Država dolarski dolg preliva v evre

Slovenija je v kuponski vrednosti odkupila skupno za 460 milijonov dolarjev dolarskih obveznic.

čet, 01.03.2018, 10:43; spremenjen: 10:56

Za odkupljene obveznice je plačala okoli 416 milijonov evrov in natečene obresti, kažejo naši izračuni. Gre za dolarske obveznice, ki zapadejo v letih 2022, 2023 in 2024.

Ker obveznice nosijo več kot petodstotni kuponski donos, trenutno zahtevani donos do dospetja pa je znašal med 3,1 in 3,2 odstotka, je zanje odštela od 10 do 13 odstotkov več, kot znaša kuponska vrednost obveznic.

Odkup je država financirala s povečanjem izdaje evrskih obveznic RS74, RS76 in RS78.

Poleg tega so vlagatelji še menjali (v kuponski vrednosti) za 112,6 milijona dolarjev obveznic z zapadlostjo v letih 2022 in 2023 za obveznice z zapadlostjo leta 2024. Kuponska vrednost novoizdanih dolarskih obveznic z zapadlostjo 2024 znaša 114,2 milijona dolarjev.

Če so naši izračuni pravilni, potem ima Slovenija zdaj še za okoli 3,2 milijarde evrov dolarskega dolga. Od tega je še za okoli 222 milijonov evrov obveznic, ki zapadejo leta 2022. Obveznic, ki zapadejo leta 2023, je ostalo še za okoli 108 milijonov evrov. Obveznic, ki zapadejo leta 202, pa je zdaj za dobro milijardo evrov.

Dolarski dolg se bo ponovno zmanjšal maja, ko bo morala država vrniti okoli 810 milijonov evrov za zapadle obveznice. Vendar pa bo to vračilo dokaj ugodno, saj bo lahko unovčila instrumente, s katerimi se je zaščitila pred tečajnimi nihanji.

Že ta mesec pa bo morala vrniti milijardo evrov evrskega dolga.

Prijavi sovražni govor