Banka Koper je podvojila čisti dobiček

Dobiček pred davki je bil s 14,2 milijona evrov lani 6,6 milijona evrov višji, čisti dobiček pa 5,2 milijona evrov višji kot leto prej.
Objavljeno
07. marec 2016 15.30
M. Š.
M. Š.

Koper − Banka Koper je lani ustvarila za 14,2 milijona evrov dobička pred davki, kar je 86,5 odstotka več kot leto prej, ter ohranila tržne deleže na področju kreditiranja in zbiranja vlog, s čimer je potrdila, da spada med vodilne banke v Sloveniji, so danes sporočili iz banke.

Med ključnimi poslovnimi dosežki izpostavljajo: rast vlog prebivalstva in samostojnih podjetnikov za 60,1 milijona evrov oziroma za približno pet odstotkov in s tem rast tržnega deleža v tem segmentu na osem odstotkov; rahlo zvišanje tržnega deleža bruto kreditov nebančnemu sektorju, pri čemer velja rast bruto kreditov v segmentu prebivalstva in samostojnih podjetnikov za 11,4 milijona evrov (6,6-odstotni tržni delež); rast tržnega deleža bruto kreditov pravim osebam, ki znaša 7,1 odstotka. Dobiček pred davki je bil s 14,2 milijona evrov za 6,6 milijona evrov večji kot decembra 2014; čisti dobiček 11,8 milijona evrov pa za 5,2 milijona evrov višji kot konec prejšnjega leta.

Lani je bila banka uspešna tudi pri zmanjševanju obsega nedonosnih kreditov, in sicer se je ta zmanjšal za 13,75 odstotka. Banka je poleg tega še dodatno okrepila svojo kapitalsko osnovo, s čimer je potrdila svojo trdnost in stabilnost v slovenskem bančnem sistemu.

Večji tržni delež

Čiste obresti, ki so konec leta 2015 znašale 44,1 milijona evrov, so se v primerjavi z letom prej znižale, a lanski dobiček v glavnem izvira iz vidnega prispevka prihodkov iz poslovanja, skupaj s skrbnim nadzorom stroškov poslovanja, navajajo v banki.

Obrestni prihodki v višini 56,4 milijona evrov so predstavljali največji delež v prihodkih banke. Čiste opravnine so se povečale za 2,5 odstotka na 26,5 milijona evrov. Med njimi so največji delež predstavljali prihodki od opravnin po transakcijah s plačilnimi karticami, sledile so opravnine za opravljanje plačilnega prometa v državi.

Banka Koper, ki si je oktobra lani pripojila hčerinsko družbo Finor leasing, je lani povečala količnik najkakovostnejšega kapitala za 1,37 odstotne točke na 17,64 odstotka. Njena bilančna vsota je konec leta dosegla 2,27 milijarde evrov. Tržni delež, merjen po bilančni vsoti, se je povečal s 5,9 na 6,15 odstotka.

Na področju kreditiranja nebančnega sektorja je banki uspelo nekoliko povečati tržni delež, ki je konec leta znašal 6,9 odstotka, čeprav se je obseg bruto kreditov nebančnemu sektorju v skladu tudi s trendom na trgu znižal za 6,7 odstotka na 1,62 milijarde evrov.

Tržni delež v segmentu pravnih oseb se je povečal na 7,1 odstotka, v segmentu prebivalstva in samostojnih podjetnikov na 6,6 odstotka. V primerjavi z letom prej je banki v tem segmentu zrastel obseg bruto kreditov za dva odstotka. Lani so se gospodinjstva zadolževala predvsem dolgoročno, pri čemer je med dolgoročnimi krediti obseg stanovanjskih kreditov največji.

Obseg vlog nebančnega sektorja se je lani zmanjšal za 1,2 odstotka, a je banki uspelo ohraniti raven tržnega deleža nad sedmimi odstotki, in to zlasti na račun vidnejšega povečanja vlog prebivalstva in samostojnih podjetnikov za 60 milijonov na 1,29 milijarde evrov. V tem segmentu je banka povečala tržni delež na osem odstotkov.

Najvišja bonitetna ocena

Banka Koper je tudi v letu 2015 ohranila najvišjo bonitetno oceno med slovenskimi komercialnimi bankami, saj med njimi pozitivno izstopa tako glede rezultatov poslovanja in kapitalske osnove kot tudi pozitivnih učinkov, ki jih prinaša lastniška pripadnost eni večjih evropskih mednarodnih bančnih skupin Intesa Sanpaolo.

Predsednik uprave Banke Koper Giancarlo Miranda je predstavitev poslovnih rezultatov pospremil s komentarjem: »V preteklem letu je banka nadaljevala svoj cilj osvajanja najboljših praks na področju procesnih in tehničnih rešitev v korist svoje učinkovitosti in krajšega časovnega odzivanja na potrebe svojih strank.« Kot pravi, v banki trdno verjamejo v izvozni potencial Slovenije, ki predstavlja eno najboljših popotnic za blaginjo države v prihodnosti, zato so »ob podpori naše matične bančne skupine vzpostavili inovativno okolje, ki bo lahko zagotavljalo podporo izvozni dejavnosti«.