Borza
Skladi

Zadnje spremembe na dan: 25.9.2016 18:00:00

Pozitivne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
Amundi Funds Equity Europe Select - Ae (C) 01.02.2016
3,05
24,33 0,00 -31,70 -64,22
Amundi Funds Equity Latin America - Au (C) 22.09.2016
2,18
384,85 0,00 19,97 -32,09
Amundi Funds Index Equity Euro - Ae (C) 22.09.2016
2,05
139,17 0,00 4,92 20,46
Eurizon EF Equity Euro R * 22.09.2016
1,98
100,87 0,00 2,70 11,77
Eurizon EF Equity Em.M.E. M.E. & Africa R * 22.09.2016
1,94
140,07 0,00 5,50 -11,82
Negativne spremembe
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta
ILIRIKA DZU ILIRIKA Energija delniški 23.09.2016
-3,48
2,92 0,00 -28,31 -35,09
ILIRIKA DZU ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamiŁni 23.09.2016
-2,43
3,37 0,00 -15,05 -41,51
ALTA Skladi d.d. ALTA GOLD 27.09.2016
-2,41
30,90 0,00 79,77 17,56
ILIRIKA DZU ILIRIKA Gazela dinamiŁni 23.09.2016
-2,05
5,46 0,00 -13,86 -4,21
ILIRIKA DZU ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški 23.09.2016
-1,93
8,06 0,00 -5,57 42,45
Trg skladov
Podatki se osvežujejo enkrat dnevno.
Izberite
Sklad Na dan % spr. Enot. tečaj Pol leta Eno leto Tri leta Vstopna provizija Izstopna provizija
ALPEN Alpen.Developed 27.09.2016
-0,43
7,30 0,00 11,06 37,87 0,00 0,00
ALPEN Alpen.Emerging 27.09.2016
-0,36
4,98 0,00 14,12 6,70 0,00 0,00
ALPEN Alpen.SI 27.09.2016
0,50
0,88 0,00 15,16 38,81 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ABS 27.09.2016
-0,17
1,21 0,00 -6,21 14,45 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ASIA 27.09.2016
-0,01
6,83 0,00 12,68 26,35 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BALKAN 27.09.2016
0,43
0,66 0,00 9,60 11,51 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA BOND 27.09.2016
-0,05
0,66 0,00 4,45 8,47 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA ENERGY 27.09.2016
-1,23
4,88 0,00 10,25 -1,71 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA EUROPE 27.09.2016
-0,54
5,50 0,00 0,20 5,51 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL 27.09.2016
-0,38
6,92 0,00 3,31 24,38 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GLOBAL EMERGING 27.09.2016
-0,55
0,99 0,00 12,32 17,58 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOLD 27.09.2016
-2,41
30,90 0,00 79,77 17,56 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA GOODS 27.09.2016
-0,29
51,01 0,00 6,86 41,72 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA HIGH YIELD BOND 27.09.2016
0,02
1,21 0,00 4,21 10,21 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA INDIA 27.09.2016
-0,28
53,71 0,00 7,72 66,06 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA KOMET 27.09.2016
0,01
1,58 0,00 4,70 -14,22 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA MONEY MARKET 27.09.2016
0,00
1,04 0,00 0,02 1,43 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA NEW EUROPE 27.09.2016
-0,95
0,77 0,00 16,13 -15,01 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PHARMA-TECH 27.09.2016
0,06
1,67 0,00 -2,42 33,88 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA PRIMUS 27.09.2016
-0,11
1,84 0,00 7,81 12,62 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA SENIOR 27.09.2016
-0,41
11,59 0,00 3,75 22,63 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA TURKEY 27.09.2016
0,11
34,38 0,00 6,21 -21,37 0,00 0,00
ALTA Skladi d.d. ALTA USA 27.09.2016
-0,47
1,74 0,00 -0,41 33,13 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Azija dinamiŁni 23.09.2016
-1,54
6,80 0,00 -18,16 -10,34 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Energija delniški 23.09.2016
-3,48
2,92 0,00 -28,31 -35,09 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški 23.09.2016
-1,93
8,06 0,00 -5,57 42,45 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Gazela dinamiŁni 23.09.2016
-2,05
5,46 0,00 -13,86 -4,21 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamiŁni 23.09.2016
-1,60
7,08 0,00 -4,28 23,67 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni 23.09.2016
-0,95
2,48 0,00 -3,33 -10,74 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Obvezniški fleksibilni 23.09.2016
0,02
0,53 0,00 -2,13 8,53 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA RazvijajoŁi trgi dinamiŁni 23.09.2016
-1,77
5,17 0,00 -23,54 -22,79 0,00 0,00
ILIRIKA DZU ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamiŁni 23.09.2016
-2,43
3,37 0,00 -15,05 -41,51 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Alfa, mešani podsklad 27.09.2016
-0,48
61,43 0,00 6,04 14,87 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 27.09.2016
-0,52
