Borza
Skladi

Zadnje spremembe na dan: 22.3.2017 18:00:00

Pozitivne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan - Au (C) 21.03.2017
1,57
35,49 0,00 4,96 -19,86
F&T Temp. Asian Growthn Fund -acc H1 (A) 22.02.2017
0,76
22,60 0,00 34,76 4,00
F&T Temp. Emerging Markets Fund -acc(N) 22.02.2017
0,63
17,56 0,00 40,03 27,06
NLB Skladi Visoka tehnologija delniški 24.03.2017
0,61
9,88 0,00 26,58 66,92
F&T Templeton Asian Growthn Fund -acc (N) 22.02.2017
0,54
43,21 0,00 41,16 34,65
Negativne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
ISPB Franklin U.S. Opportunities Fund -acc (A) 21.03.2017
-2,12
12,00 0,00 18,93 49,63
ISPB Franklin U.S. Opp. Fund -acc - H1 (A) 21.03.2017
-2,11
24,14 0,00 18,10 46,21
Amundi Funds Equity Latin America - Au (C) 21.03.2017
-2,08
422,16 0,00 25,72 -12,95
Amundi Funds Equity Japan Value - Aj (C) 22.03.2017
-2,00
11.528,00 0,00 22,52 40,87
ISPB Franklin Templeton Japan Fund -acc (N) 21.03.2017
-1,94
6,05 0,00 13,51 49,01
Trg skladov
Podatki se osvežujejo enkrat dnevno.
Izberite
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta Vstopna provizija Izstopna provizija
ALTA Skladi d.d. Alpen.Developed 24.03.2017
-0,11
8,17 0,00 20,46 47,00 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. Alpen.Emerging 24.03.2017
-0,63
5,54 0,00 24,43 22,06 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. Alpen.SI 24.03.2017
-0,72
0,96 0,00 23,99 39,89 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ABS 24.03.2017
0,19
1,22 0,00 0,00 10,17 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ASIA 24.03.2017
-0,86
7,16 0,00 16,31 42,42 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BALKAN 24.03.2017
-0,77
0,70 0,00 12,94 19,51 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BOND 24.03.2017
0,12
0,65 0,00 -0,18 6,50 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ENERGY 24.03.2017
-0,09
5,08 0,00 13,33 2,55 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA EUROPE 24.03.2017
-0,54
6,01 0,00 11,50 9,02 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL 24.03.2017
-0,12
7,70 0,00 13,94 32,05 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL EMERGING 24.03.2017
-0,57
1,07 0,00 20,00 39,86 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOLD 24.03.2017
-0,32
25,99 0,00 6,56 2,12 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOODS 24.03.2017
-0,25
54,19 0,00 8,64 49,92 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA HIGH YIELD BOND 24.03.2017
-0,02
1,21 0,00 2,88 7,57 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA INDIA 24.03.2017
-1,50
56,90 0,00 24,80 55,58 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA KOMET 24.03.2017
-0,93
1,67 0,00 5,29 3,74 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA MONEY MARKET 24.03.2017
0,00
1,05 0,00 0,05 0,80 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA NEW EUROPE 24.03.2017
-0,64
0,87 0,00 20,32 18,80 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PHARMA-TECH 24.03.2017
0,25
1,73 0,00 9,81 28,61 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PRIMUS 24.03.2017
-0,54
2,00 0,00 13,00 20,72 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA SENIOR 24.03.2017
-0,61
12,91 0,00 13,53 22,96 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA TURKEY 24.03.2017
-1,26
31,88 0,00 -10,31 0,28 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA USA 24.03.2017
0,12
1,95 0,00 13,66 36,97 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 24.03.2017
0,05
9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Alfa, mešani podsklad 24.03.2017
-0,05
65,44 0,00 11,81 27,20 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 24.03.2017
-0,11
10,49 0,00 15,80 35,91 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 24.03.2017
0,09
13,30 0,00 0,88 6,81 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond BRIC, delniški podsklad 24.03.2017
-0,33
22,75 0,00 21,05 33,51 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Consumer, delniški podsklad 24.03.2017
