Analitiki priporočajo nakup

Vroča delnica: Tudi z vidika likvidnosti je bilanca Celestial Group Hain precej odporna na gospodarske šoke.
Objavljeno
11. marec 2016 19.12
Ilirika DZU
Ilirika DZU
Celestial Group Hain se ukvarja s proizvodnjo, trženjem in distribucijo naravnih in organskih proizvodov, ki jih svojim strankam ponuja pod različnimi blagovnimi znamkami že več kot dvajset let.

V svojem portfelju ima več kot dvesto inovativnih proizvodov, ki nagovarjajo potrošnike z zdravim življenjskim slogom in si želijo preprostih sestavin, ki so pridelane lokalno in sledijo načelu, s podeželja oziroma kmetije na mizo. Več kot 40 odstotkov vseh proizvodov ima certifikat o organski pridelavi, 99 odstotkov proizvodov pa ne vsebuje genetsko spremenjenih organizmov.

Lani so prihodki podjetja znašali 2,7 milijarde ameriških dolarjev. Največ proizvodov prodajo v ZDA, saj domači trg pomeni 51 odstotkov celotnih prihodkov podjetja. Tržna vrednost podjetja znaša 4,2 milijarde dolarjev. Napoved letošnje rasti prihodkov je 9,5 odstotka, v prihodnjem letu pa 7,4, kar je precej nad povprečjem rasti primerljivih podjetij.

Podobno je tudi z dobičkom iz poslovanja in čistim dobičkom. Letošnja pričakovana rast dobička iz poslovanja je 41,2 odstotka oziroma 336 milijonov dolarjev, rast dobička pa 25,4 odstotka, kar je 211 milijonov dolarjev. Na račun pričakovanega izboljšanja poslovanja se bo povečala tudi operativna marža (dobiček iz poslovanja deljeno s prihodki) za 2,6 odstotne točke na 11,4 odstotka.

Tudi trenutno vrednotenje podjetja na borzi je za morebitne vlagatelje zelo zanimivo. Količnik P/E, ki izraža, koliko so vlagatelji pripravljeni plačati za enoto ustvarjenega dobička v zadnjih dvanajstih mesecih, je približno 30 odstotkov nižji od preteklih ravni. Podobno ugodno vrednotenje glede na primerljiva podjetja in pretekle podatke kažejo tudi preostali kazalniki vrednotenja.

Po podatkih finančnega informacijskega sistema Bloomberg ima podjetje za 167 milijonov dolarjev denarja in denarnih ustreznikov, celotni dolg podjetja pa znaša 844 milijonov dolarjev. Razmerje med neto dolgom in dobičkom iz poslovanja pred amortizacijo je 2,4, vendar bo v prihodnje zaradi dobrega poslovanja nižje od 2. Tudi z vidika likvidnosti je bilanca podjetja precej bolj odporna na morebitne gospodarske šoke od primerljivih podjetij.

Po podatkih informacijskega sistema Bloomberg, podjetje spremlja in vrednoti 24 različnih analitikov, od katerih jih 17 priporoča nakup podjetja, šest priporoča držanje, eden pa prodajo. Tržna cena delnice na ameriški borzi znaša 40,33 dolarja je za približno 19 odstotkov nižja od ciljne cene analitikov.