Vrednost nepremičnine si lahko sami izračunamo

Pred jesenskim obveščanjem lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin je Geodetska uprava RS prenovila javni vpogled v podatke o nepremičninah na svojih spletnih straneh.

pon, 21.06.2010, 20:12

Ljubljana - Geodetska uprava je ponudila uporabnikom, lastnikom nepremičnin, dve novosti: prenovila je javni vpogled v podatke o nepremičninah, ki bo lastnikom olajšal pregled evidentiranih podatkov o nepremičninah, prvič pa je objavila zbirko vrednotenja nepremičnin z modeli množičnega vrednotenja, s pomočjo katerih bodo lastniki z nekaj računske spretnosti lahko že sami izračunali posplošeno tržno vrednost nepremičnin. Novosti so predstavili včeraj na tiskovni konferenci.

Kot je povedal direktor geodetske uprave Aleš Seliškar, so morali uporabniki pred prenovo pregledovalnika za vstop v bazo podatkov poznati vsaj eno od identifikacijskih oznak, na primer številko parcele ali stavbe, po novem pa lahko dobijo podatke prek grafike. Preprosto samo kliknejo na lokacijo v grafičnem oknu (parcelo ali stavbo) in že se prikažejo podatki o izbrani nepremičnini. Možni so premikanje, povečava, pomanjšanje, pregledujemo lahko območje vse Slovenije, mogoče je izklapljati in vklapljati posamezne vsebinske sloje: ortofoto, karte, sloj parcel ali stavb.

Skratka, uporaba je preprosta, lastnik pa bo lahko z uporabo evidentiranih podatkov po posebni formuli oziroma z uporabo modelov vrednotenja izračunal posplošeno tržno vrednost za vsako nepremičnino. V pregledovalniku bodo potem, ko bo vlada sprejela uredbo o modelih vrednotenja, te vrednosti posebej izpisane.

Zbirka vrednotenja nepremičnin, ki jo prav tako najdemo na spletnih straneh geodetske uprave, vsebuje modele njihovega množičnega vrednotenja, in sicer vse informacije, potrebne za izračun vrednosti: vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne tabele, koeficiente in faktorje za izračun vrednosti nepremičnin. V zbirki so modeli za vse vrste nepremičnin (stanovanja, hiše, garaže, lokali, zemljišča ...), tako da bodo uporabniki lahko z nekaj truda izračunali vrednost svoje nepremičnine na dan 1. 1. 2010.

Na podlagi lokacije bo namreč vsak lastnik lahko ugotovil, v katero vrednostno cono spada njegova nepremičnina, v javnem vpogledu pa bo našel navodila za izračun. Po Seliškarjevih besedah je izračun na prvi pogled nekoliko zapleten, »a ko se ga lotiš, ga izdelaš brez večjih težav«. Iz zbirke se vidi, da na vrednost najbolj vplivata lokacija nepremičnine in njena velikost (ne pa denimo posedovanje klimatskih naprav, kar je bila ena spornejših opazk, namenjenih geodetom). Drugi podatki bodo imeli bistveno manjšo težo.

Tako bo lahko lastnik nepremičnine že »oborožen« dočakal obvestilo o izračunani posplošeni tržni vrednosti svoje nepremičnine, ki mu ga bo geodetska uprava poslala predvidoma po začetku septembra po pošti. Na obvestilu bo zapisano, katere podatke so uporabili geodeti, in ob uporabi iste metodologije ter istih podatkov se bosta morala lastni in geodetski izračun ujemati. Nato bodo imeli lastniki dva meseca časa, da bodo na obrazcih ali s pomočjo aplikacije geodetski upravi sporočili morebitne spremembe podatkov ali dali pripombe na uporabljene modele vrednotenja. Vsa slovenska gospodinjstva bodo s potekom obveščanja, obvestili, vrednostmi in podatki o nepremičninah ter možnostmi za spremembo podatkov ali oddajo pripomb podrobno seznanjena v posebni brošuri, ki jo bodo prejela najpozneje v začetku septembra 2010.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Dela

Prijavi sovražni govor