Bo leto 2016 res prineslo desetodstotni donos v Evropi?

Svetovni trg: Strategi večjih investicijskih hiš za S&P 500 napovedujejo 7,3-odstotno rast v letu 2016.
Objavljeno
08. januar 2016 17.55
Peter Domadenik, Alta Skladi
Peter Domadenik, Alta Skladi
Leto 2015 je za nami in upravičeno lahko rečemo, da je bilo glede na zadnja leta zahtevnejše zaradi nadpovprečne nihajnosti in manjše donosnosti. Začetek leta je bil za glavne svetovne delniške borze pozitiven, sledil je padec in potem proti koncu leta 2015 rahel odboj tečajev, ki pa ni trajal dolgo, saj so takoj v novem letu borzni tečaji močneje upadli.

Gledano globalno in v lokalnih valutah, smo doživeli najmanj donosno leto na delniških trgih po letu 2011. MSCI AC World indeks, ki upošteva donosnosti svetovnih delniških indeksov zgolj v njihovih lokalnih valutah, je v letu 2015 porastel za 1,27 odstotka, kar je občutno manj od več kot 7,5 odstotka povprečne letne rasti v zadnjih petih letih.

Ker so bili razlogi za to omenjeni in dodobra pojasnjeni že med letom, je samo smiselno poudariti nekatere dejavnike, ki se omenjajo kot bolj ali manj ključni za gibanje finančnih trgov v letu 2016.

Tako bo verjetno še nekaj časa v ospredju uganka glede dejanskega stanja kitajskega gospodarstva in v zvezi s tem bo pomembne signale dajala tudi vrednost kitajske valute. Če bo vrednost juana še padala, bi to lahko nakazovalo na resnejše težave na Kitajskem.

Pomemben bo tudi nadaljnji potek zaostrovanja monetarne politike ameriške centralne banke FED, saj bi preintenzivno dvigovanje ključne obrestne mere pomenilo dodaten pritisk na poslovanje podjetij, cene njihovih delnic in obveznic, predvsem tistih s špekulativno bonitetno oceno.

Pri tem je treba tudi omeniti, da ne gre popolnoma izključiti niti morebitnega ponovnega rahljanja politike FED, saj je implicirana verjetnost znižanja ključne obrestne mere, razbrana iz terminskih pogodb na to spremenljivko, trenutno osemodstotna, če jo »prevedemo« na raven pred decembrskim dvigom.

Politike preostalih pomembnejših centralnih bank bodo povečini ostale vsaj tako ohlapne, kot so zdaj. Dogodek, ki bo vzbujal podobno stopnjo pozornosti finančnih trgov, bo odločanje državljanov Velike Britanije o morebitnem izstopu iz Evropske unije.

Poleg tega se stopnjujejo politična tveganja tudi drugod po svetu, vključno z oteženo sestavo vlade v Španiji, različne odcepitvene težnje pa obstajajo v tej in tudi v drugih državah.

Že nekaj časa spremljamo presežno ponudbo nafte, kar je v veliki meri zasluga neustreznega sodelovanja glavnih proizvajalk te pomembne surovine zaradi nasprotujočih si geostrateških interesov. Glede na napovedi analitikov se bo v letu 2016 nadpovprečna nihajnost na finančnih trgih nadaljevala, kar se je začelo uresničevati že takoj v začetku leta.

Največje upade so doživeli indeksi delnic kitajskih podjetij, saj je denimo Shanghai Shenzhen CSI 300 indeks samo v nekaj dneh leta 2016 upadel za skoraj 12 odstotkov, merjeno v lokalnih valutah.

Kar se donosnosti tiče, so napovedi tujih strategov večjih investicijskih hiš v povprečju privlačne, saj recimo za enega izmed najpomembnejših svetovnih delniških indeksov S&P 500 napovedujejo 7,3-odstotno rast v letu 2016. Za evropske borze so te napovedi nekoliko višje, in sicer naj bi v povprečju ustvarile okrog desetodstotne donosnosti.