Bo iz Probanke pognal nov cvet?

Pred pripojitvijo na DUTB namerava Probanka ustanoviti družbo Proport za izvajanje podpornih storitev za finančno industrijo.

čet, 14.01.2016, 06:00

Ljubljana – Probanka in Factor banka bosta predvidoma prihodnji mesec pripojeni k Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). Samostojno pa bi lahko zaživela družba Proport, ki jo namerava ustanoviti Probanka. Nova družba naj bi izvajala IT- in podporne storitve za finančno industrijo, tudi za kupce terjatev slovenskih bank.

Probanka je že lani na registrsko sodišče predložila delitveni načrt o izčlenitvi dela premoženja Probanke, in sicer z ustanovitvijo družbe Proport, profesionalne storitve upravljanja portfeljev. Ta še ni ustanovljena, saj vlada še ni dala soglasja. Proport bi temeljil na informacijskem sistemu Probanke, ki je znan kot zelo dober, a je banka v nadzorovani likvidaciji in pred pripojitvijo v DUTB.

Proport bi predvidoma izvajal IT in podporne storitve za finančno industrijo, smo izvedeli neuradno. Probanka že zdaj opravlja računovodske in poročevalske storitve ter IT storitve za DUTB. S temi storitvami naj bi nadaljeval Proport. Poleg DUTB bi med strankami Proporta lahko bile tudi poslovne banke, ki bi se za najem zunanjega podjetja za izvajanje določenih storitev lahko odločile zaradi krčenja stroškov, pa tudi kupci terjatev slovenskih bank.

Novoustanovljeno podjetje bi lahko nudilo podporne storitve pri kreditiranju, denimo glede obveščanja komitentov, zaračunavanja obresti in pošiljanja opominov. Probanka za DUTB med drugim dela mesečne obračune, obvešča dolžnike, nadzira in verificira zapadle neplačane terjatve, pripravlja knjigovodsko dokumentacijo za sodno izterjavo, vodi evidenco zavarovanj ter zagotavlja informacijsko infrastrukturo in programsko opremo za podporo računovodskim in poročevalskim storitvam.

Proport bi lahko izvajal tudi podporne storitve za potencialne kupce slabih terjatev slovenskih bank, ki jih te prodajajo. Kot je znano, je finančni minister Dušan Mramor kot prednostno nalogo za to leto omenil oblikovanje posebne namenske družbe za upravljanje slabih terjatev malih in srednje velikih podjetij. Ideja je, da bi Proport tujim investitorjem zagotavljal zgoraj naštete podporne storitve, ki bi jih ti lahko uporabili pri vstopu na slovenski trg. Na ministrstvu za finance še razmišljajo, »kako in če sploh infrastrukturo za opravljanje zalednih storitev ene izmed bank uporabiti na način, ki bi bil za državo najugodnejši«. 

Hkrati poudarjajo: »Pri tem ni bilo nikoli načrtovano, da bi bile na morebitno družbo, na katero bi bila prenesena ta infrastruktura, prenesene tudi slabe terjatve slovenskih bank. Prav tako ni bilo nikoli načrtovano, da bi se državna sredstva na kakršen koli način uporabila za nakup slabih posojil od bank. Prevzem slabih posojil in uporaba državnih sredstev za ta namen sta bistveni element slabe banke, kot omenjeno, postopki za ustanovitev take družbe pa na ministrstvu niso v teku.«

V Banki Slovenije ustanovitev Proporta podpirajo, saj je v Sloveniji delovanje trga nedonosnih terjatev dokaj nerazvito, in sicer tudi zato, ker ni ustreznih ponudnikov podpornih storitev oziroma storitev servisiranja portfeljev: »Trenutno banke navedeno delajo same, kar pa ni nujno stroškovno optimalno, hkrati so zelo omejene možnosti izbire za banke kot tudi za vlagatelje. Banka Slovenije meni, da je Probanka usposobljena in razpolaga s kapacitetami, da bi lahko izvajala aktivnosti za slovenske banke in/ali vlagatelje.« Odločitev pa je v rokah lastnika, torej države, še dodajajo.

V Proport bi po načrtu v prvi fazi zaposlili 20 ljudi iz Probanke, v drugi pa še 20, smo izvedeli neuradno. Probanka oziroma DUTB bi morala družbo zaradi zavez Bruslju prodati.

Kmalu pripojitev Probanke in Factor bank k DUTB

Prihodnji mesec bo Banka Slovenije predvidoma odvzela bančno licenco Probanki in Factor banki, vlada pa naj bi kot lastnica teh bank in skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) sprejela sklep o pripojitvi obeh bank v nadzorovani likvidaciji k DUTB.

Konkretni datum še ni določen, so v centralni banki odgovorili na vprašanje, kdaj naj bi Banka Slovenije odvzela Probanki in Factor banki licenci za opravljanje bančne dejavnosti, s čimer bo prenehal tudi mandat izrednima upravama. »Lahko potrdimo, da banki postopoma zaključujeta poslovanje v skladu s programom nadzorovane likvidacije,« pravijo v Banki Slovenije. Ta je lani avgusta bankama izdala navodilo, na podlagi katerega sta predčasno poplačali vse zajamčene vloge vlagateljev, decembra pa je dodatno naročila, naj predčasno poplačata tudi preostale vloge deponentov, razen vlog iz sektorja država. »To predčasno poplačilo vlog prispeva k učinkoviti izvedbi ciljev, ki jih Banka Slovenije zasleduje z izrednima upravama obeh bank - to sta urejeno prenehanje bank ter poplačilo terjatev upnikov bank v največji možni meri,« dodajajo v centralni banki.

Na vprašanje, ali bo vlada dala soglasje k pripojitvi obeh bank v nadzorovani likvidaciji k DUTB in kdaj, nam na finančnem ministrstvu niso konkretno odgovorili: »Ministrstvo za finance potencialnih prihodnjih odločitev vlade ne pojasnjuje javnosti.«

Prijavi sovražni govor