Breme davkov kot delež v BDP pod povprečjem EU

Breme davkov in socialnih prispevkov kot delež v BDP je 2014 v Sloveniji znašalo 37 odstotkov. Največej breme na Danskem.

Ba. Pa., STA
pet, 15.01.2016, 12:34

Bruselj − Breme davkov in socialnih prispevkov je kot delež v BDP leta 2014 v primerjavi z 2013 v območju evra naraslo z 41,2 odstotka na 41,5 odstotka, v EU pa z 39,9 odstotka na 40 odstotkov. V Sloveniji se je znižalo za 0,3 odstotne točke na 37 odstotkov in je bilo po podatkih Eurostata pod povprečjem EU in območja evra.

Breme davkov in socialnih prispevkov je kot delež v bruto domačem proizvodu (BDP) med članicami zelo različno, najnovejši podatki evropskega statističnega urada Eurostat pa kažejo, da se v povprečju tako v EU kot v evrskem območju od leta 2010, ko je doseglo najnižjo raven, povečuje.

Največje breme so leta 2014 imeli na Danskem (50,8 odstotka BDP), v Belgiji in Franciji (47,9 odstotka), na Finskem (44 odstotkov), v Avstriji (43,8 odstotka) ter v Italiji in na Švedskem (43,7 odstotka).

Najmanjše breme pa so imele Romunija (27,7 odstotka), Bolgarija (27,8 odstotka), Litva (28 odstotkov) in Latvija (29,2 odstotka).

V letni primerjavi se je breme najbolj povečalo na Danskem (z 48,1 na 50,8 odstotka), na Cipru (z 31,6 na 34,2 odstotka) in na Malti (s 33,6 odstotka na 35 odstotkov). Zmanjšalo pa na Češkem (s 34,8 na 34,1 odstotka) in v Veliki Britaniji (s 34,9 na 34,4 odstotka).

Najvišjo stopnjo davkov na proizvodnjo in uvoz v BDP so imeli na Švedskem (22,1 odstotka BDP), na Hrvaškem (18,8 odstotka) in na Madžarskem (18,6 odstotka), najnižjo na Slovaškem (10,8 odstotka) in v Nemčiji (10,9 odstotka).

Največ tekočih davkov na dohodke in premoženje so imeli na Danskem, Švedskem, v Belgiji in na Finskem. Najmanj teh pa v Litvi in v Bolgariji. Neto prispevki za socialno varnost v BDP so bili najvišji v Franciji, Belgiji in Nemčiji, najnižji pa na Danskem, Švedskem in na Irskem.

 

Prijavi sovražni govor