Vrednost nepremičnin: Delo za vas išče odgovore

Številni prejemniki obvestil geodetske uprave o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ugotavljajo nepravilnosti ali pa se jim porajajo številna vprašanja. Tista, ki so vezana na poskusni izračun vrednosti nepremičnin, nam pošljite na elektronski naslov gospodarstvo@delo.si.

pet, 01.10.2010, 17:01

Vprašanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin pošljite na elektronski naslov: gospodarstvo@delo.si. Odgovore bomo poiskali na Gursu in jih objavili na spletni strani, izbrane pa tudi v tiskani izdaji Dela.

Vprašanja bralcev, na katera je Delo že našlo odgovore:

- Pri preverjanju cen nepremičnin za m2 ugotavljamo, da so vse nepremičnine ocenjene visoko. Posebej želimo opozoriti na nesprejemljive cene visokogorskih gozdnih in kmetijskih zemljišč. Večinoma so to nekdanje senožeti, ki niso košena že več kot 30 let in zato zaraščena. njihova uporabnost je nična, saj jih večinoma zaradi strmih leg ni možno kositi strojno. Od vasi so te parcele oddaljene tudi več kot uro hoje, drugih poti pa največkrat ni (predvsem to velja za tolminsko in SZ Slovenijo). Ker so ta zemljišča pogosto zelo velika, so tudi izračunane cene za posameznega lastnika zelo visoke. Ker trga za taka območja ni in ga še dolgo ali pa nikoli ne bo, za oceno ni možno in je tudi nestrokovno uporabljati enake kriterije, kot za oceno zemljišč v dolinah. Če pa so te vrednosti zgolj za pobiranje davščin, je to še posebej problematično. (NOVO)

- Izračunane cene so za veliko zemljišč po našem trdnem prepričanju, ker kot lastniki razmere v teh krajih poznamo, nekajkrat (nekatere tudi do 10-krat) previsoke. Po taki ceni zemljišča ni mogoče prodati, čeprav bi to marsikdo želel. Na te probleme bi za zaščito svojih občanov sicer morale opozoriti občine, krajevne skupnosti itd. Ali se v nadaljnih postopkih pri predlagateljih tega sistema razmišlja o spremembi ocenjevanja vsaj na takih področjih?
(NOVO)

- V poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin imava z možem ocenjeno stanovanjsko hišo s 150 m2 tlorisne površine in 66,50 m2 uporabne površine na 221.911 evrov. Hiša je bila zgrajena leta 1970 in vseljena dve leti kasneje. Do zdaj na njej še nismo opravili nobene zamenjave (oken, centralne, dimnika ...). Lokacija je v Topolah, manjši vasi pri Mengšu. V vasi ni trgovine, ni avtobusne postaje, skratka ni nič. Naša hiša pa je vredna polovico več kakor sosedova obrtna delavnica, ki je približno 3-krat večja. Koliko je v resnici vreden takšen objekt?
(NOVO)

- Moja teta je solastnica starejše hiše ter v idealnem deležu vpisana v ZK. Tam je vpisano tudi, da imava sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju
(torej bom lastnik po njeni smrti). Izračun nepremičnine sva dobila oba! Ona je dobila ovrednoteno celotno nepremičnino ter ugotovljen delež solastništva. To se mi zdi v redu. Sam pa sem dobil ovrednoten le njen del solastnine (enosobno stanovanje). Popisovalec je namreč v postopku dejal, da bomo tetino stanovanje popisali, ker naj lastništvo ne bi bilo pomembno oz. se bo vse razčistilo v postopku. Ali to pomeni, da bova morala za isto nepremičnino oba plačati davek? Kaj moram narediti, da bo ta anomalija odpravljena?

- Kako, da so zemljišča ocenjena po dejanski rabi in ne po namenski rabi, ki je merodajna za tržno vrednost zemljišča? Z mamo sva lastnika sosednjih parcel - obe sta stavbni. Na mojem delu je postavljena lesena brunarica (20 m2), neprimerna za bivanje (brez vrednosti), ki je z 800 m2 zemljišča ocenjena na 64.000 EUR. Mamin del 700 m2 zemljišča je ocenjen na 14.000 EUR.

- Poskusni izračun vrednosti moje parcele v izmeri 416 m2 v k. o. Brezovica znaša 41.073 EUR ali 94,5 EUR/m2. V izračunu navedena dejanska raba je pozidano zemljišče, namenska raba pa 20 % gozd in 80 % območje za gradnjo stanovanj - zemljišče za gradnjo stavb. Zanima me, kaj pozidano natančno pomeni, saj na parceli ni nič zidanega.

- Glede na to, da bo bodoči davek na nepremičnine neposredno vezan na vrednost nepremičnine glede na izveden popis nepremičnin, želim pojasnilo na  kratko in enostavno vprašanje: Ali je prav, da bo davek na nepremičnino tem višji, čim bolj je obnovljena hiša izolirana, obnovljena z izolativno boljšim
stavbnim pohištvom, za ogrevanje pa po novem skrbijo ekološko, okoljsko in cenovno najprimernejši mediji (sonce, zrak, voda)? Vrednost hiše je precej
višja, predviden davek v odstotkih pa tudi. Za vse našteto je moral lastnik seči globoko v žep, da bo letni strošek ogrevanja nižji in okolica najmanj
prizadeta; odpovedovati se je moral marsičemu, na koncu pa bo vsako leto kaznovan z delom davka, ki ga nekdo, ki ni vložil v hišo nič dodane vrednosti, ne bo plačeval! Pravilno bi bilo: za vsak okolju prijaznejši vložek se davek na nepremičnino zmanjša.


