Pojasnjena skrivnost disleksije?

Motnjo, zaradi katere trpi več milijonov ljudi, naj bi odpravljala novo teorija o delovanju človeške psihe REI.

sre, 16.11.2011, 09:23

Brezplačna metoda

Od včerajšnjega poldneva je metoda skupaj z razlagami in podlagami za učenje brezplačno na voljo na spletni strani www.psi.si/forum/disleksija.

Ljubljana – Še pred 25 leti so pedagogi otroka, pri katerem so zaznali disleksijo, preusmerili v šolo za otroke s posebnimi potrebami. Tovrstnih nedopustnosti danes resda ni več, a vendar motnja velja za neodpravljivo življenjsko spremljevalko. Zato je bila včerajšnja predstavitev metode REI za odpravo disleksije in prvih rezultatov tem bolj osupljiva.

Nova metoda za odpravo disleksije ne napoveduje le rušenja tabujev v družbi in ne odpira zgolj možnosti za destigmatizacijo posameznikov, ki živijo s to težavo, ampak prinaša upanje, ki ga je najbolj nazorno predstavil četrtošolec Luka, prvi dislektik, ki se je učil branja po tej metodi.

Luka še pred letom dni zaradi disleksije ni (z)mogel brati. Po nekaj mesecih intenzivnega, vsakodnevnega branja posebej prirejenih besedil z dvojnimi simboli je imel včeraj prvi javni bralni nastop. Deček pri branju ne dela več napak, značilnih za dislektike; doslej pridobljeno znanje bo moral še utrjevati, a srečni starši in učitelji so prepričani, da je motnja, ki otroku z disleksijo tako rekoč onemogoča učenje branja in pisanja, premagana.

Matic Munc, psiholog v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani in vodja psihosocialne svetovalnice Akcija!, novo teorijo o delovanju človeške psihe REI – ta je predstavljena v knjigi [psi] anonimnega slovenskega pisca, ki je tudi avtor metode za odpravo disleksije –, ocenjuje kot velik strokovni preboj. Po nekaj mesecih proučevanja dognanj, ki jih Munčevi kolegi (za zdaj) praviloma sprejemajo s skepso ali jih zavračajo, je univerzitetni diplomirani psiholog javno predstavil dosedanje dosežke.

»Danes lahko mirno rečem, da metoda REI kaže presenetljive rezultate. Pri prvih otrocih z disleksijo, ki jih učimo branja po tej metodi, se je branje precej izboljšalo, videti je, da bo motnja kmalu odpravljena. Čeprav se zdi nemogoče, da bi odpravili disleksijo, je to očitno vendarle možno,« meni Munc. Zato spodbuja specialne pedagoge, psihologe, socialne pedagoge in druge, ki se srečujejo z disleksijo, naj se z metodo vendarle seznanijo in jo ovrednotijo na podlagi lastnih izkušenj.

Tudi Maša Blaznik, ki je psihologijo študirala na univerzi Milton Keynes v Veliki Britaniji in v praksi več let vodila ekipo za delo z dijaki s posebnimi potrebami pri BIC Ljubljana, je podrobno proučila teorijo REI – po tej v človeškem umu delujejo trije neodvisni procesorji, instinkt, racio in emocio, zadnja dva igrata pomembno vlogo pri disleksiji –, nato pa se lotila preizkušanja metode, ki jo še vedno izvaja.

Disleksija danes greni življenje več milijonom ljudem. S to motnjo, ki so jo včasih imenovali legastenija, so se morali spopasti številni znani ustvarjalci, med drugim Leonardo da Vinci, Albert Einstein in Agatha Christie, pri nas, denimo, Gojmir Lešnjak - Gojc in Jurij Zrnec. Morda bo po zaslugi omenjene metode vsaj v prihodnje otrokom z disleksijo pri premagovanju bralno-pisalnih ovir prihranjena marsikatera grenka izkušnja. Metoda je »zelo dobro argumentirana« (Blaznik), pri čemer »ne gre za nikakršen new age, ampak za teoretično in izkustveno preverljivo metodo« (Munc).

Prijavi sovražni govor