Durs vnaprej objavil davčni dolg

Durs je vnaprej objavil znesek skupnega dolga, Curs nam je sporočila svoje podatke za seznam.

sre, 03.04.2013, 10:25

Davčna uprava (Durs) je »zaradi velikega zanimanja javnosti« vnaprej objavila zbirne podatke o davčnih zavezancih, ki so imeli  25. marca letos dolg večji od 5000 evrov in starejši od 90 dni.

Na seznamu bo 15.917 dolžnikov

Po podatkih davčne uprave je imelo na ta presečni datum 4476  pravnih oseb 578.069.691 evrov dolga in 11.441 fizičnih oseb skupaj 350.949.226 evrov dolga (okroglo 350,95 milijona evrov). Obe skupini skupaj, torej 15.917 zavezancev je imelo  929.018.917 evrov dolga (okroglo 929 milijonov evrov).

Imena zavezancev, ki se skrivajo za temi številkami, bo davčna uprava 15. aprila na spletni strani www.durs.gov.si prvič objavila na javnem seznamu davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki so dan 25.marca znašale več od 5000 evrov in so starejše od 90 dni.

Zavezanci bodo urejeni v razrede, tako da natančne številke njihovega dolga ne bo mogoče videti.

»Natančnejše analize navedenih podatkov in posledice ukrepa objave seznama davčnih neplačnikov na davčni dolg, bodo opravljene po dejanski objavi omenjenega seznama, to je po 15. aprilu,« dodajajo v generalnem davčnem uradu.

Pri Cursu hitrejše branje

Dodajmo še podatke, ki so nam jih sporočili iz carinske uprave (Curs): po podatkih, ki so jih zajeli 25. marca, bodo na aprilskem seznamu objavili imena 98 dolžnikov. Skupni znesek njihovega dolga znaša 19,2 milijona evrov.  Carinska uprava, ki je pristojna za trošarine in več drugih obveznih dajatev, bo 15. aprila objavila svoj seznam, saj lanska novela zakona o davčnem postopku k objavi zavezuje Curs in Durs. Od maja naprej bosta Curs in Durs sezname objavljala 10. dan v mesecu, zajemala pa jih bosta še vedno 25. dan v mesecu pred objavo.

Durs: velik del dolga skoraj neizterljiv

Po podatkih davčne uprave je skupni davčni dolg za dajatve, za katere je pristojen Durs, 31. decembra 2012 znašal 1.616.443.881 evrov (okroglo 1,616 milijarde evrov) ali 8,6 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2011. V tem skupnem znesku dolga za obvezne dajatve je aktivni dolg znašal 1.085.878.387 evrov (okroglo 1,085 milijarde evrov) ali 0,6 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2011.

Marsikdo bo pomislil, da je skoraj 1,616 milijarde evrov davčnega dolga dober obet za slovenske javne finance, toda pojasnila davčne uprave bodo hitro ohladila navdušenje: »Celotni davčni dolg zajema aktivni in pogojno izterljivi dolg. Zoper dolžnike  z aktivnim dolgom davčna uprava praviloma izvaja vse postopke davčne izvršbe, ki jih predvideva zakon o davčnem  postopku. Za pogojno izterljivi dolg je značilno, da je verjetnost poplačila tega dolga zelo majhna, saj je v 80 odstotkih primerov poplačilo dolga odvisno od zaključka sodnega postopka  – na primer stečajnega postopka, zapuščinskega postopka, prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku.« Prek 616 milijonov evrov dolga torej šteje za pogojno izterljivega.

Vse teže doseči poplačilo
V davčni upravi s svojo statistiko dokazujejo, da so njene dejavnosti za poplačilo dolga vse obsežnejše, a brez enakovrednega učinka. »Kljub temu je zelo težko zmanjševati davčni dolg, saj se mnogo davčnih zavezancev v trenutni gospodarski situaciji spopada z likvidnostnimi težavami, zaradi česar mnogokrat ne morejo izpolnjevati davčnih obveznosti. Davčna izvršba, ki sledi temu, pa je tudi v številnih primerih manj učinkovita, saj zavezanci na svojih transakcijskih računih nimajo finančnih sredstev, ki bi se jih dalo izterjati. Durs v takšnih primerih seveda nadaljuje postopke davčne izvršbe na drugo premoženje, na primer premično, vendar pa so takšni postopki dolgotrajnejši,« ugotavljajo v generalnem davčnem uradu.

Curs predvidel manjši znesek za seznam

Zapadle neplačane davčne obveznosti zavezancev do carinske uprave so 31. decembra 2012 znašale 234.514.691 evrov (okroglo 234,51 milijona evrov). »Obseg zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, ki bo objavljen v seznamu na spletni strani, bo precej nižji, ker bodo upoštevane samo zapadle obveznosti višje od 5000 evrov in starejše od 90 dni,« so predvideli v carinski upravi. Podatki, ki so jih zbrali 25. marca, kažejo, da bo res tako. 

Velika razlika v zneskih dolga pri obeh ustanovah je razumljiva, saj Durs na leto zbere okoli 10,5 milijarde evrov dajatev, Curs približno 2,5 milijarde evrov.

Prijavi sovražni govor