Borza
Skladi

Zadnje spremembe na dan: 6.12.2017 18:00:00

Pozitivne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
ALTA Skladi d.d. ALTA TURKEY 12.12.2017
1,98
32,34 0,00 9,85 -30,07
Raiffeisen Pazifik-Aktien V 11.12.2017
1,88
188,19 0,00 19,29 43,54
KD Skladi KD Indija - Kitajska, delniški 12.12.2017
1,85
2,28 0,00 20,34 15,49
ISPB-Eurizon EF Equity China Smart Volatility 07.12.2017
1,79
129,15 0,00 16,80 22,88
ALTA Skladi d.d. ALTA INDIA 12.12.2017
1,76
60,00 0,00 16,25 14,11
Negativne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C) 07.12.2017
-1,81
436,91 0,00 17,77 -6,78
Raiffeisen Active-Commodities V 11.12.2017
-0,83
57,70 0,00 1,51 -19,14
ISPB Temp. Asian Growthn Fund -acc H1 (A) 07.12.2017
-0,68
24,73 0,00 20,11 1,48
Raiffeisen Russland-Aktien V 11.12.2017
-0,58
81,07 0,00 -3,82 54,92
ISPB Templeton Asian Growthn Fund -acc (A) 07.12.2017
-0,53
31,85 0,00 12,19 9,38
Trg skladov
Podatki se osvežujejo enkrat dnevno.
Izberite
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta Vstopna provizija Izstopna provizija
ALTA Skladi d.d. ALTA ABS 12.12.2017
0,50
1,20 0,00 -2,70 -2,06 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ASIA 12.12.2017
1,38
7,76 0,00 15,19 26,06 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BALKAN 12.12.2017
0,23
0,66 0,00 0,17 -3,19 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BOND 12.12.2017
-0,02
0,66 0,00 2,03 6,41 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ENERGY 12.12.2017
1,15
4,80 0,00 -14,38 0,13 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA EUROPE 12.12.2017
0,75
6,34 0,00 11,38 13,57 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL 12.12.2017
0,91
8,04 0,00 7,86 19,41 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL EMERGING 12.12.2017
1,33
1,12 0,00 12,44 19,97 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOLD 12.12.2017
1,07
20,84 0,00 -18,15 -6,27 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOODS 12.12.2017
0,47
55,82 0,00 12,27 27,58 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA HIGH YIELD BOND 12.12.2017
-0,03
1,22 0,00 1,92 6,75 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA INDIA 12.12.2017
1,76
60,00 0,00 16,25 14,11 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA MONEY MARKET 12.12.2017
0,00
1,05 0,00 0,04 0,11 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PHARMA-TECH 12.12.2017
1,02
1,74 0,00 7,60 3,39 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PRIMUS 12.12.2017
0,28
2,03 0,00 11,37 6,81 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA SENIOR 12.12.2017
0,63
13,53 0,00 13,11 7,65 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA TURKEY 12.12.2017
1,98
32,34 0,00 9,85 -30,07 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA USA 12.12.2017
1,13
2,03 0,00 7,11 17,20 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA.SI 12.12.2017
0,14
0,91 0,00 2,65 -3,09 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 12.12.2017
0,72
10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Alfa, mešani podsklad 12.12.2017
0,53
67,91 0,00 5,86 19,55 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 12.12.2017
0,85
11,08 0,00 10,60 24,99 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 12.12.2017
-0,02
13,55 0,00 2,16 4,16 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond BRIC, delniški podsklad 12.12.2017
1,34
24,34 0,00 14,57 18,11 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Consumer, delniški podsklad 12.12.2017
0,69
1,45 0,00 4,73 17,78 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Družbeno odg., del. podsklad razvitih trgov 12.12.2017
0,91
