Javni dolg večji za 900 milijonov evrov

Slovenija se je včeraj v treh paketih operacij na finančnih trgih neto zadolžila za okoli 900 milijonov evrov.

čet, 01.03.2018, 10:15; spremenjen: 10:37

Ministrstvo za finance je odkupilo del dolarskih obveznic, del dolarskih obveznic je zamenjalo za druge dolarske obveznice, poleg tega pa je še povečalo izdajo treh evrskih obveznic.

Ministrstvo za finance je prejšnji teden vlagateljem ponudilo odkup dela dolarskih obveznic. Po zaključenem postopku zbiranja ponudb je odkupilo v kuponski vrednosti za 135,3 milijona dolarjev obveznic, ki zapadejo leta 2022, za okoli 92 milijonov dolarjev obveznic, ki zapadejo leta 2023, in za 232,6 milijona dolarjev obveznic, ki zapadejo leta 2024. Javni dolg se je s tem odkupom zmanjšal za okoli 350 milijonov evrov. Država se je namreč ob izdaji z zakupom izvedenih finančnih instrumentov zaščitila pred tečajnimi tveganji in pri izračunu smo zato upoštevali zakupljen tečaj ob izdaji.

V drugem paketu transakcij je država še zamenjala za 44,4 milijona dolarjev obveznic z zapadlostjo leta 2022 in 68,2 milijona dolarjev obveznic z zapadlostjo leta 2023, za 114,2 milijona dolarjev obveznic z zapadlostjo leta 2024. Ta operacija je povečala slovenski javni dolg za okoli milijon evrov, kažejo naši izračuni.

Tretji paket operacij na finančnih trgih pa so bile dodatne izdaje obveznic RS74, RS76 in RS80 v skupni kuponski vrednosti 1,25 milijarde evrov. Slovenija je včeraj za 850 milijonov evrov povečala izdajo obveznic RS80, ki zapadejo leta 2028 in imajo enoodstotno kuponsko obrestno mero. Te obveznice je prvič izdala januarja letos. Ker so se zahtevani donosi v zadnjih dveh mesecih povečali, je zanje iztržila 96,86 odstotka kuponske vrednosti. Skupno ima zdaj izdanih za 2,35 milijarde evrov obveznic RS80.

Obveznice RS76 imajo 3,125-odstotno kuponsko obrestno mero in zapadejo leta 2045. Slovenija je včeraj povečala izdajo teh za 150 milijonov evrov, tako da zdaj celotni obseg izdaje znaša 1,15 milijarde evrov. Ker je zahtevani donos zdaj nižji od kuponske obrestne mere, je zanje država iztržila skoraj 20 odstotkov več od vrednosti izdaje.

Z izdajo obveznic RS74 se je Slovenija zadolžila za 250 milijonov evrov, kar je skupno vrednost izdaje dvignilo na 2,25 milijarde evrov. Te obveznice zapadejo leta 2035 in imajo 1,5-odstotno kuponsko obrestno mero, kar je manj od donosov, ki so jih zahtevali vlagatelji. Slovenija je zanje tako iztržila le 93,55 odstotka vrednosti glavnice.

Slovenija se bo v prihodnjih dveh mesecih tudi razdolževala. Ta mesec vrača milijardo evrov za obveznice, izdane leta 2007. Maja pa zapadejo tudi leta 2013 izdane dolarske ovbeznice v vrednosti okoli 755 milijonov evrov. Del sredstev si je država zagotovila že v prvem letošnjem zadolževanju na začetku januarja, ko se je zadolžila za 1,5 milijarde evrov.


Prijavi sovražni govor