Furs izrekel za 24.200 evrov glob

V prvem tednu februarja so uslužbenci mobilnih oddelkov in inšpektorji v poostrenem nadzoru odkrili 55 nepravilnosti.

Ba. Pa.
sre, 10.02.2016, 10:28

Ljubljana − Uslužbenci mobilnih oddelkov in inšpektorji finančne uprave so v prvem tednu februarja opravili 742 postopkov nadzora izvajanja zakona o davčnem potrjevanju računov. Odkrili so 55 nepravilnosti.

Nadzori so bili primarno opravljeni pri zavezancih, ki jim je finančna uprava v januarju izrekla opozorila in določila rok za vključitev v sistem davčnih blagajn. Ugotovili so, da je velika večina zavezancev obveznosti izpolnila, pri manjšem deležu pa so še vedno nepravilnosti.

Od skupno 55 ugotovljenih kršitev so v 28 primerih začeli tudi prekrškovni postopek z namenom izreka globe. Od tega je bilo z izdajo plačilnih nalogov že zaključenih osem postopkov, 20 postopkov pa je še v teku.

Z izdanimi plačilnimi nalogi je bilo skupno izrečeno za 19.000 evrov glob zavezancem ter za 5200 evrov glob odgovornim osebam.

Furs je med najpogostejšimi kršitvami v prvem tednu februarja ugotovil in sankcioniral to, da zavezanec ni izdal računa, da se poslani podatki ne ujemajo s podatki na izdanem računu, da izdani računi niso potrjeni. Ugotovili so tudi kršitve, povezane z uporabo vezanih knjig računov.

Furs bo v prihodnjih tednih še okrepil nadzorne aktivnosti.

Prijavi sovražni govor