Intervju s Frankom M. Dattiliom, kliničnim psihologom in psihoterapevtom

Družinska povezanost je odločilnega pomena.

čet, 11.08.2011, 16:12
Dr. Frank M. Dattilio predava na harvardski medicinski fakulteti ter na medicinski fakulteti pensilvanske univerze, kot gostujoči profesor pa tudi na številnih drugih univerzah v ZDA in po svetu. Je eden od ustanovnih članov akademije za kognitivno terapijo v Filadelfiji in avtor 17 knjig, predvsem o anksioznih motnjah, forenzični in klinični psihologiji ter partnerskih in družinskih odnosih. Njegovo zadnje delo Cognitive-Behavioral Therapy with Couples and Families: A Comprehensive Guide for Clinicians, ki je izšlo lani pri založbi Guilford Press v New Yorku in Londonu, je že prevedeno v deset jezikov, med drugimi tudi v hrvaščino. Dr. Dattilio je za svoje delo prejel več priznanj in nagrad, zadnjo med njimi, naslov zakonskega in družinskega terapevta leta, mu je lani podelilo pensilvansko združenje za zakonsko in družinsko terapijo.

Več kot polovica psihoterapevtskih obravnav zajema družinske in partnerske težave, je v uvodu povedal dr. Frank M. Dattilio, klinični in forenzični psiholog, eden od vodilnih svetovnih strokovnjakov za vedenjsko in kognitivno terapijo, ki je pred nedavnim v Ljubljani v organizaciji slovenskega društva za vedenjsko in kognitivno terapijo predstavil teoretsko podlago ter tehnike in postopke reševanja družinskih in partnerskih konfliktov.

Kot ste povedali na seminarju, ste se najprej usposabljali v klasični psihoanalizi, potem pa ste proučevali tudi sodobnejše psihoterapevtske pristope. Katere psihoterapevtske metode uporabljate pri svojem delu zdaj?

Najprej sem študiral klasično psihoanalizo in opravil tudi lastno analitično terapijo, toda bolj temeljito sem se kasneje usposabljal v vedenjski in nato v kognitivni terapiji, ker sem spoznal, da sta bolj v skladu z mojim osebnim pristopom. Zdelo se mi je tudi, da sta bolj uporabni za tip motenj, ki sem jih obravnaval. Tako zdaj v svoji psihoterapevtski praksi uporabljam integrirano metodo, v kateri se z vedenjsko-kognitivno terapijo prepletajo nekateri psihoanalitični pristopi ter nekatere humanistične in gestaltne metode. Menim, da je vedenjsko-kognitivna terapija bolj praktična, saj ne zahteva leta in leta obravnave. Tudi pacienti jo dobro sprejemajo in laže uporabljajo.

Kdo so bili vaši učitelji in vzorniki pri psihoterapevtskem delu?

Najprej bi želel povedati, da po mojem mnenju ni najboljšega psihoterapevtskega pristopa. Obstajajo različni pristopi. Nekateri delajo zelo dobro s psihoanalizo, toda ta ni za vsakogar. Drugi delajo zelo dobro z vedenjsko-kognitivno terapijo, vendar tudi ta ni za vsakogar. Tako je dobro, da imamo več različnih pristopov, ker obstaja veliko različnih osebnosti in različnih tipov ljudi.

Kot mlad psiholog sem imel priložnost delati z nekaj čudovitimi ljudmi. Imel sem čast, da je bil moj mentor na medicinski fakulteti filadelfijske univerze Temple Joseph Wolpe, utemeljitelj vedenjske terapije. Zelo pomembno zame je bilo tudi sodelovanje z Viktorjem Franklom, utemeljiteljem logoterapije in avtorjem številnih knjig, med katerimi naj posebej omenim delo Volja do smisla. S Franklom sem imel priložnost sodelovati, ko je bil, poleg številnih drugih uglednih psihologov in psihoterapevtov, v poznih 70. letih Wolpejev gost v njegovem centru za usposabljanje.

Nato me je na podoktorski študij na medicinski fakulteti pensilvanske univerze povabil Aaron T. Beck, oče kognitivne terapije, ki je bil najprej psihoanalitik. Pri delu s pacienti je skušal raziskati in ovrednotiti Freudovo teorijo depresije, po kateri je depresija jeza oziroma agresivnost, ki jo je človek obrnil proti samemu sebi. Raziskoval je tudi sanje depresivnih bolnikov in ugotovil, da je to v resnici več kot jeza, obrnjena proti samemu sebi. To je bila pristranost in napačna interpretacija stvari, ki se dogajajo v življenju. Misli pacientov si je začel zapisovati in tako je razvil svojo teorijo in kognitivno terapijo, ki je danes med najbolj uveljavljenimi v svetu.

Kot ste poudarili na predavanju, je izjemno pomembno, da psihoterapevt pravilno prepozna pacientove kognitivne sheme in avtomatske misli.

Že starogrški filozof Epiktet je dejal, da ljudi ne moti to, kar se dogaja, moti jih tisto, kar si o dogajanju mislijo. Pri delu z depresivnimi pacienti je Beck opazil tok negativnih misli, ki so se pojavljale spontano v različnih situacijah. Te misli je poimenoval avtomatske in ugotovil, da se pojavljajo v treh kategorijah, in sicer kot negativne misli o sebi, o svetu in o prihodnosti. Avtomatske misli, kot na primer »Ne znam dovolj. Spet bom povedal nekaj neumnega.« ali pa »Predebela sem. Nihče me ne mara.«, pogosto nezavedno močno vplivajo na to, kako se posameznik vede in odloča v življenju. Beck je svojim pacientom pomagal prepoznati ter ovrednotiti te misli, kar jim je omogočilo, da so začeli razmišljati bolj realno. Tako je postalo njihovo vedenje bolj ustrezno in postopoma se je tudi njihovo čustveno stanje izboljšalo.

