Evropski regulator svari pred kriptožetoni

ESMA vse vpletene poziva, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju previdni.

pon, 13.11.2017, 14:53

Glavna tveganja za vlagatelje

• gre za neregulirano dejavnost, ki je izpostavljena goljufijam in nezakonitim dejavnostim: glede na strukturo ICO v posamičnih primerih ti niso zajeti z obstoječimi pravili. ESMA ne izključuje, da se nekateri uporabljajo za namene pranja denarja.

• velika možnost izgube vloženih sredstev: večina ICO ponujajo podjetja, ki so v začetni razvojni fazi in so po svoji naravi tvegana, saj v visokem odstotku ne uspejo.

nezmožnost izstopa in velika nestanovitnost cen: vlagatelji morda ne bodo mogli trgovati z žetoni ali jih zamenjati za tradicionalne valute. Prav tako je pri trgovanju njihova cena izjemno nestabilna. Številne platforme za izmenjavo virtualnih valut so namreč neregulirane in zato toliko bolj izpostavljene goljufijam.

neustrezne informacije: običajno poudarjajo potencialne koristi ne pa tveganja.

napake v tehnologiji: tehnologija veriženja podatkovnih blokov, na kateri temelji izdaja žetonov, je še vedno pretežno nepreverjena.

Ljubljana – Po slovenskih regulatorjih zdaj na previdnost pri nakupu kriptožetonov opozarja še Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov − ICO (Intitial Coin Offering), katerih nakup se najpogosteje izvrši s kriptovalutami.

ESMA zato vse vpletene poziva, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni.

»Zbiranje kapitala je sicer podvrženo relativno strogi regulaciji in visokim standardom razkrivanja informacij, tej pa se izdajatelj žetonov v postopkih ICO zaradi tehnologije, ki jo uporablja, izogne. Postopek zbiranja sredstev prek ICO in posledično izdaja žetonov namreč niso sistemsko regulirani in nadzorovani,« poudarja evropski regulator.

Kot opozarja, se včasih dejavnosti v zvezi z ICO lahko izvajajo, ne da bi se pri tem upoštevali ustrezni in veljavni predpisi EU: »Odvisno od značilnosti žetona lahko ICO pade tudi zunaj obstoječih pravil ter tako tudi zunaj regulacije. Če pa žetoni izpolnjujejo pogoje za vrednostni papir oziroma finančni instrument, je verjetno, da deležniki, ki so vključeni v postopke ICO, izvajajo regulirane investicijske dejavnosti, kot so ponujanje, trgovanje ali svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti ter upravljanje ali trženje kolektivnih naložbenih podjemov. Poleg tega so lahko vključeni v ponudbo prenosljivih vrednostnih papirjev javnosti.«

Ne ravni Evropske unije se sicer že nekaj časa razmišlja o regulaciji področja trgovanja s kriptovalutami, a je do sprejetja tega še daleč.

Prijavi sovražni govor