V evropski parlament pet ali šest list

Po zadnjem merjenju, ki zaradi bližine volitev običajno velja za najbolj zanesljivo, po dva poslanska sedeža pripadeta prvima dvema listama po številu glasov: SDS in SD,p o en sedež pa gre še trem listam: Zares, NSi in LDS.

sob, 30.05.2009, 06:00
Naročnik ankete je uredništvo Dela. Telefonsko anketiranje je 27. in 28. maja 2009 na reprezentativnem vzorcu 723 odraslih državljanov opravil Delo Stik, oddelek za tržne raziskave. Nekatera odstopanja sociodemografske sestave anketirancev glede na sestavo odraslega prebivalstva Slovenije (spol, starost, regija) popravlja uteževanje s kombiniranimi utežmi.

Ljubljana - Danes je zadnji dan pred volitvami v evropski parlament, ko po zakonu v medijih še smemo objavljati javnomnenjske ankete. Podrobne podatke o tem, kako po anketi Dela Stik kaže posameznim strankam oziroma listam, objavljamo na prvi strani. Tukaj pa še nekaj drugih podatkov in primerjav.

Anketo o volitvah v evropski parlament 2009 je Delo Stik opravil trikrat: prvo 12.-14. maja, drugo 20.-21. maja in tretjo 27.-28. maja; po eno torej vsak teden v zadnjih treh tednih. Proti pričakovanjem se število glasov za posamezne liste v tem času skoraj ni spreminjalo. Tako je SDS prvi teden dobila 21 odstotkov glasov, drugi teden 20 in tretji teden 22 odstotkov. SD je prvi teden svoj glas dalo 16 odstotkov anketiranih, drugi teden 15 in tretji teden 16 odstotkov. Največji skok je naredil Desus od prvega tedna, ko je imel pet odstotkov glasov, do drugega tedna, ko jih je imel devet odstotkov; tretji teden se je delež zmanjšal na sedem odstotkov.

Na podlagi dobljenih deležev za posamezne liste in verjetnosti udeležbe so v Delu Stik naredili napoved števila poslanskih mest za posamezno stranko. Ta teden, v zadnjem merjenju, ki zaradi bližine volitev običajno velja za najbolj zanesljivo, po dva poslanska sedeža pripadeta prvima dvema listama po številu glasov: SDS in SD - kljub ne tako majhni razliki v številu glasov za eno in drugo. Po en sedež pa gre še trem listam na tretjem do petem mestu po številu glasov: Zares, NSi in LDS. Listi Desus za zdaj kaže, da se ne bo uvrstila v parlament. Pri tem pa je treba upoštevati, da je Zares ustaljen na tretjem mestu, medtem ko so liste od četrtega do šestega mesta, torej NSi, LDS in Desus, po številu glasov zelo izenačene. Zaradi majhnih razlik se lahko razmerja še premešajo. Vse preostale liste pa, vsaj teoretično, nimajo možnosti, da bi njihovi kandidati postali poslanci v evropskem parlamentu.

Na volitve starejši, Prekmurci in Dolenjci


Udeležba na volitvah ne bo prav visoka. Po naši anketi je pričakovati, da se jih bo udeležilo 33 odstotkov volilnih upravičencev. Toliko anketiranih je namreč odgovorilo, da se bodo volitev zagotovo udeležili. Dodatnih 21 odstotkov se je opredelilo, da se bo volitev verjetno udeležilo. Skupaj je torej svojo udeležbo napovedalo 54 odstotkov anketiranih, vendar se je v preteklih letih pokazalo, da se volitev dejansko udeleži manjši delež volilnih upravičencev, kot pa jih to zatrjuje v anketi. Volilna udeležba je navadno blizu deležu tistih, ki v anketi zatrdijo, da se bodo volitev zagotovo udeležili.

Podrobnejši pregled pokaže, da nekatere skupine prebivalstva pogosteje izražajo namero po udeležbi na volitvah. Moški denimo bolj kot ženske; med moškimi se jih 37 odstotkov namerava volitev zagotovo udeležiti. Druge skupine, ki odstopajo od povprečja, so med drugimi še: anketiranci, stari 66-75 let (53 odstotkov teh se namerava volitev zagotovo udeležiti), upokojenci (46 odstotkov), anketiranci iz Pomurske (50 odstotkov) in Dolenjske (51 odstotkov) regije, potencialni volivci SD (47 odstotkov), LDS (47 odstotkov) in SDS (46 odstotkov), ne pa tudi preostalih parlamentarnih strank.

Iz sobotne tiskane izdaje Dela

Prijavi sovražni govor