Borza
Skladi

Zadnje spremembe na dan: 12.10.2017 18:00:00

Pozitivne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
ESPA ESPA Stock Istanbul 13.10.2017
2,58
330,45 0,00 8,89 -4,05
NLB Skladi ZDA delniški 20.10.2017
0,70
7,50 0,00 13,11 40,65
ISPB Franklin Templeton Japan Fund -acc (A) 17.10.2017
0,70
7,19 0,00 10,62 44,09
ISPB Franklin Templeton Japan Fund -acc (N) 17.10.2017
0,64
6,29 0,00 9,77 41,03
Infond, d.o.o. Infond Special Opp. Flexible, mešani podsklad 20.10.2017
0,61
5,51 0,00 21,74 21,96
Negativne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
ALTA Skladi d.d. ALTA GOLD 20.10.2017
-0,78
22,66 0,00 -19,07 -4,14
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C) 17.10.2017
-0,75
775,34 0,00 27,59 33,73
ALTA Skladi d.d. Alpen.SI 20.10.2017
-0,74
0,93 0,00 5,62 -4,70
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C) 17.10.2017
-0,74
473,51 0,00 19,04 -8,08
Raiffeisen Active-Commodities V 19.10.2017
-0,73
58,49 0,00 7,86 -22,71
Trg skladov
Podatki se osvežujejo enkrat dnevno.
Izberite
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta Vstopna provizija Izstopna provizija
ALTA Skladi d.d. Alpen.Developed 20.10.2017
-0,06
8,29 0,00 12,51 37,79 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. Alpen.Emerging 20.10.2017
0,22
5,96 0,00 19,00 15,86 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. Alpen.SI 20.10.2017
-0,74
0,93 0,00 5,62 -4,70 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ABS 20.10.2017
0,05
1,20 0,00 -1,32 3,13 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ASIA 20.10.2017
0,09
7,74 0,00 13,23 37,78 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BALKAN 20.10.2017
-0,19
0,67 0,00 2,64 1,58 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BOND 20.10.2017
-0,20
0,66 0,00 -0,91 6,45 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ENERGY 20.10.2017
-0,54
4,70 0,00 -9,04 -5,67 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA EUROPE 20.10.2017
0,24
6,41 0,00 16,31 24,67 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL 20.10.2017
0,22
7,89 0,00 13,30 31,15 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL EMERGING 20.10.2017
0,12
1,14 0,00 12,59 27,59 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOLD 20.10.2017
-0,78
22,66 0,00 -19,07 -4,14 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOODS 20.10.2017
0,03
54,52 0,00 7,11 42,16 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA HIGH YIELD BOND 20.10.2017
0,03
1,23 0,00 1,86 8,58 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA INDIA 20.10.2017
-0,34
58,04 0,00 5,79 26,07 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA KOMET 20.10.2017
-0,01
1,66 0,00 4,73 -7,80 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA MONEY MARKET 20.10.2017
0,00
1,05 0,00 0,05 0,16 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA NEW EUROPE 20.10.2017
0,10
0,92 0,00 17,86 20,91 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PHARMA-TECH 20.10.2017
0,02
1,75 0,00 8,75 23,01 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PRIMUS 20.10.2017
0,06
2,06 0,00 12,91 11,22 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA SENIOR 20.10.2017
0,08
13,54 0,00 17,10 13,52 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA TURKEY 20.10.2017
-0,57
33,60 0,00 2,26 -16,59 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA USA 20.10.2017
0,09
1,98 0,00 11,18 31,19 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 20.10.2017
0,04
9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Alfa, mešani podsklad 20.10.2017
-0,08
67,14 0,00 8,55 25,92 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 20.10.2017
-0,05
10,83 0,00 14,11 35,21 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 20.10.2017
-0,07
13,50 0,00 0,19 4,83 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond BRIC, delniški podsklad 20.10.2017
0,39
24,42 0,00 12,19 20,16 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Consumer, delniški podsklad 20.10.2017
0,11