9,45 0,00 6,24 27,05 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 27.09.2016
-0,04
13,50 0,00 3,73 5,05 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond BRIC, delniški podsklad 27.09.2016
-0,76
21,32 0,00 16,70 13,26 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Consumer, delniški podsklad 27.09.2016
-0,20
1,37 0,00 6,48 30,06 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Delniški, delniški podsklad 27.09.2016
-1,01
2,39 0,00 6,04 16,27 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad 27.09.2016
-0,60
28,10 0,00 3,75 29,21 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Dynamic, delniški podsklad 27.09.2016
-0,60
5,26 0,00 10,72 22,03 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Energy, delniški podsklad 27.09.2016
-0,95
11,51 0,00 7,41 -8,69 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Europa, delniški podsklad 27.09.2016
-0,49
4,30 0,00 1,69 4,06 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Frontier, delniški podsklad 27.09.2016
-0,61
13,23 0,00 13,77 1,69 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Global, mešani podsklad 27.09.2016
-0,33
9,25 0,00 9,96 15,72 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Hrast, mešani podsklad 27.09.2016
-0,44
33,29 0,00 6,67 14,51 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Krekov Globalni, delniški podsklad 27.09.2016
-0,57
8,28 0,00 13,01 11,88 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Life, delniški podsklad 27.09.2016
-0,20
27,72 0,00 -0,09 50,88 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 27.09.2016
0,00
12,56 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PanAmerica, delniški podsklad 27.09.2016
-0,55
16,81 0,00 7,11 38,43 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond PBGS, mešani sklad 27.09.2016
-0,43
0,76 0,00 4,61 12,63 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Infond Technology, delniški podsklad 27.09.2016
-0,85
30,52 0,00 22,41 69,14 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: EmergingStox 27.09.2016
0,43
9,48 0,00 9,12 4,92 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani 27.09.2016
0,12
8,02 0,00 10,87 21,30 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: Resource Flexible, mešani 27.09.2016
-0,62
7,70 0,00 19,99 10,19 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: Special Opp. Flexible, mešani 27.09.2016
-0,62
4,44 0,00 -0,80 4,00 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: WorldMix 27.09.2016
-0,31
2,13 0,00 5,91 9,95 0,00 0,00
Infond, d.o.o. Perspektiva: WorldStox Developed 27.09.2016
-0,35
11,11 0,00 9,88 39,29 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Azija dinamiŁni 27.09.2016
-0,74
8,34 0,00 15,52 10,21 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Energija delniški 27.09.2016
-0,76
3,26 0,00 2,38 -17,61 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški 27.09.2016
-0,46
8,77 0,00 5,25 37,78 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Gazela dinamiŁni 27.09.2016
-0,57
6,12 0,00 1,05 10,87 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamiŁni 27.09.2016
-0,40
7,71 0,00 7,72 29,52 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni 27.09.2016
-0,27
2,57 0,00 4,36 4,27 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Obvezniški fleksibilni 27.09.2016
-0,02
0,54 0,00 2,12 11,47 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA RazvijajoŁi trgi dinamiŁni 27.09.2016
-0,67
6,46 0,00 20,09 2,18 0,00 0,00
KD Skladi ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamiŁni 27.09.2016
-0,69
3,91 0,00 10,63 -22,77 0,00 0,00
KD Skladi KD Amerika, delniški 27.09.2016
-0,21
1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KD Skladi KD Balkan, delniški 27.09.2016
0,32
2,73 0,00 14,81 37,36 0,00 0,00
KD Skladi KD Bond, obvezniški - EUR 27.09.2016
-0,06
18,14 0,00 4,90 20,20 0,00 0,00
KD Skladi KD Dividendni, delniški 27.09.2016
-0,50
8,12 0,00 6,34 29,41 0,00 0,00
KD Skladi KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 27.09.2016
-0,24
10,66 0,00 9,21 32,13 0,00 0,00
KD Skladi KD Indija - Kitajska, delniški 27.09.2016
-0,53
1,91 0,00 9,39 33,96 0,00 0,00
KD Skladi KD Latinska Amerika, delniški 27.09.2016
-0,42
1,22 0,00 24,30 -4,50 0,00 0,00
KD Skladi KD MM, sklad denarnega trga - EUR 27.09.2016
0,00
54,22 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00
KD Skladi KD Novi trgi, delniški 27.09.2016
-0,87
6,27 0,00 17,26 18,98 0,00 0,00
KD Skladi KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 27.09.2016
-0,26
7,81 0,00 8,48 33,68 0,00 0,00