- Dve stanovanji v istem bloku sta popolnoma enako veliki, v vrednosti pa je več kot 20.000 evrov razlike. Res je eno v prvotnem stanju, torej radiatorji, okna in kopalnica stari 40 let, drugo pa je bilo ne pretirano luksuzno vzdrževano in modernizirano. Ne razumem, zakaj naj za v principu enako stanovanje plačujem višji davek, saj sem davek plačala že za vsako okno, radiator in kopalniško opremo, ki sem ga vgradila v stanovanje. Vedno je bilo tudi rečeno, da bo finančna obremenitev ostala približno enaka, kar pa glede na današnje poročanje v mojem primeru ne drži. V letošnjem letu sem plačala 48,60 evra prispevka za uporabo stavbnega zemljišča, moje 45 m2 veliko in 40 let staro stanovanje je ocenjeno na skoraj 87.000 evrov, torej bom plačevala 86 evrov, ker je skoraj 100 odstotkov več. Na obvestilu tudi ne razumem, kako imam naenkrat tri sobe, saj sem celo življenje prepričana, da imam dve sobi in kuhinjo. Res pa je, da imam v kuhinji tudi jedilno mizo in stole, za mizo pa delamo že kaj drugega kot kuhamo.


- Sem solastnik stavbe v grosupeljski občini. Gre za hišo v treh etažah (pritličje, prvo nadstropje, mansarda). Na poskusnem izračunu je kot solastnik deleža dela stavbe (1. etaža po prodani pogodbi) naveden kot solastnik tudi bivši lastnik (prodajalec) stavbe, ki že osem let ni več (so)lastnik niti enega dela te nepremičnine. Za pritlični del, katerega uporabnik je drug (so)lastnik, pa ista oseba (prodajalec) ni naveden, čeprav stavba ni etažirana. Stanovanje smo kupili leta 2002 in v zemljiški knjigi so navedeni pravilni podatki. Od kod torej takšni popolnoma napačni podatki Geodetski upravi?


- Ali zaradi napak, ki jih nisi zagrešil - evidence so zelo nepopolne - lahko ob nereagiranju pričakuješ kazen? Kako stvar popraviti?

- Kaj se bo ugodilo z lastniki, ki so prijavili hudo pomanjkljive (lažne) podatke? Ugotavljam, da velika večina mojih znancev pri popisu ni prijavila vsega. Pravijo npr.: povedal sem vse, kar me je popisovalec vprašal; mansarde nisem prijavil, rekel bom, da sem to izdelal (ureditev podstrešja) po popisu. Zanimiv je primer nekoga, ki ima v hiši tri stanovanja in enega lastnika. Popisovalec ni želel (hotel/mogel) vpisati treh kuhinj, treh kopalnic itn.

- Moja teta je solastnica starejše hiše ter v idealnem deležu vpisana v ZK. Tam je vpisano tudi, da imava sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju (torej bom lastnik po njeni smrti). Izračun nepremičnine sva dobila oba! Ona je dobila ovrednoteno celotno nepremičnino ter ugotovljen delež solastništva. To se mi zdi v redu. Sam pa sem dobil ovrednoten le njen del solastnine (enosobno stanovanje). Popisovalec je namreč v postopku dejal, da bomo tetino stanovanje popisali, ker naj lastništvo ne bi bilo pomembno oz. se bo vse razčistilo v postopku. Ali to pomeni, da bova morala za isto nepremičnino oba plačati davek? Kaj moram narediti, da bo ta anomalija odpravljena?

- Kako, da so zemljišča ocenjena po dejanski rabi in ne po namenski rabi, ki je merodajna za tržno vrednost zemljišča? Z mamo sva lastnika sosednjih parcel - obe sta stavbni. Na mojem delu je postavljena lesena brunarica (20 m2), neprimerna za bivanje (brez vrednosti), ki je z 800 m2 zemljišča ocenjena na 64.000 EUR. Mamin del 700 m2 zemljišča je ocenjen na 14.000 EUR.

- Poskusni izračun vrednosti moje parcele v izmeri 416 m2 v k. o. Brezovica znaša 41.073 EUR ali 94,5 EUR/m2. V izračunu navedena dejanska raba je pozidano zemljišče, namenska raba pa 20 % gozd in 80 % območje za gradnjo stanovanj - zemljišče za gradnjo stavb. Zanima me, kaj pozidano natančnopomeni, saj na parceli ni nič zidanega.


- Gre za vikend, ki se je začel graditi leta 1978, gradnja pa je bila ustavljena s sodnim postopkom v letu 1980, češ da je črna gradnja. Naročniki in lastniki so z vsemi možnimi napori poskušali objekt legalizirati in po Jazbinškovem zakonu plačali vse možne dajatve, vendar legalizacija objekta ni zaključena zaradi nasprotovanja enega solastnika zemlje, na kateri stoji objekt. Solastnik je vpisan v zemljiško knjigo kot solastnik objekta, čeprav nikoli ni plačal gradnje, ampak zahteva njegovo rušitev. V zemljiško knjigo je bil ta solastnik vpisan, kljub temu, da ni plačal niti evra za gradnjo in proti njemu potekajo sodni postopki izvršbe dolgovanih zneskov, ker se je izrekel za solastništvo po zakonu. Hiša (še) nima elektrike, vodo ima napeljano iz gozda, kanalizacija (še ni) dokončno ni urejena. Hiša je brez zunanje fasade. Stalno bivanje v njej ni mogoče, saj ni elektrike ... Sodišče je nedokončan objekt ocenilo na približno 50.000 evrov, Geodetska uprava pa je po njihovih modelih tržno vrednost ocenila na 100.000 evrov. Ker gre za črno gradnjo, se hiše ne more prodati ali kupiti (povrhu pa je še nedokončana), saj po zakonu, dokler država hiše ne legalizira, z njo ni možen promet. Torej bi bilo pravilno, da je njena tržna ocenjena vrednost 0 evrov, seveda, dokler ne bo legalizirana. Ali bomo tudi za črne gradnje ali nedokončane gradnje že morali plačevati davek na nepremičnino? Ali bodo morali solastniki, ki to še niso, ker še niso plačali objekta, tudi že plačevali davek na nepremičnine?