1,41 0,00 3,32 29,96 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Delniški, delniški podsklad 20.10.2017
0,07
2,79 0,00 15,56 29,72 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Družbeno odg., del. podsklad razvitih trgov 20.10.2017
0,04
31,32 0,00 11,73 32,02 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Dynamic, delniški podsklad 20.10.2017
-0,06
6,30 0,00 19,11 46,11 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond EmergingStox, delniški podsklad 20.10.2017
0,14
10,74 0,00 14,06 17,78 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Energy, delniški podsklad 20.10.2017
-0,30
12,12 0,00 1,27 -5,65 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond EurAsia Flexible, mešani podsklad 20.10.2017
-0,17
8,76 0,00 8,79 27,36 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Europa, delniški podsklad 20.10.2017
0,04
4,98 0,00 15,76 22,74 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Frontier, delniški podsklad 20.10.2017
0,00
14,89 0,00 9,85 9,50 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Global, mešani podsklad 20.10.2017
0,00
10,36 0,00 11,74 28,20 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Hrast, mešani podsklad 20.10.2017
-0,11
36,33 0,00 8,43 21,41 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Krekov Globalni, delniški podsklad 20.10.2017
-0,01
9,38 0,00 11,70 23,28 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Life, delniški podsklad 20.10.2017
0,15
28,77 0,00 6,78 27,22 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 20.10.2017
0,00
12,54 0,00 -0,15 -0,23 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PanAmerica, delniški podsklad 20.10.2017
-0,05
19,13 0,00 12,88 41,52 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PBGS, mešani fleksiblini podsklad 20.10.2017
0,38
0,87 0,00 14,48 29,80 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Resource Flexible, mešani podsklad 20.10.2017
-0,49
9,19 0,00 17,52 26,00 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Special Opp. Flexible, mešani podsklad 20.10.2017
0,61
5,51 0,00 21,74 21,96 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Technology, delniški podsklad 20.10.2017
0,11
39,43 0,00 26,86 90,99 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond WorldMix, mešani podsklad 20.10.2017
-0,07
2,24 0,00 5,52 19,45 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond WorldStox Dev., del. podsklad razvitih trgov 20.10.2017
-0,11
12,92 0,00 15,06 42,68 0,00 0,00
KD Skladi KD Amerika, delniški 20.10.2017
0,17
1,17 0,00 10,45 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Balkan, delniški 20.10.2017
-0,22
2,87 0,00 5,04 9,50 0,00 0,00
KD Skladi KD Bond, obvezniški - EUR 20.10.2017
-0,11
18,29 0,00 1,03 10,22 0,00 0,00
KD Skladi KD Corporate Bonds, obvezniški 20.10.2017
-0,08
1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Dividendni, delniški 20.10.2017
0,32
9,27 0,00 12,81 20,88 0,00 0,00
KD Skladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 20.10.2017
0,16
11,69 0,00 9,49 18,34 0,00 0,00
KD Skladi KD Indija - Kitajska, delniški 20.10.2017
0,35
2,30 0,00 19,44 35,30 0,00 0,00
KD Skladi KD Latinska Amerika, delniški 20.10.2017
-0,09
1,40 0,00 4,73 7,08 0,00 0,00
KD Skladi KD MM, sklad denarnega trga - EUR 20.10.2017
0,00
54,16 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Novi trgi, delniški 20.10.2017
0,20
7,36 0,00 15,08 28,32 0,00 0,00
KD Skladi KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 20.10.2017
0,05
8,84 0,00 13,09 37,78 0,00 0,00
KD Skladi KD Rastko, evropski delniški sklad 20.10.2017
0,24
29,37 0,00 25,64 30,16 0,00 0,00
KD Skladi KD Surovine in energija, delniški 20.10.2017
-0,44
4,58 0,00 3,35 1,74 0,00 0,00
KD Skladi KD Tehnologija, delniški 20.10.2017
0,22
11,78 0,00 15,57 63,83 0,00 0,00
KD Skladi KD Vitalnost, delniški 20.10.2017
0,29
2,13 0,00 4,88 29,13 0,00 0,00
KD Skladi KD Vzhodna Evropa, delniški 20.10.2017
0,10
1,22 0,00 14,83 12,38 0,00 0,00
NLB Skladi Azija delniški 20.10.2017
0,27
14,69 0,00 6,37 19,78 0,00 0,00
