Banke januarja z 43,4 milijona evrov čistega dobička

Konec januarja je bila skupna bilančna vsota pri 37,8 milijarde evrov, kar je 2,9 odstotka manj kot pred letom dni.
Objavljeno
14. marec 2016 16.29
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana - Banke v Sloveniji so v začetku leta sproščale oslabitve in rezervacije, kar je ugodno vplivalo na poslovni rezultat. Januarja je bančni sistem posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 47,5 milijona evrov, čisti dobiček pa je po podatkih Banke Slovenije znašal 43,4 milijona evrov oziroma 41 odstotkov več kot januarja 2015.

Kot v danes objavljeni redni mesečni informaciji o poslovanju bank ugotavlja Banka Slovenije, je poslovni rezultat bank izboljšalo dejstvo, da so januarja oblikovale za 11,1 milijona evrov manj oslabitev in rezervacij, kot pa so jih ustvarile.

V začetku leta 2016 se je nadaljevalo tudi upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema. Konec januarja je bila skupna bilančna vsota pri 37,8 milijarde evrov, kar je 2,9 odstotka manj kot pred letom dni.

Več posojil podjetjem

Medletno upadanje posojil nefinančnim družbam se je kljub povečanju obsega posojil temu sektorju v začetku leta nekoliko okrepilo. V primerjavi z mesecem prej se je obseg posojil podjetjem januarja povečal za 0,6 odstotka na 8,3 milijarde evrov, a to je še vedno za 10,5 odstotka manj kot januarja lani.

Pri posojilih gospodinjstvom, teh je bilo januarja za 8,4 milijarde evrov, se je medletna rast, ki je bila pred tem pozitivna vse od maja lani, januarja prevesila v rahlo negativno. Ostaja pa pozitivna rast stanovanjskih posojil (+0,7 odstotka), tudi zaradi prenehanja vpliva apreciacije švicarskega franka v začetku lanskega leta.

Vloge nebančnega sektorja so se januarja povečale za 1,2 odstotka na 25,4 milijarde evrov, s tem pa se je ponovno nekoliko okrepila tudi njihova medletna rast - na 3,3 odstotka. K temu sta pozitivno prispevala porasta vlog države in gospodinjstev.

Nizke obrestne mere, manj vezav sredstev

Medletna rast vlog gospodinjstev ostaja stabilna pri 3,2 odstotka, pri čemer se je obseg vpoglednih vlog povečal, obseg vezanih vlog krajših in daljših ročnosti pa zmanjšal. Ob dospelosti vezanih vlog se torej gospodinjstva ne odločajo za ponovno vezavo sredstev, kar se zdi v okolju nizkih obrestnih mer pričakovano.

Kakovost kreditnega portfelja bank, merjena z deležem razvrščenih terjatev z zamudami nad 90 dni, se je januarja dodatno izboljšala na 9,7 odstotka. V sektorju nefinančnih podjetij se je ta delež znižal na 15,1 odstotka (znižanje za 2,6 odstotne točke), pri čemer izstopa razmeroma nizka raven v predelovalni dejavnosti (8,5 odstotka).

Zaostajanje bruto dohodka bank za primerljivim obdobjem predhodnega leta se je januarja 2016 nadaljevalo. Bruto dohodek bank je bil tako januarja z 88,5 milijona evrov za 7,5 odstotka pod ravnjo iz januarja 2015. Čiste obresti so bile nižje za 4,8 odstotka, neobrestni prihodki pa so upadli za 12,7 odstotka, še ugotavlja Banka Slovenije.