani, ne krmarji, se nam pa nekaj dozdeva, da je naša barka že nasedla točno v riti.
Daj pomagaj, če lahko. Takšnih rabimo, jamrat znamo sami.

06. marec 2010, ob 20:57:53
Szlomšek

Oprostite dragi Slovenci! Hribarjeva tako Tine kot Spomenka imata med Slovenici EDINA HRBTENICO, kar je komnetatorji tega članka NIMAJO. Kjati komentaotorji ste REDEČI in ČRNI/BELI in tako tudi sodite. Takih Slovencev kot sta Spemenka in Tine je treba iskati! Komentatorji rdeči/črni/beli pa se zamislite nad seboj, ker ste s te in iz one strani KRIVIČNI in ne veste kam Slovenija pljuje...

06. marec 2010, ob 20:47:03
jup

Ustavite bedake tu spodaj:Kje je kakšna UDBA ?kvečjemu še kakšen penzioner.
Danes imamo kapitalistično ustavo, zakonodajo in represijo. Vsak državljan se mora po njej ravnati. Niti ki vlečejo iz ozadja pa je CIA ne pa pokojna UDBA
Smešno je na dan vleči take nesmisle o udbi izpred 30 let ne pa videti današnji terorizem tujih udb,cie,M6 Gladio ki so spravile milijone ljudi s sveta in to se dogaja še danes. Slovenija na svojem ozemlju na naše ogromne stroške vadi specialne diverzantske enote za pobijanje domorodcev v Afganistanu Iraku za zaščito tujih družb ki tam domorodcem kradejo surovine. Vsak dan se tam pobije veliko ljudi ,predvsem civilstov.
Zdaj bomo mimo vseh javnih razprav in odločanj poslali v Afganistan štiri helikopterje .Samo neprobojni oklepi ki so bili pred nekaj tedni naročeni bodo stali 10 milijonov evrov!
Koliko so stali helikopterji zaenkrat ni podatkov, Z vsakim helikopterjem bo šlo ,kot poročajo, zraven še 130 vojakov. Vsak vojak brez opreme stane na mesec 5.000 evrov. Če prištejemo zraven še stroške za Patrie brez Raznih Cekut Riedlev Wolfov in drugih sesalcev nas onramba Amerike pred Talibani v Aziji stane več kot znaša primankljaj zaradim katerega ima 5.000 podjetij v Sloveni ji blokiran bančni račun.
In kar tako mimogrede je Jelušičeva gopa sporočila da bo Slovenija v ZDA kupila še 8 humarjev
seveda za zaščito naših vojakov v Afganistanu.
V Cerkljah gradimo vojaško oporišče in letališče za velika tovorna vojaška letala.Pol na naše stroške....

06. marec 2010, ob 20:38:13
Neznan

iona, jaz tudi poznam podobno zgodbo.
in ko so profesorico vprašali, kaj to uči na urah marksizma, je rekla, da morajo učenci poznati, kar je bilo prej, da bodo lahko razumeli marksistično filozofijo (oziroma nekaj v tem smislu). kolikor vem, je ta razlaga bila sprejeta. :)

06. marec 2010, ob 20:20:09
jup

DrMatilda : kot pišeš
Klinika, ki so si jo ustanovili udbomastifi, je bila torej bolj nekakšna MK Ultra, kamor so vstopali naši bolani funkcionarji, izstopili pa zdravi in prepojeni z Ameriškimi zdravili. To pojasni tudi njihovo identiteto, ki je povezana z moralnim stanjem pri nas. Še takšnih intervjujev!

Po vsebini tvojega pisanja domnevam da bo naslednje tvoje stanovanje na Studencu.

06. marec 2010, ob 20:12:19
Iona

"Slovenska partijska politika se je v osemdesetih letih pod vodstvom Milana Kučana vse bolj civilizirala."

civilizirana elita :), sigurno ja - smo jih imel smolo uzret za en poblisk, po zaslugi onih bulmastifov.

v 80' pač niso bili več sposobni držat nitke na vse konce, takrat so jim balkanski norci že fino delal probleme, v slo pa za vohljače in beležkarje ni bilo več prav navdušeno velike podpore.

mi smo npr v srednji šoli imeli profesorja, ki nas je na skrivaj učil filozofijo, iz nakopirane solate listov vseh zmečkanih.. učbenike s temelji idiotizma smo imel pa zraven na mizi, če bi kdo prišel v razred. in na našo srečo ga ni noben zašpecal. gotovo njega za to sredi 80' noben ne bi ustrelil, so bili pa drugi načini zastraševanja, nič manj ne-mafijski in jih ni bilo prav velik, ki se jih ne bi še takrat bali.

06. marec 2010, ob 20:03:40
Neznan

Ustavite Hribarja, predvsem Dikličko !

06. marec 2010, ob 19:53:13
Neznan

Saj z nekaterimi stvarmi v intervjuju bi se strinjal, z nekaterimi spet sploh ne.

A neverjetno, kako sta oba Hribarjeva silno obcutljiva na vsako kritiko in vsaka druga mnenja, obenem pa sama s svojimi ocenami brez kakega obcutka za mero udrihata kot s sekiro po drugih.

