Donose bo treba iskati tudi v dividendah

Domači trg: Leto 2016 vsaj na prvi pogled ne prinaša nadpovprečnih priložnosti
Objavljeno
31. december 2015 14.44
Matjaž Bernik, Ilirika borzno posredniška hiša
Matjaž Bernik, Ilirika borzno posredniška hiša

Vlagatelji so parket Ljubljanske borze v letu 2015 zapustili z mešanimi občutki. Na trgu se je končalo nekaj uspešnih zgodb, ki so prinesle lep donos vlagateljem, na drugi strani pa je bilo mogoče zaslediti tudi razočaranje.

Glavni dejavnik, ki je najbolj opazno zaznamoval domačo borzo, je bila privatizacija oziroma prodaje posameznih podjetij ter s tem povezani prevzemni postopki. V teh postopkih se je lastnikom prodanih podjetij, kot sta Žito in Alpetour, prikradel nasmeh na ustnice, saj so lepe prevzemne cene predstavljale donosen izhod iz naložbe. Na drugi strani so propadle prodaje posameznih podjetij povzročile kar močno negativno korekcijo tečajev, pri čemer sta bila v ospredju zlasti Telekom Slovenije in Cinkarna.

Gibanje tečajev ostalih pomembnejših podjetij je bilo bolj kot ne odraz njihovega poslovanja, pri čemer so se izdajatelji trudili ohranjati svoje delničarje site z dokaj dobrimi dividendami. Hkrati pri trgovanju ni bilo mogoče prezreti vplivov mednarodnih trgov. Ti so bili na eni strani zaradi nizkih obrestnih mer in aktivnosti centralne banke stimulirani k rasti, na drugi strani je mednarodno okolje postreglo tudi s posameznimi pretresi, ki so omajali zaupanje v rast.

Leto 2016 vsaj na prvi pogled ne prinaša nadpovprečnih priložnosti na Ljubljanski borzi. Privatizacijski val se je umiril, pomembnejših imen, ki kotirajo na trgu, na seznamu prodaj ni. Vlagatelji bodo tako morali svoj donos iskati v drugih zgodbah, poslovanju družb in dividendah. Ob pogledu na zadnje predstavljene rezultate in načrte posameznih pomembnejših izdajateljev za leto 2016 je mogoče opaziti vsaj stabilnost, če ne že rast poslovanja.

Med slednjimi gre omeniti Luko Koper, ki po letu rekordov napoveduje nadaljnjo rast poslovanja, prihodkov in dobička. Spodbudne informacije glede prihodnjega poslovanja je sporočila tudi Zavarovalnica Triglav, ki je zajezila upad kosmate premije in dosega ter načrtuje dober rezultat, stabilnost poslovanja napoveduje tudi Petrol, katerega dobiček naj bi bil v letu 2016 nekoliko višji.

Poslovanje pomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi tako kaže napredek, vrednotenja še zdaleč niso visoka, dodaten motiv za naložbo predstavljajo tudi lepe dividende, ki so občutno višje v primerjavi z donosom denarja v bankah. Vsaka naložba in plasiranje prostih denarnih sredstev ali prihrankov zahteva tehten razmislek. Priložnosti za doseganje donosa so in bodo, v letu 2016 pa vam razen preudarnosti želimo tudi srečno roko.