- Pri izračunu nepremičnin, ki ga je prejel mož, nisem vpisana kot solastnica stanovanjske hiše, ki sva jo skupaj zgradila na njegovi parceli, čeprav je gradbeno dovoljenje izdano na oba. Kako naj dokažem solastništvo in bo v zemljiški knjigi vpisano pravilno stanje?

- Slišal sem, da se je rok za pripombe na modele vrednotenja podaljšal do 25. januarja 2011. Ali to pomeni, da se lahko dajo pripombe na modele vrednotenja ali tudi na ostale stvari, kot so npr. m2, izbris parcele, sprememba lastništva itn.

- Sem etažna lastnica nepremičnine, vendar samo na podlagi kupoprodajne pogodbe. Kot lastnik je na celotni parceli je vpisana Mestna občina Ljubljana. Z upravnikom stavbe smo 29. 12. 2004 sklenili pogodbo, s katero smo upravnika pooblastili, da sklene pogodbo s podizvajalcem za izvedbo vpisa v zemljiško knjigo. 2. 3. 2006 sem prejela od podizvajalca obvestilo, da je na podlagi predloženih (mojih) listin vpis v zemljiško knjigo mogoč. Sklepa o vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo do danes nisem prejela. Iz časovnice je razvidno, da do zakonsko predvidenega roka zadeva zemljiško knjižno ne bo urejena. V skladu s kmečko pametjo nisem dolžna plačevati davka na tujo lastnino, me pa hudo zanima, kdo je v tem primeru kazensko odgovoren?


- Ob popisu nepremični pred tremi leti je popisovalec prišel z že izpolnjenimi vprašalniki z mojim imenom, izmere so se dobro ujemale z mojimi, tako da sem popisni list samo podpisal. Ker še vedno lastniki stanovanja v našem bloku nismo vpisani v zemljiško knjigo, sem v katastru stavb na medmrežnem portalu Prostor preverjal podatke o svojem stanovanju. Ugotovil sem, da lastništvo stanovanja ni pravilno, zato sem zahteval popravek v pisarni GURS na Cankarjevi 1 v Ljubljani. Na OE Ljubljana na Cankarjevi 1 mi sprva niso znali pomagati in so me napotili na GURS na Zemljemerski 12. Tam sem se pogovarjal z več 'strokovnjaki', tudi z informatikom (!), ki so ugotovili, da so podatke v bazi REN povozili s podatki iz zemljiške knjige. Ker moj blok še ni vpisan v ZK, so 'verjetni lastniki' naših stanovanj postali bivši lastniki parcel pod blokom, njihovi pravni nasledniki, dediči in tudi mrtvi ljudje. Prav tako so mi povedali, naj s kupoprodajno pogodbo grem na OE in mi bo tam uslužbenka uredila podatke. Ta se je pol ure trudila, da je v REN naredila spremembo lastništva in mi podatke celo izpisala ter mi dala potrjen papir. Obvestil sem upravnika stavbe, naj to naredi tudi za druge, a je ta odklonil. Ob mesečni položnici je sosede obvestil, da naj si vsak gre urejat podatke sam. Tistim, ki so se oglasili poleti, so na GURS OE Ljubljana povedali, da so zamudili in da bodo lahko spremenili lastništvo jeseni, če ne bodo dobili poskusnega izračuna.
Tam sem dobil tudi potrdilo, da sem opravil spremembo lastništva, imam tudi dokazilo, da sem lastnik stanovanja in da smo v postopku po ZVEtL-u za vpis v ZK. Od GURS nisem dobil obvestila o vrednosti mojega stanovanja, na omenjenem portalu pa so še vedno vpisani zemljiško knjižni lastniki parcel, na katerih stoji blok. Neuradno sem zvedel, da so ti dobili obvestilo, da imajo v lasti milijonsko nepremičnino - cel blok.
Na GURS sem ponovno poslal že potrjen zahtevek za spremembo lastništva skupaj z dokazili. Odslej se ne bom več obračal na GURS, ker ima vse podatke, da to uredi. Tudi če bi se ponovno osebno zglasil na GURS, očitno nimam nobenega zagotovila, da bo zadeva res urejena! Pri vsem tem pa se mi upajo še groziti s kaznijo za prekršek! Ne dovolim, da se iz mene, ki sem skupaj z ostalimi davkoplačevalci financiral tako popis nepremičnin kot sedanjo komedijo, norčujejo. Prosim Vlado RS, da za podobne posle odslej nastavlja kompetentne ljudi.
Naj GURS odgovori, koliko je našega denarja že pometal za projekt in kje je našel informatike, ki mu to delajo, predvsem pa , kdo jim daje navodila.
Mogoče pa gre za zavestno početje in je cilj te akcije razlastitev lastnikov, ki lastnine še nimajo vpisane v ZK, nekakšen finale tranzicije? Pa ne, da ne bi hotel urediti lastništva na ZK, tam vodim postopke že skoraj dve desetletji, zadnji je po ZVEtL, ki pa se od leta 2008 nikamor ne premakne.
Glede na neskladnost ZK podatkov z dejanskim stanjem bo prizadetih veliko ljudi in menim, da bo naša vlada kmalu imela revolucijo! Zahtevam, da se primerno pospešijo postopki vpisa v ZK po ZVEtL-u in uskladijo evidence. Šele ko bodo te pravilne, naj pride na vrsto vrednotenje.


- Žena je bila lastnica manjšega stanovanja, kupljenega od podjetja, ki je že zdavnaj šlo v stečaj. Pogodbo še imamo. Ker stečajna upraviteljica ni izdala kupcem zemljiškoknjižnih dovolil (stanovanj je 13), je vse ostalo nevknjiženo v zemljiško knjigo. Stanovanje se je medtem prodalo samo s kupoprodajno pogodbo, nova lastnica pa seveda prav tako ne more stanovanja vpisati v ZK. Izračun vrednosti je zdaj prišel naš naslov. Enako velja za zemljišča ob teh stanovanjih (vrtovi). Začeli smo postopek za vknjižbo, ker pa niso hoteli pristopiti vsi lastniki, tudi zemljišča niso vpisana, seveda pa so se medtem prodajala. Kako rešiti vknjižbe, če vsi lastniki niso pripravljeni pristopiti k ureditvi razmer?