32,67 0,00 8,72 20,93 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Dynamic, delniški podsklad 12.12.2017
0,98
6,36 0,00 17,42 38,10 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond EmergingStox, delniški podsklad 12.12.2017
0,53
10,52 0,00 10,60 10,39 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Energy, delniški podsklad 12.12.2017
0,99
12,42 0,00 -1,81 -1,80 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Europa, delniški podsklad 12.12.2017
0,80
4,98 0,00 11,35 14,25 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Frontier, delniški podsklad 12.12.2017
1,01
14,80 0,00 12,43 5,47 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Global, mešani podsklad 12.12.2017
0,53
10,38 0,00 9,46 21,65 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Hrast, mešani podsklad 12.12.2017
0,55
36,75 0,00 5,96 16,50 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Krekov Globalni, delniški podsklad 12.12.2017
0,83
9,61 0,00 7,72 19,80 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Life, delniški podsklad 12.12.2017
1,40
28,02 0,00 7,06 7,22 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 12.12.2017
0,00
12,54 0,00 -0,17 -0,30 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PanAmerica, delniški podsklad 12.12.2017
0,76
19,68 0,00 9,40 29,74 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PBGS, mešani fleksiblini podsklad 12.12.2017
0,96
0,89 0,00 9,67 21,22 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Special Opp. Flexible, mešani podsklad 12.12.2017
1,16
5,67 0,00 3,39 22,39 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Technology, delniški podsklad 12.12.2017
0,68
41,04 0,00 32,77 73,67 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond WorldStox Dev., del. podsklad razvitih trgov 12.12.2017
0,91
13,20 0,00 9,76 32,83 0,00 0,00
KD Skladi KD Amerika, delniški 12.12.2017
0,91
1,20 0,00 7,01 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Balkan, delniški 12.12.2017
-0,14
2,59 0,00 -5,61 -1,78 0,00 0,00
KD Skladi KD Bond, obvezniški - EUR 12.12.2017
0,02
18,50 0,00 4,43 8,96 0,00 0,00
KD Skladi KD Corporate Bonds, obvezniški 12.12.2017
-0,07
1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Dividendni, delniški 12.12.2017
0,87
9,43 0,00 9,22 14,68 0,00 0,00
KD Skladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 12.12.2017
0,66
11,90 0,00 8,81 15,22 0,00 0,00
KD Skladi KD Indija - Kitajska, delniški 12.12.2017
1,85
2,28 0,00 20,34 15,49 0,00 0,00
KD Skladi KD Latinska Amerika, delniški 12.12.2017
1,17
1,31 0,00 4,85 7,02 0,00 0,00
KD Skladi KD MM, sklad denarnega trga - EUR 12.12.2017
0,00
54,14 0,00 -0,13 -0,07 0,00 0,00
KD Skladi KD Novi trgi, delniški 12.12.2017
1,43
7,22 0,00 15,10 18,33 0,00 0,00
KD Skladi KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 12.12.2017
0,85
9,00 0,00 8,64 25,71 0,00 0,00
KD Skladi KD Rastko, evropski delniški sklad 12.12.2017
0,91
29,92 0,00 21,86 26,58 0,00 0,00
KD Skladi KD Surovine in energija, delniški 12.12.2017
0,78
4,64 0,00 -3,98 4,30 0,00 0,00
KD Skladi KD Tehnologija, delniški 12.12.2017
0,83
12,16 0,00 18,88 53,92 0,00 0,00
KD Skladi KD Vitalnost, delniški 12.12.2017
0,87
2,11 0,00 5,82 13,50 0,00 0,00
KD Skladi KD Vzhodna Evropa, delniški 12.12.2017
0,74
1,18 0,00 4,52 13,14 0,00 0,00
NLB Skladi Azija delniški 12.12.2017
0,88
14,74 0,00 7,90 11,27 0,00 0,00
NLB Skladi DinamiŁni razviti trgi delniški 12.12.2017
0,78
8,77 0,00 6,44 28,75 0,00 0,00
NLB Skladi Farmacija in zdravstvo delniški 12.12.2017
1,25
7,99 0,00 7,16 5,99 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni delniški 12.12.2017
0,95
21,69 0,00 7,29 18,37 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni uravnoteženi 12.12.2017
0,51