KD Skladi KD Rastko, evropski delniški sklad 27.09.2016
-0,55
23,22 0,00 7,23 26,64 0,00 0,00
KD Skladi KD Surovine in energija, delniški 27.09.2016
-0,89
4,19 0,00 8,33 -6,84 0,00 0,00
KD Skladi KD Tehnologija, delniški 27.09.2016
-0,55
10,10 0,00 19,23 61,90 0,00 0,00
KD Skladi KD Vitalnost, delniški 27.09.2016
-0,41
2,06 0,00 6,48 44,88 0,00 0,00
KD Skladi KD Vzhodna Evropa, delniški 27.09.2016
-0,52
1,06 0,00 12,66 -14,03 0,00 0,00
NLB Skladi Azija delniški 27.09.2016
-0,55
13,56 0,00 11,07 25,72 0,00 0,00
NLB Skladi DinamiŁni razviti trgi delniški 27.09.2016
-0,67
7,58 0,00 5,84 25,99 0,00 0,00
NLB Skladi Farmacija in zdravstvo delniški 27.09.2016
-0,09
8,01 0,00 -0,05 45,66 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni delniški 27.09.2016
-0,46
19,47 0,00 9,10 23,01 0,00 0,00
NLB Skladi Globalni uravnoteženi 27.09.2016
-0,25
6,41 0,00 7,61 18,13 0,00 0,00
NLB Skladi Južna, srednja in vzh. Evropa deln. 27.09.2016
-0,38
3,47 0,00 7,50 -3,94 0,00 0,00
NLB Skladi Naravni viri delniški 27.09.2016
-0,71
3,56 0,00 22,65 -12,75 0,00 0,00
NLB Skladi NepremiŁnine delniški 27.09.2016
0,36
7,27 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00
NLB Skladi Nova Evropa uravnoteženi 27.09.2016
-0,09
24,10 0,00 4,97 19,76 0,00 0,00
NLB Skladi Obveznice visokih donosnosti 27.09.2016
0,11
5,94 0,00 5,77 0,00 0,00 0,00
NLB Skladi Podjetniške obveznice EUR 27.09.2016
0,01
6,37 0,00 3,52 10,36 0,00 0,00
NLB Skladi Razvita Evropa delniški 27.09.2016
-0,49
5,31 0,00 0,52 11,69 0,00 0,00
NLB Skladi Slovenija mešani 27.09.2016
-0,19
4,13 0,00 12,18 84,84 0,00 0,00
NLB Skladi Svetovni razviti trgi delniški 27.09.2016
-0,35
6,82 0,00 6,74 27,30 0,00 0,00
NLB Skladi Visoka tehnologija delniški 27.09.2016
-0,63
8,71 0,00 19,74 60,40 0,00 0,00
NLB Skladi Visoko rastoŁa gospodarstva delniški 27.09.2016
-0,75
5,85 0,00 16,19 13,47 0,00 0,00
NLB Skladi Zahodni Balkan delniški 27.09.2016
0,37
1,37 0,00 10,73 13,99 0,00 0,00
NLB Skladi ZDA delniški 27.09.2016
-0,27
6,57 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU FT Quant 27.09.2016
-0,05
109,36 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Numerica Emerging Frontiers 27.09.2016
0,14
120,47 0,00 10,10 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Numerica Global Opp. 23.09.2016
0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Numerica Partnerji DZU Organic High Yield 27.09.2016
0,15
101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primorski skladi Modra linija 27.09.2016
-0,27
1,68 0,00 7,21 13,28 0,00 0,00
Primorski skladi Optima 27.09.2016
-0,54
5,42 0,00 7,85 19,27 0,00 0,00
Primorski skladi Pika 27.09.2016
0,02
25,32 0,00 3,08 10,33 0,00 0,00
Primorski skladi Živa 27.09.2016
-0,63
19,87 0,00 15,24 21,87 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Azija 27.09.2016
0,01
4,59 0,00 11,50 20,59 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Balkan 27.09.2016
0,07
2,91 0,00 7,60 7,39 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav EM Bond 27.09.2016
-0,08
9,71 0,00 12,22 1,22 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav EM Potrošne dobrine 27.09.2016
0,25
12,19 0,00 11,38 5,28 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Energija 27.09.2016
-1,04
9,83 0,00 6,48 -9,16 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Evropa 27.09.2016
-0,59
13,26 0,00 -2,38 19,74 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Hitro rastoča podjetja 27.09.2016
-0,81
7,32 0,00 6,08 34,15 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Money Market EUR 27.09.2016
0,00
10,32 0,00 0,07 1,40 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Obvezniški 27.09.2016
-0,03
5,67 0,00 3,71 11,38 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Rastoči trgi 27.09.2016
-0,30
4,78 0,00 12,62 8,80 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Renta 27.09.2016
-0,19
13,95 0,00 6,62 24,24 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Severna Amerika 27.09.2016
-0,47
6,13 0,00 6,78 46,44 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Steber Global 27.09.2016
-0,41
19,27 0,00 7,49 18,29 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Surovine in materiali 27.09.2016
-0,26
10,60 0,00 12,01 4,97 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Svetovni razviti trgi 27.09.2016
-0,32
5,72 0,00 8,02 28,84 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Top Brands 27.09.2016
-0,44
14,34 0,00 8,15 36,54 0,00 0,00
Triglav Skladi Triglav Zdravje in farmacija 27.09.2016
-0,22
21,32 0,00 -2,21 48,83 0,00 0,00
Opombe
Podatki se osvežujejo na 15 minut.
Izberite