Čisto za vse pa res ne dobite računa

Zakon o DDV našteva dejavnosti, ki jim pri prodaji blaga in storitev ni treba izdajati računov.
Objavljeno
19. februar 2016 18.29
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc

Ljubljana – Zakaj nisem dobil računa, od uvedbe davčnih blagajn kupci sprašujejo tudi prodajalce, ki jim računov niso nikoli izročali, ker jim zakoni tega sploh ne nalagajo. Takšno vnemo bržkone spodbuja nagradna igra Vklopi razum, vzemi račun.

Igra spodbuja kupce

V finančni upravi poudarjajo, da zakon o davčnih blagajnah ni podaljšal seznama zavezancev, ki so dolžni izdajati račune. To še vedno ureja zakon o DDV.

Od 2. januarja so kupci za 3,7 milijona računov preverili, ali jih je prodajalec res vnesel v informacijski sistem za potrjevanje. Uporabili so orodja, ki jih omogoča finančna uprava (Furs) – največkrat program za pametne mobilnike. Opazili smo smučarje, ki so na kartah za sedežnico iskali značilne oznake za račune iz davčnih blagajn, češ da za nagradno igro sestavljajo pakete z desetimi računi različnih izdajateljev. Kar takoj povejmo, naj smučarji kart za »vozni« park na smučiščih ne dodajajo v ovojnice za finančno upravo, kjer pojasnjujejo: »S temi vozovnicami ni mogoče sodelovati v nagradni igri.«

Vozovnice so med izjemami

Vozovnice za žičnice in druge naprave za prevoz smučarjev spadajo med izjeme, pojasnjujejo v finančni upravi, za katere prodajalcem ni treba izdati računa, ampak dobi kupec le karto oziroma vozovnico: »Zato za te karte tudi ni obvezno davčno potrjevanje računov.« Prodajalec se sicer lahko odloči, da bo ob karti izdal še račun, a tudi tega mu ni treba vnesti v informacijski sistem finančne uprave. Na seznamu blaga in storitev, za katerega prodajalcu ni treba izdati računov, lahko pa ga, so tudi znamke in koleki v poštnem prometu, vplačila za igre na srečo, prodaja blaga izdelkov prek avtomatov ...

Za potrošnika, ki zdaj vneto nadzoruje račune, je pomemben podatek, da ga prodajalec vozovnic ni ogoljufal, ker na lističu ni značilnih oznak za davčne blagajne in zanjo tudi ni dobil posebnega računa s takšnimi oznakami. Ministrstvo za finance je v 143. členu pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki je precej starejši od davčnih blagajn, opredelilo ponudnike blaga in storitev, ki niso dolžni izdajati računov.

Med izjemami so torej tudi vozovnice, karte in žetoni v potniškem prometu – to velja tako za vlak kot za avtobus in žičnice. Hkrati pravilnik pojasnjuje, da zavezanec izpolni merila za izjemo, če finančni upravi redno poroča o zalogi: »Zavezanec pri prodaji vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu na vlakih, avtobusih in žičnicah izpolni merila za izjemo, če s popisom začetnih in končnih zalog zagotavlja podatke o prodaji vozovnic, kart in žetonov.« Pri tem ni pomembno, ali jih prodaja na okencih ali prek avtomatov: »Način prodaje, na primer prek avtomata, na to izjemo v pravilniku nima vpliva.«

Vstopnica je lahko račun

Pri vstopnicah – na primer za gledališče, kinematografe ali plesni večer – pa je drugače kot pri kartah v potniškem prometu, saj zanje velja sistem davčnih blagajn. Na prodajnih mestih morajo stati bodisi elektronske naprave za izdajanje računov bodisi vezane knjige računov. Po pojasnilih finančne uprave je vstopnica iz elektronske naprave enakovredna računu, če so na njej vsi podatki, obvezni po zakonih. No, obiskovalec kinematografa pač ne bo preverjal, kaj piše v njih, hitro pa bo videl, ali so na vstopnici značilne oznake: »Če blagajnik vstopnico z vsemi obveznimi podatki o računu izda prek elektronske naprave, mora to vstopnico, ki hkrati velja kot račun, potrditi prek sistema za potrjevanje računov, preden jo izroči obiskovalcu.« Na vstopnici bosta zato enotna identifikacijska oznaka računa EOR, ki je dokaz, da je izdajatelj račun potrdil pri finančni upravi, in zaščitna oznaka izdajatelja računa ZOI, ki je izpisana tudi kot koda QR, koda PDF 417 ali veččrtna koda. »Z vstopnicami, na katerih je oznaka ZOI, je mogoče sodelovati v nagradni igri z računi,« nam odgovarjajo v finančni upravi.

To pojasnilo pa ne velja za vstopnice, za katere je prireditelj napisal račun iz vezane knjige računov, saj na potrdilu za kupca ni ne oznake EOR ne oznake ZOI. Kljub temu ima kupec tudi z originalnim potrdilom iz vezane knjige računov pravico sodelovati v nagradni igri z računi, poudarjajo v finančni upravi, če so na njem vse predpisane oznake: davčna številka izdajatelja, datum izdaje računa, znesek računa, številka seta in serijska številka. Račun iz vezane knjige mora izdajatelj v desetih delovnih dneh prek spleta vnesti v informacijski sistem za potrjevanje računov: takrat dobi potrdilo z oznako EOR. Finančna uprava bo aprila prvič izžrebala nagrajence v igri z računi. Po najnovejših podatkih so prek elektronskih naprav od 61.880 igralcev že dobili 285.354 paketov z desetimi računi, poleg tega še po pošti 44.000 ovojnic s kompleti.