Bliža se obračun z dobičkom in obrestmi

Do 29. februarja finančna uprava pričakuje davčne napovedi o treh virih dohodkov. Še vedno veljajo izjeme za obdobje lastninjenja podjetij.
Objavljeno
23. februar 2016 09.31
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Ljubljana − Obresti, kapitalski dobički in izvedeni finančni instrument so trije viri dohodkov, o katerih prejemniki finančni upravi poročajo do 28. februarja, ker pa je letos na ta datum nedelja, se rok za davčne napovedi izteče 29. februarja − da, letošnje leto je prestopno. Delnice in kapitalski deleži iz procesa lastninjenja podjetij so iz obdavčitve že vseskozi izvzeti.

Olajšava pri bančnih obrestih

Finančna uprava je že objavila javni poziv, s katerim je vlagatelje povabila, naj do 29. februarja oddajo napovedi za odmero dohodnine, če so med 1. januarjem in 31. decembrom 2015 prodali vrednostne papirje, druge kapitalske deleže ali investicijske kupone. Hkrati se izteče tudi rok za napovedi, s katerimi zavezanci poročajo o obrestih in dobičku, ki so ga dosegli s prodajo izvedenih finančnih instrumentov.

»Do 29. februarja morajo slovenski rezidenti oddati napoved za odmero dohodnine od obresti, ki so jim jih na denarne depozite izplačale banke in hranilnice, ustanovljene v Sloveniji in drugih državah članicah Evropske unije,« pojasnjujejo v finančni upravi. Iz obdavčitve je izvzetih tisoč evrov obresti, kolikor znaša olajšava, ki jo omogoča zakon o dohodnini − a le za izplačila bank z omenjenega območja. Obresti za vpogledne vloge, ki jih stranke bank puščajo ležati na transakcijskih računih, niso vključene v obdavčitev. Prejemniki obresti napovedi sploh ne oddajo, če seštevek iz vseh bank in hranilnic ne preseže tisoč evrov, če pa so višje in napoved torej morajo oddati, vpišejo vanjo vse, kar so jim banke izplačale v letu 2015, poudarjajo v finančni upravi: »V napoved je v tem primeru treba vpisati celoten znesek doseženih obresti, in ne le zneska, ki presega tisoč evrov.«

Za obresti velja 25-odstotna obdavčitev po tako imenovanem cedularnem načelu: finančna uprava z odločbo odmeri dokončno dajatev in obrestnih prihodkov ne vključi še v zavezančevo letno dohodninsko osnovo. Obrestne napovedi je mogoče oddati na papirnem obrazcu ali prek sistema eDavki na spletni strani finančne uprave, a tega je mogoče uporabiti z le enim od elektronskih podpisov − na primer z brezplačnim SIGEN-CA, ki si ga uporabniki osebno uredijo na upravni enoti.

Izjeme iz lastninjenja

Z napovedjo za odmero dohodnine na dobiček zavezanci poročajo o prodajah vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah in zadrugah ter investicjskih kuponov v obdobju od začetka do konca leta 2015. Pomagali si bodo s podatki družb, prek katerih so trgovali. Preizkušeni prodajalci dobro vedo, kaj morajo narediti in kaj jim omogoča zakon. Za nekoga pa, ki je lani prvič in morda zadnjič prodal vrednostne papirje, deleže v kapitalu družb ali investicijske kupone, utegne biti napoved pretrd oreh in bo moral poiskati pomoč strokovnjaka. Za nekatere prodaje napovedi sploh ni treba oddati: iz obdavčitve so še vedno izvzete delnice in deleži v kapitalu, ki jih je lastnik dobil med lastninskim preoblikovanjem podjetij po zakonu, ki je urejal to področje. Iz obdavčitve so izvzeti tudi njegovi dediči, kdor pa je takšen kapital iz obdobja lastninjenja dobil v dar, davek mora plačati. Prav tako so iz obdavčitve še vedno izvzeti investicijski kuponi, ki so jih lastniki dobili zaradi obveznega preoblikovanja investicijskih družb. Za obdavčljivi dobiček, o katerem zavezanci poročajo do 29. februarja, velja splošna 25-odstotna cedularna obdavčitev, a postopoma upada in po dvajsetih letih lastništva doseže stopnjo 0.

Za leto 2014 je finančna uprava lani dobila 47.129 napovedi zaradi obresti, okoli 21.000 za kapitalske dobičke in 493 zaradi prodaje izvedenih finančnih instrumentov.