Zavarovalnica Triglav obeta lepe dividende

Skupina je lani kosmate premije povečala za sedem odstotkov, na skoraj milijardo evrov.

tor, 06.03.2018, 06:00

Lani ustvarjeni čisti dobiček Zavarovalnice Triglav omogoča, da predlaga podobno dividendo kot lani, ko je znašala 2,5 evra bruto na delnico. Okoli osemodstotni dividendni donos pa bi bil daleč največji med družbami prve borzne kotacije.

Zavarovalnica Triglav je lani skupaj zbrala 999,9 milijona evrov kosmatih zavarovalnih premij, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Največja zavarovalniška skupina je, kot kaže, lani spremenila strategijo in bolj agresivno nastopa na trgih. Po eni strani se s tem povečujejo kosmate premije, a po drugi strani mora tudi povečevati rezervacije s tem, ko se podaja v bolj tvegane posle.

Čisti dobiček se je zmanjšal za 15 odstotkov, na 69,7 milijona evrov. Upad čistega dobička ja nastal v zadnjih treh mesecih lani; še po devetih mesecih je bil čisti dobiček primerljiv z lanskim dosežkom. Pri tem pa je upad dobička bolj posledica enkratnih uspešnih naložbenih transakcij v letu 2016, ki se lani niso ponovili, kot pa težav s škodami.


Infografika: Delo

Manj enkratnih kapitalskih dobičkov

Skupina sicer ni razkrila celotnega izkaza, vendar pa je iz predstavljenih podatkov mogoče sklepati, da je nižji dobiček predvsem posledica slabšega izkupička naložbenega portfelja in povečanih rezervacij za škode. Skupina razkriva le, da so lanski naložbeni donosi štiri odstotke manjši kot leta 2016. V to niso vključeni donosi zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Na manjši donos naložbenega portfelja pa so po oceni zavarovalnice vplivali enkratni dohodki oziroma realizirani kapitalski dobički (v letu 2016).

Rast škod je primerljiva z rastjo premij. Poleg viharjev s točo in pozebe je morala zavarovalnica plačati tudi odškodnine zaradi škod, ki so jih prizadejali orkan Irma, viharni veter in poplave. Skupni znesek škode je bil lani šest odstotkov višji kot leta 2016.

Davki oplazili čisti dobiček

Delno je na znižanje čistega dobička vplivalo tudi večje davčno breme. Dobiček pred obdavčitvijo se je namreč zmanjšal za desetino. Spomnimo, davek od dohodka pravnih oseb se je lani s 17 odstotkov zvišal na 19 odstotkov. Vpogled na pretekla leta pa kaže, da Zavarovalnica Triglav ne uveljavlja veliko olajšav.

Od večjih zavarovalnic v regiji je za zdaj lansko poslovanje razkrila le Croatia Osiguranje, ki je lani čisti dobiček povečala za 43 odstotkov, ob štiriodstotni rasti kosmatih premij. Vendar pa je največja hrvaška zavarovalnica z lani ustvarjenim osemodstotnim donosom kapitala še vedno opazno za največjo slovensko konkurentko. Sava Re bo lansko poslovanje razkrila v petek, avstrijska Vienna Insurance pa v drugi polovici marca.

Ker je do upada dobička prišlo v zadnjih treh mesecih, bi lahko to imelo kratkotrajen negativen vpliv na ceno delnic. A skoraj gotovo upad ne bo trajal dolgo. Kljub upadu dobička namreč ta še vedno omogoča izplačilo podobne dividende kot lani. Če bo dividenda enaka lanski, to pri trenutni ceni prinaša skoraj osemodstotni dividendni donos, kar je daleč največ med družbami prve borzne kotacije Ljubljanske borze. Zavarovalnica Triglav sicer 2,5 evra dividende bruto na delnico izplačuje že zadnja tri leta.

Delnice Zavarovalnice Triglav so se letos podražile za desetino in so najbolj donosna delnica prve borzne kotacije Ljubljanske borze. Skupina bo letno poročilo predvidoma predstavila konec marca, ko bo tudi bolj jasno, kje je prišlo do upada dobička. Če bo ravnala enako kot lani, bo takrat razkrila tudi predlog dividende. Skupščino Triglava bodo sklicali v drugi polovici aprila.

Petrol začenja sezono rednih skupščin

Predlog dividende bo prvi podal Petrol, ki bo skupščino predvidoma sklical že ta teden. Če bo družba sledila začrtani politiki dividend, potem si lahko obetamo okoli desetino višjo dividendo kot lani, kar pa prinaša še vedno lep, a manj kot petodstotni dividendni donos pri zdajšnjem tečaju delnic Petrola.

Med družbami prve borzne kotacije si lahko vlagatelji obetajo lepih dividendo še od Save Re. Ta je lani vlagateljem ponudila evro dividende na delnico, kar pri zdajšnji ceni delnic pomeni okoli šestodstotni dividendni donos. Kakšno dividendo bo Sava Re ponudila letos, bo mogoče bolje oceniti v petek, ko bo druga največja zavarovalnica v Sloveniji razkrila lanske rezultate.

Prijavi sovražni govor