In po potrebi skaceta povsem z leve na povsem desno in nazaj. Zadnjih 10 let sta recimo bolj na levi, celo ob Kucanu in Stanovniku, na podrocju zdravstva popolna socialista, a nemalokrat obenem trda nacionalista. Do katolikov sta pa recimo tako nestrpna kot kaki polpismeni rdeci ekstremisti.

Zelo kontroverzni figuri, ki pa sta kdaj kot slepi kuri tudi kaksno zrno nasli.

06. marec 2010, ob 19:48:26
Neznan

Hribar je hvaležen Ertlu, da ga ni zaprl in zato nima nič proti, da mu je Türk podelil odlikovanje. Skratka Hribar, ko gre za njegovo korist, slavi totalitarizem!!!
Filozofija vredna Strojanove Elke!!!

06. marec 2010, ob 19:46:43
Murray

...aha, ne levo, ne desno - v riti smo tina, ane...kriva pa ni desnica ampak doktorjeva psica....

06. marec 2010, ob 19:41:58
stoychi

lepa hribarjeva pravljica za lahko noč otroci,
še posebej glede civilizacijskih fizičnih mafijskih likvidacij,
ki jih seveda sploh ni bilo,
kramberger je seveda naredil samomor, kar sam se je ustrelil v srce,
tudi rado lipičar visok član lds direktor avtoobnove
se je z lokostrelom pred lastno hišo kar sam ustrelil v srce ,
takih in podobnih primerov pa sam Bog ve koliko jih je bilo po letu 91,

06. marec 2010, ob 18:47:53
delojrs

hribaja sta bila gnilo jajce ki je poskrbelo z ustavo za 70 letno kučanovo udbomafijsko kontinuiteto!

06. marec 2010, ob 18:12:36
liberalc

Slovenska Komunistična Filharmonija orkestrirano igra na Wagnerjanske note. Hribar strah vas je lahko samo RAJE, ki ste jo orkestrirano leta 90 NATEGNILI!! Takrat bi RAJA morala počistit vso to golazen in bi danes živeli v miru pred LEVIMI IN DESNIMI KOMUNAJZARJI, ki zastruplate slovenski narod.!!!!

RAJA ZBUDI SE!!!

06. marec 2010, ob 17:59:21
Neznan

mirko
06. marec 2010 ob 14:36:49 prijavi kot neprimeren komentar Večina zdravnic in zdravnikov gara bolj, kot sem jaz garal kadarkoli.


To smo vedeli že dolgo. Vendar razlika ni samo v tem. Zdravniki dobijo za svoje garanje tudi dobro plačilo, vi pa dobite dobro plačilo za malo dela in nič kaj koristnega za blaginjo naroda.
---------------------------------------
Do danes nisem vedel, da je besedno štrikanje tudi garanje.
Ubogi Tine, nič ne pomaga. Pojdi na policijo si sposodit loparček in spet začni ustavljati desnico; levice tako ion tako z nobeno besedo ali loparčkom ne ustav iš. Kradlo se bo še naprej.

06. marec 2010, ob 17:02:53
California blue

Dr.Matilda,bodi previdna,da nam nasih politikov prerano ne pokosis!

06. marec 2010, ob 16:55:02
DrMatilda

Klinika, ki so si jo ustanovili udbomastifi, je bila torej bolj nekakšna MK Ultra, kamor so vstopali naši bolani funkcionarji, izstopili pa zdravi in prepojeni z Ameriškimi zdravili. To pojasni tudi njihovo identiteto, ki je povezana z moralnim stanjem pri nas. Še takšnih intervjujev!

06. marec 2010, ob 16:33:09
California blue

Na tale clanek bi pricakoval veliko komentarjev(ne bom rekel,potem pa vse tiho je bilo).Morda je se zgodaj,tle pr men je pol osmih zjutraj.Bom sel se mal poznej pogledat,kaj se dogaja na portalu!

06. marec 2010, ob 16:32:19
upokojenka

Ja gospod Tine, lepo povedano, samo zelo pazite, da se nikomur ne zamerite.
Sami dobro veste, da nam pod to vladavino gre "zelo slabo" in to zaradi nesposobnosti te leve vlade !

06. marec 2010, ob 15:13:00
Neznan

povzetek

vsi so isti

nauk:
"Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal"....seveda lažje ti bo če se prav pišeš

06. marec 2010, ob 14:53:40
Diaz

točno tako, Tine: Desnosučne banane in Levosučne banane - USE GLIH !

06. marec 2010, ob 14:44:52
mirko1

Večina zdravnic in zdravnikov gara bolj, kot sem jaz garal kadarkoli.


To smo vedeli že dolgo. Vendar razlika ni samo v tem. Zdravniki dobijo za svoje garanje tudi dobro plačilo, vi pa dobite dobro plačilo za malo dela in nič kaj koristnega za blaginjo naroda.

06. marec 2010, ob 14:36:49
žaga

Ubožček Hribar!Ne tič ne miš!Z nikomer se noče zameriti.Ubožček.

06. marec 2010, ob 14:22:45
71 komentarjev
Stran: <|1|>
Prikaži: starejši prej