- Oseba, ki je bila lastnica več nepremičnin, je pred kratkim umrla, po njej bo dedovalo več dedičev, zapuščinske razprave še ni bilo. Kdo lahko oziroma kdo je dolžan javiti napake na popisu nepremičnin v predpisanem roku.

- Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo pod sedanjimi lastniki, težava pa je, da eden izmed lastnikov v obvestilu nima navedene garaže (posebej stoječe, tripleks, ni v sklopu stanovanja). V drugem primeru sta mož in žena solastnika hiše (1/2). Mož je prejel obvestilo in v njem piše, da je solastnik do 1/2, v ženinem hiša ni navedena, ima pa napisane ostale nepremičnine. Kaj storiti?


- Kaj naj ukrenem, ker je na obvestilu navedena samo moja garaža, ne pa tudi stanovanje? Stanje v ZK je (preverjeno) pravilno.

- Menim, da so naši nepremičnini pripisali prenizko vrednost - določena vrednostna raven ni ustrezna. A ne vidimo razloga, da bi podajali mnenje, saj kaže, da bomo že tako plačali višji davek kot do zdaj. Potrebno je razčistiti, ali so te 'ocenjene tržne vrednosti' zbrane za potrebe davka, ali bo baza uporabljena tudi pri dejanskih poslih in kako bo to vplivalo na možnosti pridobitve višine kreditov, zavarovanja kredita s to nepremičnino, na cene zavarovanj itn
.

- Zanima me, ali/kako bo poskusni izračun vplival na področje zavarovalnin (na primer, v kolikor je vrednost hiše/stanovanja ocenjena nižje/višje, kot pričakovano, ali to pomeni, da se jo bo dalo tudi zavarovati le za to vsoto)?


- Zanima me, če se lahko naredi vpogled v popisne pole, ki sem jih podpisala popisovalcu ob popisu nepremičnin, vendar nismo prejeli nobenih kopij oz. izvoda za mojo evidenco.

- V bloku s 40 stanovanji smo dobili izračun vrednosti nepremičnin. Ker so bila stanovanja nesorazmerno visoko ocenjena glede na enaka stanovanja v sosednjem bloku, smo primerjali podatke. Ugotovili smo, da je v naših izračunih pri podatku uporabna površina napisano: 0,00. Menimo, da je zaradi tega vrednost stanovanja nesorazmerno visoka, saj so v oceni upoštevali tudi kvadraturo lože in kleti. To je očitna napaka Geodetske uprave. Ali menite, da mora to napako popraviti vsak lastnik sam ali bi morala to storiti Geodetska uprava?

- Pred nekaj leti sem z elaboratom hišo vpisal v kataster, zdaj pa imam na izpisu nerealno visoko neto tlorisno površino - poleg pravilnih dveh etaž je namreč upoštevana še tretja (podstrešje). V brošuri geodetske uprave sicer piše, da se podstrešja, namenjena samo za vzdrževanje strešne konstrukcije (višina je na najvišjem delu 0,9 m), ne štejejo za samostojno etažo. Težava nastane, ker neto tlorisno površino lahko spreminjajo samo tisti, ki še niso z elaboratom vpisani v zemljiško knjigo. Tisti nesrečniki, ki smo hiše z elaboratom vpisali v vse evidence, pa podatka o tem ne moremo več spreminjati, tudi če je napačen! Oziroma ga lahko spremenimo samo z novim elaboratom in novimi tisoč evri zanj ... Ali očitno napačnega podatka res ni možno spremeniti brez elaborata? Nenavadno se mi zdi, da tisti, ki smo poskušali urediti vse podatke o svojih nepremičninah, zdaj izpademo največji tepci, ostali, ki niso urejali nič, pa lahko spreminjajo podatke kakor hočejo ...


- Na mojem seznamu sta tudi dve stavbi, ki v naravi sploh ne obstajata več, ker smo jih že porušili. Eno že pred 5-6 leti, drugo pa lani. Kako urediti, da se brišeta?


- Kaj moram narediti, ker v aplikaciji OVN ne morem popraviti popolnoma napačnega podatka o nepremičnini, ki to sploh ni. Gre za že podrto, 13 m2 veliko in 40 let staro iz desk zbito vrtno uto, v obvestilu pa me obveščajo, da je to stanovanjska hiša s 5 ali več stanovanji, od tega so 4 stanovanja brez sob vendar z neto tlorisno površino 3,4 m2, eno stanovanje pa ima 2 sobi in 44m2 površine. Če torej vso neto površino 4 x 3,4 + 44 = 57,6 m2 delim s 13 kvadrati, kot dejansko je na obvestilu, imam na vrtu stavbo s 4,43 nadstropja. In to celo s centralnim ogrevanjem in računalniško mrežo. Za popestritev - ta, do nedavna sramota je ovrednotena na 82.150 evra. Od kod ti podatki? Še celo spomnim se, da ko je bila pri meni popisovalka, me je spraševala o tej 'nepremičnini' in ko jo je videla, je popravila podatke.