-0,25
1,45 0,00 9,51 38,19 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Delniški, delniški podsklad 24.03.2017
-0,19
2,65 0,00 18,38 30,86 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad 24.03.2017
-0,16
30,68 0,00 13,77 36,06 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Dynamic, delniški podsklad 24.03.2017
0,09
5,89 0,00 21,36 39,49 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Energy, delniški podsklad 24.03.2017
-0,01
12,47 0,00 13,15 -3,15 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Europa, delniški podsklad 24.03.2017
-0,36
4,73 0,00 14,21 12,54 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Frontier, delniški podsklad 24.03.2017
-0,14
14,56 0,00 17,13 13,29 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Global, mešani podsklad 24.03.2017
-0,25
10,02 0,00 15,66 31,24 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Hrast, mešani podsklad 24.03.2017
-0,08
35,33 0,00 11,04 22,16 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Krekov Globalni, delniški podsklad 24.03.2017
-0,05
9,26 0,00 19,02 27,69 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Life, delniški podsklad 24.03.2017
-0,04
28,49 0,00 8,13 38,74 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 24.03.2017
0,00
12,55 0,00 -0,14 0,07 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PanAmerica, delniški podsklad 24.03.2017
0,16
18,94 0,00 18,41 50,63 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PBGS, mešani sklad 24.03.2017
-0,18
0,84 0,00 11,28 32,47 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Technology, delniški podsklad 24.03.2017
0,47
34,46 0,00 28,73 79,40 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: EmergingStox 24.03.2017
-0,99
10,56 0,00 20,68 28,40 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani 24.03.2017
-1,17
8,61 0,00 16,48 30,69 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: Resource Flexible, mešani 24.03.2017
-0,10
8,90 0,00 26,27 27,96 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: Special Opp. Flexible, mešani 24.03.2017
-0,73
5,38 0,00 25,84 24,22 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: WorldMix 24.03.2017
0,08
2,19 0,00 6,94 22,81 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: WorldStox Developed 24.03.2017
-0,11
12,51 0,00 17,48 50,92 0,00 0,00
KD Skladi KD Amerika, delniški 24.03.2017
0,04
1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Balkan, delniški 24.03.2017
-0,99
3,02 0,00 27,37 35,43 0,00 0,00
KD Skladi KD Bond, obvezniški - EUR 24.03.2017
0,20
17,76 0,00 0,43 13,32 0,00 0,00
KD Skladi KD Corporate Bonds, obvezniški 24.03.2017
0,05
1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Dividendni, delniški 24.03.2017
-0,38
8,99 0,00 15,11 34,63 0,00 0,00
KD Skladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 24.03.2017
0,04
11,23 0,00 9,40 30,12 0,00 0,00
KD Skladi KD Indija - Kitajska, delniški 24.03.2017
-0,60
2,03 0,00 20,45 45,66 0,00 0,00
KD Skladi KD Latinska Amerika, delniški 24.03.2017
0,16
1,37 0,00 25,58 22,73 0,00 0,00
KD Skladi KD MM, sklad denarnega trga - EUR 24.03.2017
0,00
54,20 0,00 -0,02 0,70 0,00 0,00
KD Skladi KD Novi trgi, delniški 24.03.2017
-0,35
6,73 0,00 20,47 39,62 0,00 0,00
KD Skladi KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 24.03.2017
-0,30
8,58 0,00 16,25 44,94 0,00 0,00
KD Skladi KD Rastko, evropski delniški sklad 24.03.2017
0,05
26,47 0,00 19,42 30,11 0,00 0,00
KD Skladi KD Surovine in energija, delniški 24.03.2017
-0,18
4,66 0,00 15,96 5,03 0,00 0,00
KD Skladi KD Tehnologija, delniški 24.03.2017
0,43
10,97 0,00 18,40 64,78 0,00 0,00
KD Skladi KD Vitalnost, delniški 24.03.2017
-0,31
2,12 0,00 9,64 40,41 0,00 0,00
KD Skladi KD Vzhodna Evropa, delniški 24.03.2017
-0,66
1,16 0,00 16,14 14,49 0,00 0,00
NLB Skladi Azija delniški 24.03.2017
-0,28
14,63 0,00 18,68 42,08 0,00 0,00
NLB Skladi DinamiŁni razviti trgi delniški 24.03.2017