6,78 0,00 4,49 11,72 0,00 0,00
NLB Skladi Južna, srednja in vzh. Evropa deln. 12.12.2017
0,84
4,32 0,00 16,33 22,44 0,00 0,00
NLB Skladi Naravni viri delniški 12.12.2017
0,80
4,07 0,00 -2,92 13,30 0,00 0,00
NLB Skladi NepremiŁnine delniški 12.12.2017
0,52
7,16 0,00 1,26 12,61 0,00 0,00
NLB Skladi Nova Evropa uravnoteženi 12.12.2017
0,34
27,17 0,00 12,43 16,75 0,00 0,00
NLB Skladi Obveznice visokih donosnosti 12.12.2017
0,24
5,95 0,00 -2,47 11,20 0,00 0,00
NLB Skladi Podjetniške obveznice EUR 12.12.2017
-0,04
6,32 0,00 0,49 2,42 0,00 0,00
NLB Skladi Razvita Evropa delniški 12.12.2017
0,82
6,09 0,00 10,59 16,79 0,00 0,00
NLB Skladi Slovenija mešani 12.12.2017
0,33
4,80 0,00 14,97 17,17 0,00 0,00
NLB Skladi Svetovni razviti trgi delniški 12.12.2017
0,85
7,80 0,00 8,92 23,80 0,00 0,00
NLB Skladi Visoka tehnologija delniški 12.12.2017
0,98
10,87 0,00 22,91 50,67 0,00 0,00
NLB Skladi Visoko rastoŁa gospodarstva delniški 12.12.2017
1,18
6,05 0,00 1,71 3,20 0,00 0,00
NLB Skladi Zahodni Balkan delniški 12.12.2017
-0,32
1,55 0,00 6,19 19,90 0,00 0,00
NLB Skladi ZDA delniški 12.12.2017
1,06
7,67 0,00 6,86 27,21 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU FT Quant 12.12.2017
0,17
119,58 0,00 3,64 23,30 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Lillywhite 7 Rock * 12.12.2017
-0,38
107,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Numerica Emerging Frontiers 12.12.2017
1,03
123,04 0,00 5,55 5,22 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Organic High Yield * 12.12.2017
0,09
108,11 0,00 8,31 0,00 0,00 0,00
Primorski skladi Modra linija 12.12.2017
0,62
1,81 0,00 8,45 5,11 0,00 0,00
Primorski skladi Optima 12.12.2017
0,65
5,98 0,00 9,04 18,89 0,00 0,00
Primorski skladi Pika 12.12.2017
0,12
25,59 0,00 0,40 5,33 0,00 0,00
Primorski skladi Živa 12.12.2017
0,63
21,29 0,00 12,08 26,86 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Azija 12.12.2017
1,37
5,36 0,00 18,48 24,96 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Balkan 12.12.2017
0,70
3,04 0,00 8,79 0,13 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav EM Potrošne dobrine 12.12.2017
1,02
12,68 0,00 11,93 8,83 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Evropa 12.12.2017
0,81
14,84 0,00 9,51 11,06 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav High Yield Bond 12.12.2017
-0,09
9,38 0,00 1,37 -1,93 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Hitro rastoča podjetja 12.12.2017
0,45
8,79 0,00 9,00 41,86 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Money Market EUR 12.12.2017
0,00
10,30 0,00 -0,22 -0,05 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Naravni viri 12.12.2017
0,84
10,37 0,00 -4,29 0,00 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Nepremičnine 12.12.2017
0,67
10,37 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Obvezniški 12.12.2017
-0,08
5,63 0,00 1,35 2,50 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Rastoči trgi 12.12.2017
1,33
5,45 0,00 15,56 13,87 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Renta 12.12.2017
0,44
14,93 0,00 4,53 15,71 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Severna Amerika 12.12.2017
0,85
7,10 0,00 9,46 30,20 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Steber Global 12.12.2017
0,90
22,09 0,00 10,83 19,50 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Svetovni razviti trgi 12.12.2017
0,89
6,62 0,00 7,96 26,51 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Top Brands 12.12.2017
0,83
16,06 0,00 11,31 27,81 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Zdravje in farmacija 12.12.2017
1,40
22,00 0,00 8,58 9,95 0,00 0,00
Opombe
Podatki se osvežujejo na 15 minut.
Izberite