- Sem lastnik novejše delavnice (2007), ki je nedokončana: sicer pod streho, vendar še v fazi gradnje in nima tlakov, ometov, sanitarij, kuhinje, fasade, prav tako niti ogrevanja, so pa že vgrajena okna in vrata. Pred nekaj leti sem svoj poslovni naslov registriral - preselil na to lokacijo, saj mi je potekla najemna pogodba v prostorih, kjer sem do takrat opravljal dejavnost. Na obvestilu o vrednosti te nepremičnine je navedena polna vrednost industrijskega/poslovnega objekta, kot da bi bil v celoti dokončan - v resnici pa zapisana uporabna površina odstopa od dejanske.
Ali smem pri uporabni vrednosti navesti samo tisti del objekta, ki sem ga doslej že usposobil za poslovanje (del zaprt z začasno leseno steno, kjer so proizvodni stroji)? Tudi požarni inšpektor je navedel v svojem zapisniku, da se uporablja samo 200 m2.


- Kako je mogoče ovrednotiti nepremičnine na osnovi tako slabih podatkov? Primer tipskih vrstnih hiš v Trzinu, kjer so vse hiše tlorisne površine približno 10 x 11 m in imajo imajo dve etaži. Kot neto tlorisne površine stavbe so navedene površine od 180 in vse do 468 m2, površine zemljišč pod stavbami pa so v nekaterih primerih večje kot neto tlorisne površine stavbe. Recimo: neto tlorisna površina je 167 m2, zemljišče pod stavbo pa je veliko 180 m2. To so najbolj v oko bodeči podatki, če bi se še bolj poglobila v podatke pri posameznih hišah, bi se bilo za smejat, če ne bi bilo tako zelo žalostno.

- Na obvestilu imam določeno vrednost po modelu: 100% ZGS. Kakšen model je to, saj ga v brošuri nisem zasledila? V rubriki, ali je v stanovanju prijavljena dejavnost, je naveden podatek NE, ki je točen, sledi število sob za opravljanje dejavnosti, kjer je podatek NP, ravno tako je NP pri površini, namenjeni za opravljanje dejavnosti. Zakaj moram predložiti obrazec za spremembo NP v NE, če je iz navedenega popolnoma razumljivo, da se ostala dva podatka navezujeta na prvega?

- Kako se vrednoti uporabna površina in kako neto površina? Pri plačilu mestnega zemljišča so se površine zmanjšale za garaže, terase, kleti. Ali se terasa nad streho garaže vrednoti, če se vrednoti tudi garaža?

- Ob pregledovanju prejetega obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin in primerjanju s sosedi se nikakor ne strinjam z ugotovljeno vrednostjo nepremičnine. Stanujem v naselju vrstnih hiš, kjer so odstopanja občutno prevelika. Kako in komu se lahko pritožim na izračunano vrednost?


- V hiši dvojčku so popisovalci izmerili v eni enoti kar 30 m2 večjo skupno površino. Kar verjetno vpliva na vrednost ene in druge nepremičnine, ki sta popolnoma enaki.


- Na podlagi česa sta bili vrtna lopa v Mariboru in vrstna garaža v Ljubljani ocenjeni na približno 10.000 evrov?

- Kupila sem stanovanje in hkrati vložila zahtevek za vpis v zemljiško knjigo. Ne spomnim se, ali je postopek že končan. Obvestila o poskusni ocenjeni vrednosti njene nepremičnine še nisem prejela in ne vem, katerega izmed novih obrazcev naj pošljem na Gurs.

- Moja nepremičnina je ocenjena pod tržno ceno. Vrednost je celo nižja od tiste, ki smo jo vpisali v sporazum o delitvi premoženja. Kako lahko ta ocenjena vrednost vpliva na vrednost pri morebitni prodaji nepremičnine? Ali bi ocenjena vrednost vplivala na odmero davka od prometa nepremičnin oz. davka na dobiček?

- Kako je možno, da je zazidljivo zemljišče za stanovanjske namene, na katerem stojita hiša in gospodarsko poslopje, ocenjeno veliko slabše kot sosednje zemljišče, zazidljivo za kmetijsko rabo?

- Trije sosedje v stolpnici imamo identična stanovanja, dva imava tudi enako garažo. Sosedu brez garaže so nepremičnino ocenili na 181.000 evrov, dugemu sosedu z garažo na 216.107 evrov in meni na 208.328 evrov. To pomeni, da je 15 kvadratnih metrov velika garaža v prvem primeru ocenjena na 35.107 evrov, moja pa na 27.328 evrov, stojita pa ena poleg druge. Stolpnico so razvrstili v cono 16, čeprav je ob zelo prometni cesti. In drug primer: enaki brunarici v vasi Polje (Bohinj) z uporabno povrsino 63 kvadratnih metrov sta ocenjeni na 306.000 oziroma 333.000 evrov, obe pa sta bili zgrajeni leta 1977, in to za manj kot 50.000 evrov. Na drugi strani je luksuzna vila v okolici Ljubljane z več kot 500 kv. metrov uporabne povrsine ocenjena na 380.000 evrov.

- V poskusnem izračunu vrednosti nepremičnine v je rubriki vrednost namesto zneska navedeno, da ni podatka. Kaj naj naredim?

- Z možem sva solastnika stanovanja, iz izpiska pa ne morem razbrati, ali navedena vrednost nepremičnine velja samo za moj lastninski delež ali za celotno vrednost stanovanja?

- Na obvestilu o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin je za eno nepremičnino navedena vrednost npr. 50.000 evrov. Solastništvo te nepremičnine je 1/2. Ker sta oba solastnika dobila enako ocenjeno vrednost, da bo vsak plačal davek od celotne vrednosti ali od polovice?

- Ali so v primeru, da ne poskrbim za odpravo napačnih podatkov v poslanem obvestilu, predvidene sankcije? Kakšne so praktične posledice, če je vpisana cena nepremičnine napačna?

- Na izračunu sta na moje ime napisani tudi parceli, čeprav nisem nikoli bil njun lastnik. Kaj naj storim? Ali se bo za izračun davka upoštevala tudi vrednost teh dveh parcel oziroma, kako lahko to preprečim?

- Zakaj so na mojem izračunu navedene nepremičnine, prodane že pred več leti? Kaj moram storiti, da se to uredi?