-0,46
8,54 0,00 21,35 31,70 0,00 0,00
NLB Skladi Farmacija in zdravstvo delniški 24.03.2017
-0,04
8,14 0,00 7,19 35,14 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni delniški 24.03.2017
-0,26
21,19 0,00 15,61 33,14 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni uravnoteženi 24.03.2017
-0,07
6,67 0,00 9,17 21,05 0,00 0,00
NLB Skladi Južna, srednja in vzh. Evropa deln. 24.03.2017
-0,39
3,91 0,00 14,96 12,35 0,00 0,00
NLB Skladi Naravni viri delniški 24.03.2017
0,13
4,17 0,00 29,96 11,39 0,00 0,00
NLB Skladi NepremiŁnine delniški 24.03.2017
-0,07
7,22 0,00 4,71 44,70 0,00 0,00
NLB Skladi Nova Evropa uravnoteženi 24.03.2017
-0,52
25,53 0,00 7,95 23,63 0,00 0,00
NLB Skladi Obveznice visokih donosnosti 24.03.2017
-0,14
6,19 0,00 9,30 24,42 0,00 0,00
NLB Skladi Podjetniške obveznice EUR 24.03.2017
0,13
6,29 0,00 0,99 6,31 0,00 0,00
NLB Skladi Razvita Evropa delniški 24.03.2017
-0,34
5,84 0,00 13,12 18,52 0,00 0,00
NLB Skladi Slovenija mešani 24.03.2017
-0,78
4,57 0,00 21,37 60,55 0,00 0,00
NLB Skladi Svetovni razviti trgi delniški 24.03.2017
-0,23
7,48 0,00 15,28 34,94 0,00 0,00
NLB Skladi Visoka tehnologija delniški 24.03.2017
0,61
9,88 0,00 26,58 66,92 0,00 0,00
NLB Skladi Visoko rastoŁa gospodarstva delniški 24.03.2017
-0,28
6,27 0,00 15,83 31,57 0,00 0,00
NLB Skladi Zahodni Balkan delniški 24.03.2017
-0,29
1,53 0,00 22,65 26,79 0,00 0,00
NLB Skladi ZDA delniški 24.03.2017
0,08
7,44 0,00 21,20 47,21 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU FT Quant 24.03.2017
-0,39
120,66 0,00 20,01 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Numerica Emerging Frontiers 24.03.2017
-0,80
118,55 0,00 9,78 19,66 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Organic High Yield 24.03.2017
-0,02
105,24 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00
Primorski skladi Modra linija 24.03.2017
-0,49
1,76 0,00 9,99 11,34 0,00 0,00
Primorski skladi Optima 24.03.2017
-0,22
5,74 0,00 12,13 24,72 0,00 0,00
Primorski skladi Pika 24.03.2017
-0,13
25,69 0,00 3,23 12,52 0,00 0,00
Primorski skladi Živa 24.03.2017
-0,19
20,64 0,00 14,22 24,30 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Azija 24.03.2017
-0,67
4,88 0,00 18,36 40,14 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Balkan 24.03.2017
-0,86
3,04 0,00 9,25 19,32 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav EM Potrošne dobrine 24.03.2017
-0,54
12,25 0,00 6,94 16,47 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Evropa 24.03.2017
-0,41
14,24 0,00 8,94 19,01 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav High Yield Bond 24.03.2017
-0,04
9,33 0,00 2,52 5,21 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Hitro rastoča podjetja 24.03.2017
-0,20
8,08 0,00 20,71 37,33 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Money Market EUR 24.03.2017
0,00
10,32 0,00 -0,05 0,79 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Naravni viri 24.03.2017
-0,15
10,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Nepremičnine 24.03.2017
-0,19
10,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Obvezniški 24.03.2017
0,10
5,56 0,00 -0,03 5,89 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Rastoči trgi 24.03.2017
-0,61
5,09 0,00 17,76 25,40 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Renta 24.03.2017
-0,05
14,55 0,00 8,84 25,24 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Severna Amerika 24.03.2017
0,10
6,73 0,00 14,04 49,90 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Steber Global 24.03.2017
-0,36
21,01 0,00 15,39 30,56 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Svetovni razviti trgi 24.03.2017
-0,25
6,31 0,00 15,48 39,16 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Top Brands 24.03.2017
-0,02
15,24 0,00 11,58 41,42 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Zdravje in farmacija 24.03.2017
-0,09
22,05 0,00 9,09 40,60 0,00 0,00
Opombe
Podatki se osvežujejo na 15 minut.
Izberite