NLB Skladi DinamiŁni razviti trgi delniški 20.10.2017
0,15
8,83 0,00 16,01 42,71 0,00 0,00
NLB Skladi Farmacija in zdravstvo delniški 20.10.2017
0,26
8,15 0,00 4,90 24,15 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni delniški 20.10.2017
0,15
21,54 0,00 9,84 27,85 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni uravnoteženi 20.10.2017
0,06
6,76 0,00 5,10 17,17 0,00 0,00
NLB Skladi Južna, srednja in vzh. Evropa deln. 20.10.2017
0,31
4,35 0,00 24,24 26,10 0,00 0,00
NLB Skladi Naravni viri delniški 20.10.2017
-0,19
4,11 0,00 10,30 7,09 0,00 0,00
NLB Skladi NepremiŁnine delniški 20.10.2017
0,30
7,08 0,00 0,86 24,70 0,00 0,00
NLB Skladi Nova Evropa uravnoteženi 20.10.2017
-0,02
27,14 0,00 12,51 19,68 0,00 0,00
NLB Skladi Obveznice visokih donosnosti 20.10.2017
0,13
5,99 0,00 -0,55 15,05 0,00 0,00
NLB Skladi Podjetniške obveznice EUR 20.10.2017
-0,06
6,32 0,00 -0,46 2,94 0,00 0,00
NLB Skladi Razvita Evropa delniški 20.10.2017
0,05
6,16 0,00 16,18 28,18 0,00 0,00
NLB Skladi Slovenija mešani 20.10.2017
-0,45
4,88 0,00 19,62 17,44 0,00 0,00
NLB Skladi Svetovni razviti trgi delniški 20.10.2017
0,18
7,67 0,00 12,05 34,96 0,00 0,00
NLB Skladi Visoka tehnologija delniški 20.10.2017
0,20
10,77 0,00 23,50 70,44 0,00 0,00
NLB Skladi Visoko rastoŁa gospodarstva delniški 20.10.2017
0,07
6,18 0,00 3,15 10,69 0,00 0,00
NLB Skladi Zahodni Balkan delniški 20.10.2017
-0,07
1,61 0,00 15,98 26,17 0,00 0,00
NLB Skladi ZDA delniški 20.10.2017
0,70
7,50 0,00 13,11 40,65 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU FT Quant 20.10.2017
-0,09
114,10 0,00 2,30 16,34 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Lillywhite 7 Rock * 20.10.2017
-0,11
109,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Numerica Emerging Frontiers 20.10.2017
0,02
126,53 0,00 6,25 10,49 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Organic High Yield * 20.10.2017
0,05
107,67 0,00 6,82 0,00 0,00 0,00
Primorski skladi Modra linija 20.10.2017
0,02
1,83 0,00 10,06 12,89 0,00 0,00
Primorski skladi Optima 20.10.2017
0,09
5,94 0,00 9,93 25,97 0,00 0,00
Primorski skladi Pika 20.10.2017
-0,14
25,74 0,00 1,76 7,74 0,00 0,00
Primorski skladi Živa 20.10.2017
-0,01
21,67 0,00 9,85 35,80 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Azija 20.10.2017
0,19
5,33 0,00 16,25 35,31 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Balkan 20.10.2017
-0,26
3,13 0,00 9,91 8,10 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav EM Potrošne dobrine 20.10.2017
0,32
12,95 0,00 6,72 17,14 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Evropa 20.10.2017
0,18
14,99 0,00 13,86 22,19 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav High Yield Bond 20.10.2017
0,00
9,40 0,00 -4,03 -2,01 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Hitro rastoča podjetja 20.10.2017
0,55
8,56 0,00 17,81 57,50 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Money Market EUR 20.10.2017
0,00
10,30 0,00 -0,20 0,06 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Naravni viri 20.10.2017
-0,41
10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Nepremičnine 20.10.2017
-0,12
10,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Obvezniški 20.10.2017
-0,06
5,61 0,00 -0,72 3,15 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Rastoči trgi 20.10.2017
0,27
5,53 0,00 14,75 22,01 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Renta 20.10.2017
0,05
14,75 0,00 5,46 21,68 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Severna Amerika 20.10.2017
0,14
6,83 0,00 10,26 43,09 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Steber Global 20.10.2017
0,20
21,84 0,00 12,71 26,97 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Svetovni razviti trgi 20.10.2017
0,15
6,48 0,00 12,37 36,30 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Top Brands 20.10.2017
0,12
15,66 0,00 8,12 40,18 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Zdravje in farmacija 20.10.2017
0,13
22,27 0,00 7,56 29,22 0,00 0,00
Opombe
Podatki se osvežujejo na 15 minut.
Izberite