- Na obvestilu niso zajete nepremičnine, ki sem jih pred nekaj leti podedoval in takrat tudi poskrbel za vpis v zemljiško knjigo. Tudi pri popisu sem popisovalcu dal vse podatke.

- V mojem izračunu je upoštevana nepremičnina, ki sem jo prodala že lani, urejen je bil tudi vpis v zemljiško knjigo. Na izpisku pa ni nepremičnine, katere solastnica sem postala hkrati s prodajo prve. Zakaj se je to zgodilo in kaj narediti?

- V poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin so mi pripisali nepremičnino, ki smo jo podedovali otroci. Podatke za popis sem dal jaz, nato pa smo jo prodali in sredi leta 2007 se je v zemljiško knjigo lahko vpisal novi lastnik. O sklepu je bil obveščen tudi GURS. Zakaj torej tega ni upošteval?

- Zakaj je stanovanje, zasedeno z najemnikom z neprofitno najemnino ovrednoteno enako kot stanovanje s tržno najemnino?

- Zakaj je kletno stanovanje, vlažno, s plesnijo, zgrajeno 1923 leta in prenovljeno 1991, vendar brez vertikalne izolacije, enako vrednoteno kot da bi bilo zgrajeno 1991?

- Kako je mogoče, da je stanovanje v Ljubljani (Moste) ocenjeno na 197.000 evrov, ko pa ga ne morem prodati niti za 100.000 evrov?


- Obvestila še nisem prejela. Do kdaj naj čakam oziroma kaj naj naredim, če ga ne bom dobila. Stanovanje sem kupila v začetku leta, v zemljiško knjigo je vpisan od julija.

- Imamo počitniško hišico v občini Cerklje na Gorenjskem, ki pa v obvestilu ni bila navedena. Na Geodetski upravi v Ljubljani sem osebno opravil postopek prijave, vključno s posredovanjem mer počitniške hišice. V začetku septembra je bil izvršen vpis lastniškega deleža v zemljiško knjigo, pred tem pa je bila vloga zaradi denacionalizacijskega postopka na sosednjih zemljiščih, na sodišču pet let. Kako naj postopam, da bo tudi ta objekt v katastru nepremičnin in ne bom v prestopku?

- Ali sem dolžan kljub temu, da je lastništvo mojih nepremičnin po vseh predpisih vpisano tako v ZK kot tudi prijavljeno na DURS, javiti spremembe? Podatki so napačni, ker je GURS vzel za presečni datum 1. junij 2010, spremembe pri lastništvu mojih nepremičnin pa so bile po tem datumu. Ali bo GURS še kaj preverjal ZK?

- V članku: Podatke o lastništvu je mogoče spremeniti s predložitvijo pogodbe, bi želela opozoriti, da v kolikor se lastniki nepremičnin pojavijo na GURSU, bodo plačevali davek na nepremičnino, ki pravno formalno ni v njihovi lasti. To pomeni, da bodo plačevali davke za tujo nepremičnino. Dokler zadeva ni s sklepom zavedena v zemljiško knjigo je žal tako, prav tako lahko v zemljiški knjigi vpisani lastnik to nepremičnino pravno formalno proda! Če na GURSU tega eksplicitno ne vprašaš, ti tega ne povedo. Zato previdno!

- Kupujemo stanovanje in bomo v teh dneh postali lastniki, selili se bomo decembra. Ker gre za novogradnjo (prvič vseljeno 2008), popisa takrat še ni bilo. Zanima me, kaj bo treba storiti. Prejšnji lastniki izračuna niso dobili.


- Vrednost skoraj 80 kv. metrov velikega stanovanja v eni izmed mestnih občin so mi ocenili na nekaj več kot 2000 evrov. V obvestilu je navedeno, da je uporabna površina stanovanja dva kv. metra. Ker od izgradnje v 70-ih letih niso bila obnovljena okna in fasada, v obvestilu pri teh postavkah piše, da ni podatka (NP). Ali je v tem primeru treba vnesti popravke in če da, ali se kot leto obnove navede leto izgradnje?

- Ali je pri vnašanju popravkov treba vpisati tudi manjkajoče podatke (NP) kot so: leto obnove oken, inštalacij, strehe, fasade, vplivno območje?

- V spremni publikaciji Gursa je med drugim mogoče prebrati dve različni interpretaciji ene in iste grožnje: 1) naslovnik mora obvezno sporočiti vse manjkajoče podatke, ki vplivajo na vrednost nepremičnine (označeno s kurzivnim tiskom); 2) obvezno je treba sporočiti manjkajoče podatke (NP) le v primeru, če ni podana končna cenitev vrednosti. Kaj od tega je torej res? In se to: oznako NP najdemo marsikje: npr. pri stanovanjskih blokih ob kvadraturi stopnišč, letu obnove izolacije ipd., skratka pri podatkih, ki jih običajni državljan ne more preveriti, ne da bi si vzel 14 dni dopusta. Enako velja npr. za leto obnove streh, fasad itd. na objektih, za katere teh podatkov kratko malo nimamo (ali se jih ne spominjamo). Kaj storiti v teh primerih?

- Sem lastnik gradbenega zemljišča, na katerem sem pred 30 leti postavil manjši objekt. V njem ni vode, elektrike, kuhinje, kopalnice. Gre za štiri stene z dvema prostoroma, nepremičnino pa so mi vrednotili po modelu hiš. Ali se takšne lastnosti ne upoštevajo? Enako pri zemljiščih? Zakaj je gradbeno zemljišče vrednoteno po enakem kriteriju, če je namenjeno za gradnjo ali pa, če se na njem lahko gradijo samo poslopja za kmetijsko rabo. Ali ni razlike v vrednosti, če je neko gradbeno zemljišče na ravnini (njiva) ali pa če je na strmem pobočju, poraščeno z grmovjem?

- Zakaj je shramba v kletnih prostorih v bloku (več etažnih lastnikov) enako vrednotena kot stanovanje?


