Izračunajte vrednost vaše nepremičnine

Geodetska uprava (Gurs) je na spletnem portalu vrednotenja nepremičnin (http://prostor3.gov.si/zvn/) objavila predloge modelov vrednotenja, na podlagi katerih bodo lastnike vseh nepremičnin predvidoma septembra obvestili o njihovi posplošeni tržni vrednosti.

pon, 28.06.2010, 09:07
Ocenjene vrednosti tipične hiše v središčih naših mestnih občin: Ljubljana 500.000 evrov, Koper in Kranj 305.000 evrov, Nova Gorica 268.000 evrov, Maribor 235.000 evrov, Celje 207.000 evrov, Novo mesto in Velenje 160.000 evrov, Slovenj Gradec 140.000 evrov, Ptuj 123.000 evrov, Murska Sobota 107.000 evrov. 

»Lastnikom bomo za vsako od 6,5 milijona nepremičnin, ki smo jih razdelili v 21 skupin in za vsako od njih pripravili svoj model vrednotenja, poslali obvestilo s podatki o nepremičnini v njihovi lasti ter posplošeno tržno vrednost. Če se posameznik z oceno ne bo strinjal, bo imel dva meseca časa, da na Gurs sporoči svojo pripombo na uporabljene modele vrednotenja. Prav tako bo lahko sporočil morebitne spremembe podatkov, ki vplivajo na vrednost nepremičnine. Če bo več lastnikov iz določenega območja (cone) predlagalo zmanjšanje oziroma povečanje vrednosti njihovih stanovanj, hiš, garaž, pisarn, zemljišč za gradnjo ..., se bodo lahko območja con, ki smo jih začrtali zdaj, spremenila. Cone opredeljujejo območja, kjer je vrednost istovrstnih nepremičnin približno enaka, torej se bodo lahko spreminjale v skladu z dogajanjem na nepremičninskem trgu,« je povedala mag. Erna Flogie - Dolinar z Gursa.

Tipični predstavniki modelov

Za vsakega izmed 21 modelov so oblikovali različno število vrednostnih con in nepremičninam na njih pripisali določene vrednosti oz. povedano drugače, za vsak tip nepremičnin so na zemljevidu Slovenije označili območja z enako oceno vrednosti nepremičnin. Ocena velja za tipično enoto v posameznem modelu, ki so jo na Gursu določili glede na pogostost na trgu in v fondu nepremičnin določene vrste, je pojasnila sogovornica. Tako je tipično stanovanje v tri- in več stanovanjski stavbi s 6-20 enotami, brez dvigala, zgrajeno med letoma 1975 in 1984, na kateri streha, fasada, okna in inštalacije še niso bile obnovljene. Stanovanje ima uporabno površino 50 kvadratnih metrov, ogrevanje je centralno ali etažno centralno, ima kuhinjo, kopalnico, balkon ali ložo, in je v nadstropju, vendar ne više od četrtega nadstropja. Garaža v oceno ni všteta.

Značilna nepremičnina za model hiš je samostoječa enodružinska hiša z neto površino stavbe 150 kvadratnih metrov ter 600 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča (razmerje površin je večje kot 0,8), zgrajena med letoma 1975 in 1984. Ima centralno ogrevanje, priključena je na elektriko, vodovod, kanalizacijo, streha, fasada, okna, inštalacije še niso bile obnovljene, v neposredni bližini pa ni linijskih objektov.

Vrednostna območja

Objavljamo zemljevid vrednostnih con za stanovanja, za katera so na Gursu predvideli 20 vrednostnih ravni. Iz njega lahko razberemo ocenjeno vrednost značilnega stanovanja na dan 1. januarja 2010 na posamezni lokaciji v državi. Erna Flogie - Dolinar je povedala, da bodo do konca julija podatke osvežili na dan 1. julij 2010 in pričakuje, da bodo odstopanja ocen vrednosti do nekaj odstotkov. Z zemljevida razberemo še, da imajo stanovanja največjo vrednost v ožjem središču Ljubljane, v ravni niže sta Portorož in središče Ljubljane, sledijo Ljubljana - Trnovo, Bled, Kranjska Gora in Lucija, kjer je bila ocenjena vrednost značilnega stanovanja v začetku leta 149.000 evrov.

Za hiše je prav tako določenih 20 vrednostnih ravni. V zadnjo, kjer je značilna hiša vredna 500.000 evrov, so uvrstili cone Ljubljana - mesto, Ljubljana - Rožna dolina, Bled - jezero, Piran - mesto in Portorož.

Ocenjena vrednost ni enaka tržni

Vse te podatke lahko najdemo na portalu vrednotenja nepremičnin. Tako imenovano zbirko vrednotenja so na Geodetski upravi oblikovali, da si lahko vsak posameznik sam ogleda ocenjene vrednosti posameznih vrst nepremičnin po vsej Sloveniji in s tem dobi vtis o stanju na nepremičninskem trgu, je povedala Erna Flogie - Dolinar. »Podatki so za zdaj za značilno nepremičnino posameznega modela, z malo računske spretnosti pa si vsakdo lahko natančno izračuna ocenjeno vrednost svojih nepremičnin, ali pa približno ocenjeno vrednosti neke (ne)določene nepremičnine na izbranem območju. Zbirka vrednotenja ponuja informacijo o posplošeni tržni vrednosti, kar pa ne pomeni, da so ocenjene vrednosti tudi končne cene, ki jih posameznik lahko pričakuje, ko nepremičnino kupuje oziroma prodaja. Na podlagi podatkov na portalu bodo zainteresirani dobili oporno točko, za končno prodajno ceno pa se seveda dogovorita kupec in prodajalec,« je pojasnila namen portala sogovornica. Povedala je še, da imajo v tujini, na primer na Švedskem, takšne aplikacije že dolgoletno tradicijo. Z njimi si na primer pomagajo tudi banke pri odobravanju hipotekarnih posojil. »Tudi mi pričakujemo, da bo portal prišel prav tako fizičnim osebam kot tudi različnim pravnim subjektom in državnim ustanovam,« je še dejala Erna Flogie - Dolinar.

Več v tiskani izdaji Dela

Povezane novice

Vrednost nepremičnine si lahko sami izračunamo
21. junij ob 20:12
Pred jesenskim obveščanjem lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin je Geodetska uprava RS prenovila javni vpogled v podatke o ...
Prijavi sovražni govor