Poleg avtomatskih misli sodijo kognitivne sheme med osnovne pojme kognitivne teorije, prvi pa jih je kot osebne konstrukte opisal ameriški psiholog George Kelly v 50. letih preteklega stoletja. Sheme so kot zemljevidi, ki jih uporabljamo v življenju in v odnosih z drugimi. So razmeroma stabilne in jih je včasih zelo težko spremeniti. Številne sheme o medčloveških odnosih oziroma o življenju nasploh pridobimo v zgodnjem otroštvu, v družini, v kateri odraščamo, na podlagi kulturnih tradicij in iz množičnih medijev. Člani iste družine pogosto razvijejo skupno družinsko shemo, in če ta vsebuje pristranosti in popačena stališča, so posledice običajno zelo slabe. Na primer, člani družine vidijo enega od otrok kot nezanesljivega in zato vedno vse opravijo namesto njega, kar povečuje njegovo nezanesljivo vedenje. Sheme o medsebojnih odnosih pogosto niso zavestno izražene, obstajajo kot nejasna pojmovanja o tem, kar je in kar bi moralo biti. Kot sem že dejal, je sheme praviloma težko spremeniti, spremenijo pa se, če je nova informacija, s katero se človek sreča, dovolj močna, da spremeni njegova prepričanja.

V strokovni literaturi lahko zasledimo obsežne razprave o vprašanju, ali čustva vplivajo na mišljenje bolj, kot vpliva mišljenje na čustva. Kaj menite vi?

Teoretiki, ki se osredotočajo na čustva, kot sta Susan Johnson in Leslie Greenberg, menijo, da so emocije vzrok in osnova posameznikovega doživljanja in da se misli razvijajo kot njihova posledica. Kognitivno-vedenjski terapevti pa se bolj nagibamo k pojmovanju, da ljudje razvijamo prepričanja, katerih posledica je doživljanje posameznih emocij in še zlasti način, kako jih izražamo. Ni neobičajno, da ženska laže izrazi svoja čustva kot moški in jim tudi pripisuje večji pomen. Prepričanja o tem, kako naj izražamo svoja čustva, so v medsebojnih odnosih zelo pomembna. S tem je tesno povezano tudi vprašanje, ali ima človek ustrezne veščine oziroma sposobnosti izražanja svojih čustev, še posebno če jih v preteklosti ni izražal. Nezmožnost biti v stiku s svojimi emocijami, s tem kar trenutno doživlja, in vgraditi notranja čutenja v to, kar pokaže navzven, je lahko za moškega velika težava.

Gotovo poznate podatek, da se Slovenija uvršča med države z najvišjo stopnjo samomorilnosti v Evropi?

Da, ta podatek poznam. Verjetno je več dejavnikov, s katerimi bi ga lahko pojasnili. Vemo, da je veliko samomorov tudi na Japonskem in v Evropi na Madžarskem, v Latviji, Litvi in Estoniji. Menim, da je visoka stopnja samomorilnosti lahko povezana z neko vrsto zatiranja, ki so mu bili ljudje v preteklosti izpostavljeni, lahko je povezana tudi z nekaterimi kulturnimi dejavniki in še celo vrsto stvari. Toda zagotovo je vedenjsko-kognitivna terapija izjemno učinkovita pri zdravljenju depresivnih motenj in suicidalnih oseb. Prepričan sem, da bi tudi ljudem v Sloveniji, tako kot v številnih državah, kjer so samomori pogosti, vedenjsko-kognitivna terapija zelo koristila.

V 20. stoletju so se življenjske razmere hkrati z družbenim in teh nološkim razvojem močno spremenile, kar vpliva tudi na sodobno družino, ki je danes precej drugačna kot v Freudovih časih. Kot ste dejali na predavanju, otroci danes vse prepogosto vidijo svoje starše šele zvečer, ure in ure pa prebijejo ob televizijskih nadaljevankah, filmih in računalniških igricah. Kaj menite o posledicah?

V Freudovem času in tudi v obdobju po drugi svetovni vojni so bile družine precej bolj medsebojno povezane in trdne. Sčasoma pa so se vse bolj uveljavljale individualistične vrednote, ki poudarjajo posameznikovo avtonomijo in svobodno izbiro. Tako danes ljudje pripisujejo čedalje manj pomena družinski povezanosti in želijo biti vse bolj neodvisni in svobodni. Medtem ko so bile ženske v preteklosti večinoma doma, so danes zaposlene, kar pomeni, da bistveno manj časa preživijo z otroki.

Povečale so se tudi zahteve po materialnih dobrinah, ljudje so delali več v prepričanju, da bodo tako boljše preživeli družino, vendar so bili zato veliko manj doma. Tako je začela izginjati skupna družinska večerja, družina je vse manj časa preživela skupaj, vse več je bilo poudarka na neodvisnosti, ki je po mojem mnenju spodkopala povezanost družine. Menim, da danes ljudje ponovno spoznavajo, kako pomembno je, da je družina medsebojno povezana, da otroci in starši čim več časa preživljajo skupaj, da počnejo stvari skupaj, saj je ta povezanost odločilna za zdravje. Cilj družinske terapije je, da ta spoznanja promovira ter da ljudi ozavešča, naj v družini konfliktov in razlik ne zanikajo in odrivajo pod preprogo, temveč se z njimi spoprimejo, jih predelajo in rešujejo.

Prijavi sovražni govor