- Zakaj v šifrantu objektov ni šifre za klet? Ko smo vpisovali stanovanje v bloku, so nam na GURS in v ZK vpisali 2 dela stavbe: stanovanje 70 m2 in klet 5 m2. Stanovanje ima šifro 1122102. Klet pa ima isto šifro in je zato razglašena za stanovanje (ima isto šifro). In nato je v kleti s 5 m2: kuhinja - da, stranišče - da, kopalnica - da in ima 3 sobe ...

- Spoštovani, v poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin je moje stanovanje, veliko 81,90 kv. metrov ocenjeno na 167.928 evrov, torej 2050 evrov/kv. meter, klet s površino 6,60 kv. metrov pa na 12.427 evrov ali 1883 evrov/kv. meter. Vrednost kletnega prostora se mi zdi v primerjavi z vrednostjo stanovanja precej previsoka, saj je razlika v kakovosti površin stanovanja in kleti bistvena. Lahko prosim pojasnite pravila o določanju vrednosti?

- Izračunane cene so za veliko zemljišč po našem trdnem prepričanju, ker kot lastniki razmere v teh krajih poznamo, nekajkrat (nekatere tudi do 10-krat) previsoke. Po taki ceni zemljišča ni mogoče prodati, čeprav bi to marsikdo želel. Na te probleme bi za zaščito svojih občanov sicer morale opozoriti občine, krajevne skupnosti itd. Ali se v nadaljnih postopkih pri predlagateljih tega sistema razmišlja o spremembi ocenjevanja vsaj na takih področjih?

- Sem lastnik oziroma solastnik starejše hiše z mlinom in gospodarskega poslopja na Dolenjskem. Hiša z mlinom stoji tik ob večjem potoku, vogal stavbe je samo šest metrov od avtocestnega viadukta, ki poteka jugovzhodno od stavbi in ustvarja še dodatno senco na stavbo. Poslopji sta bili že dvakrat poplavljeni, nazadnje septembra letos, ko je bilo 40 cm vode v njih. GURS ni upošteval poplavnega območja in neposredne bližine avtoceste. Ni vseeno, če je hiša 10 ali 100 m oddaljena! Popolnoma jasno je, da je zaradi poplavnega območja in neposredne bližine avtoceste vrednost stavb in tudi pripadajočega zemljišča bistveno zmanjšana. GURS pa jih je ovrednotil kot da bi stala daleč stran od vode in avtoceste. Tržna vrednost stavb in pripadajočih zemljišč je po zadnji poplavi mogoče trikrat ali celo večkrat manjša kot je GURS izračunal. Kaj lahko storimo lastniki?

- V knjižici Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin to področje ni opisano dovolj natančno, da bi lahko lastniki nepremičnin in upravljavci večstanovanjskih stavb korektno in pravilno obravnavali ta segment vrednotenja. Prav tako v dopolnilih brošure, ki jih najdemo samo na spletu, to področje ni natančneje opredeljeno (ne predstavljam si, kako bodo do dodatnih informacij dosegljivih samo na spletu prišli starejši lastniki nevešči uporabe računalnika in/ali brez dostopa do interneta. Iskanje pomoči pri sorodnikih ali prijateljih, kot je bilo predlagano s strani GURS-a je bolj absurden predlog kot ne, tratenje časa na GURS-u za odpravo napak, ki jih niso zakrivili lastniki, pa je tudi vprašanje zase. Torej preostane le pomoč ustreznih podjetij - za plačilu, seveda.) Glede na to, da vplivno območje bistveno vpliva na ocenjeno vrednost nepremičnine in posledično na višino davka, sem prepričan, da bi bilo to področje treba konkretneje obravnavati. Nekaj vprašanj: Prvič: Od kod do kod se meri bližina avtoceste (od varovalne ograje?), hitre ceste in cest 1. ter 2. reda? Ali se oddaljenost stavbe meri od točke, ki je cesti najbližja? V prejetih navodilih to ni opredeljeno, prav tako pa opredelitve nisem zasledil na GURS-ovi spletni strani razen v točkovalniku, kjer je v naslovu zadnje tabele opredeljeno, da naj bi šlo za oddaljenost centroida objekta od linijskih objektov. Ali je tak način merjenja korekten za stanovanje v 40 m dolgi stavbi, ki leži pravokotno na cesto 1. ali 2. reda, oddaljenost centroida stavbe je malenkost večja od predpisane, stanovanje pa je absolutno v vplivnem območju, navedenem v knjižici. Drugič: Kot linijski objekti se obravnavajo daljnovodi, ne pa tudi kablovodi. Res je, da je vplivno območje kablovodov bistveno drugačno, vendar tudi kablovodi predstavljajo določen vpliv. Tretjič: Zakaj se ne upoštevajo razlike pri vplivnih območjih za daljnovode različnih nazivnih napetosti? Prepričan sem, da je bistvena razlika med 110 kV ali 400 kV daljnovodom in tudi različnih tipov daljnovodov, saj je vplivno območje odvisno tudi od teh elementov. Četrtič: Od kod do kod se meri oddaljenost od daljnovoda? Ali je to od osi daljnovoda ali pa od njegovega vplivnega območja, opredeljenega v dokumentih Elektro Slovenija? Problem merilne točke na stavbi pa je enak opisanemu pod prvim vprašanjem.

- Napak, ko imamo pripisane objekte, ki jih nikoli nismo imeli, je toliko, ker ima računalniški program napake, npr. nepravilno indeksiranje tabel ... Če pogledate na spletu v ZK in GURS, so podatki večinoma usklajeni in točni, na izpisih, ki smo jih dobili, pa so napake. Torej ima napake računalniški program!
Drugo pa so napake o lastnostih objektov: npr. klet ima kuhinjo, kopalnico ali pa je navedena napačna površina: npr. stanovanje v bloku z neto površino 70 m2 ima uporabno površino 35 m2, napačno nadstropje itn. Te napake so posledica slabega dela v GURS. Gurs ravna slabo z našimi podatki. Najmanj kar je, je potrebno zamenjati vodstvo (verjetno imajo tudi visoke plače!). Popis je bil strel mimo, saj so podatke samo še bolj pokvarili. Zemljiška knjiga ima boljše podatke in jih je GURS s popisom in s to akcijo samo poslabšal! Torej je potrebno najprej urediti podatke in nato pošiljati okrog obvestila. 600 evrov kazni bi si morali prislužiti na GURS - za vsako dokazano napako, vsakemu vodji odtrgati od plače, ker je ravnal slabo s podatki. Vsakemu uporabniku, ki bo prijavil napako, pa podarite 10 evrov. To bo stalo manj, kot je stal projekt. Boste videli, kako točni podatki bodo po tem.

- Na podlagi prejetega obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin ter vpogledane elektronske verzije knjižice Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin želim izpostaviti nedoslednost pri modelu vrednotenja zemljišča. Večstanovanjska stavba je na vplivnem območju (npr. bližina daljnovoda), kar je ustrezno prikazano pri podatkih za stavbo. V stavbi je atrijsko stanovanje, za katero sta ločeno vrednotena stanovanje in pripadajoči atrij. Atrij je vrednoten po modelu ZDR. Kar nekaj truda sem vložil, da sem ugotovil, kaj pomeni ta kratica - to naj bi bila druga zemljišča.
Dejanska raba je opredeljena kot pozidano zemljišče, namenska raba pa kot druga zemljišča. Gre pa za atrij, ki je sestavni del stanovanja (kot npr. balkon ali terasa). Pri vrednotenju atrija ni prikazanih (in upoštevanih) podatkov o stavbi, torej tudi ni upoštevano vplivno območje. Iz knjižice na strani 33 lahko razberem, da po metodologiji ni predvidena uporaba podatkov o vplivnem območju za druga zemljišča, razen če gre za zemljišče za gradnjo stavb in pripadajoče zemljišče stavbi. Prepričan sem, da je kategorizacija stanovanju pripadajočega atrija na podlagi namenske rabe (druga zemljišča) napačna in gre za sistemsko napako, saj bi ali morali atrij opredeliti kot pripadajoče zemljišče stavbi (stanovanju) in se bi pri vrednotenju upoštevalo vplivno območje, ali pa v modelu vrednotenja zemljišč opredeliti, za katera druga zemljišča se upošteva vplivno območje.
Kako naj Gursu javim, da želim, da se pri vrednotenju atrija upošteva tudi vplivno območje? S spletno aplikacijo se ne nameravam ukvarjati, prav tako pa nimam možnosti osebnega urejanja stanja na Gurs! Kako je mogoče, da je za stanovanje opredeljena vrednostna raven 16, za stanovanju pripadajoči atrij pa 20? Kako naj javim, da upravičeno pričakujem, da bo pri izračunu vrednosti atrija upoštevana enaka vrednostna raven kot za stanovanje, to je 16 ali nižja. Ali je res dovolj, da vam tako za stanovanje kot za atrij pošljem zgolj splošno pripombo na model vrednotenja (obrazec E), na katerem z X označim, da ocenjujem, da je vrednostna cona previsoka? Dvomim, da bo tak način komuniciranja odpravil nepravilnost.


- Na spletnem portalu nisem mogel izbrisati neobstoječega solastnika dela stavbe, ker se iz seznama solastnikov lahko izbrišeš samo sam. Poleg te napake so na mojem obvestilu še napake pri deležu (so)lastništva, ki navaja delež (0/1), torej matematično ni lastnika. Na geodetski pisarni v Grosuplju so me napotili na spletni portal, češ, da lahko sam spremenim napake pri solastništvu. Kot se je izkazalo, to ne gre, ker bi lahko izbrisal samo samega sebe. Kako torej naj zbrišem neobstoječega solastnika?

- Domov smo dobili obvestilo o vrednotenju nepremičnin. Na njem so navedene nepremičnine, ki so v moji lasti in tudi 2, ki nista. Saj to še ni takšna dilema, ni mi pa razumljivo, da pri vsakem piše delež lastništva 0/1 ? Torej si razlagam, da sem lastnik nič od celote, torej nepremičnina ni v moji lasti. Zakaj je sploh nepremičnina navedena na poskusnem izračunu? Ali pa je tu kakšni spor z lastništvom?

- Prvo in osnovno vprašanje poskusnega izračuna je rok za pripombe in spremembe. GURS postavlja absolutni rok za dopolnila in popravke, ne daje pa možnosti stika z geodetsko upravo: na vprašanja po elektronski pošti ne odgovarja, telefonski stik ni možen, osebni stik je zaradi dolge vrste čakajočih onemogočen, nima vsak državljan možnosti posredovanja po spletni aplikaciji. Nekateri lastniki še niso prejeli izračuna oz. so ga prejeli z zakasnitvijo. Iz omenjenega sledi, da se kaznim zaradi zamude pri spremembah ni možno izogniti. Zakaj GURS ne omogoči vsem prizadetim primernega roka za pripombe na izračun? Zakaj GURS ne omogoča stika za najenostavnejša, vendar bistvena vprašanja?

- Kje lahko dobim tabele vrednosti za stanovanja za posamezne vrednostne ravni? Zanimajo me tabele za vse vrednostne ravni od 1 do 19.

- Obvestila še vedno nisem prejel. Do kdaj ga mi bodo z Gursa poslali? Koliko časa bom še imel, če bom želel podati pripombo na model oziroma sporočiti popravke? In kam se lahko obrnem za dodatna pojasnila?

- Nedavno je moje nepremičnine ocenil sodno zapriseženi cenilec. Kako je možno, da jih je država ocenila na dvakrat višjo vrednost?

Nova vprašanja, na katera bo Delo iskalo odgovore, so tu

Prijavi sovražni govor