Gospodarstvo veselo, ker je pametni razpis objavljen

MGRT in MIZŠ objavila javni razpis, vreden 67 milijonov evrov.
Objavljeno
01. februar 2016 20.33
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Danes bodo trije ministri predstavili ravnokar objavljen prvi veliki javni razpis iz »kvote« Strategije pametne specializacije, ki se ga je pričakovalo že lani decembra, a je potem vendarle ujel konec januarja. Razpis je skupaj vreden 67 milijonov evrov.

Skupni javni razpis ministrstva za gospodarstvo (MGRT) in ministrstva za izobraževanje (MIZŠ) združuje vse od industrijskih raziskav, do eksperimentalnega razvoja in trga, je objavljen v Uradnem listu RS (št.6/2016, st.150).

Kakor je razvidno iz razpisa MGRT, je njegov namen spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije oziroma S4.

Zato, da bi pospešili inovacije (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), da bi skrajšali čas od ideje do trga, da bi okrepili konkurenčni položaj podjetij in njihovo pozicioniranje v obstoječih in novih verigah vrednosti, a dosegli tudi povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Kakor piše v razpisu, je »cilj javnega razpisa sofinancirati najmanj 24 inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.«

Od pametnih mest do tovarn prihodnosti

Sicer pa so do sofinanciranja upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko umestijo v eno od prioritet S4, razen v prioriteto trajnostnega turizma. Prednostna področja S4 so Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane, Tovarne prihodnosti, Zdravje - medicina, Mobilnost in Razvoj materialov kot končnih produktov. Sofinancirali se bodo takšni RRI projekti, ki bodo dosegli nov ali izboljšan proizvod in bo na koncu primeren »za uporabo v realnem okolju.«

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jih razpisuje MGRT je visoka 12 milijonov evrov, pri tem bo slovenska udeležba visoka 2,4 milijona evrov in bo, tako kot evropski del razdeljena na sredstva Vzhodne in Zahodne Slovenije. Za Vzhodno Slovenijo bo, denimo, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 5,5 milijona evrov, iz slovenske udeležbe za ta del Slovenije skoraj 1,4 milijona evrov. V razpisu je tudi jasno opredeljeno, kako se bodo ta sredstva uporabljala v naslednjih treh letih: letos 1,5 milijona evrov, prihodnje leto 6 milijonov in leta 2018 dobrih 4,5 milijona evrov.

V razpisu, ki ga hkrati objavlja tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), pa izpostavljajo, da je njegov namen v okviru programov (operacij) spodbujati pripravo in izvedbo skupnih konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov (RRP) institucij znanja in gospodarskih subjektov, ki bodo izkazovali: koncentracijo znanja in kompetenc znanstveno in tehnološko odličnost, tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, zavezo in sposobnost vlaganja lastnih sredstev in trajnost projektov (tudi po obdobju sofinanciranja).

Stremeti h globalnim verigam vrednosti

Podprti programi, napoveduje razpis, bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti oziroma znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese. Cilj pa bodo produkti in storitve z visoko dodano vrednostjo, tržnim potencialom na mednarodni ravni in s tem pričakovana večja konkurenčnost udeleženih partnerjev v verigah vrednosti.

Maksimalna višina posameznega programa je 6 milijonov evrov v razpisu MIZŠ, ki bo za letošnje proračunsko leto imel na voljo 16,5 milijona evrov, prihodnje leto 170 tisoč evrov, leta 2018 več kakor 13,1 milijona evrov, leta 2019 že več kakor 13,7 milijona evrov, za leto 2020 dobrih 8 milijonov evrov in leta 2021 dobre 3,4 milijone evrov. Seveda tudi pri razpisu MIZŠ velja delitev sredstev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo in razmerje med evropskimi in domačimi sredstvi. Pri razpisu je pomembna skladnost s pravili državnih pomoči in seveda pravili kohezijske politike.

Ministrska trojka predstavi razpis

Danes bo mogočni pametni razpis predstavila še ministrska trojka: ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) Alenka Smerkolj, ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Kar samo potrjuje, da gre za pomemben javni razpis, ki so ga zelo željno pričakovali tako v raziskovalno-razvojnih institucijah, kakor seveda tudi v samem gospodarstvu.

Tudi zdaj ministri poudarjajo: Razpis je pomemben, ker je njegov cilj povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo in na koncu z njimi priti do produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Naj spomnimo: ambicija, izražena skozi dolgo pripravo SPS, je visoko zastavljena - iz sledilcev preskočiti na raven soustvarjalcev globalnih trendov.

 GZS: Razpis nas veseli

Goran Novković, svetovalec generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, je odgovoril: »Skupaj s podjetji preučujemo razpis, zato je v tem hipu še prezgodaj za komentarje. Veseli nas, da je razpis končno objavljen, saj je nujno čim prej investirati razvojna sredstva za oplemenitenje ključnih razvojnih projektov v državi. Kot je znano, je ta razpis že zelo zamujal. Ključno za nas in podjetja pa je, da bodo merila za izbor pregledna in predvsem usmerjena v projekte in programe, ki bodo na trgu lahko dosegli največ dodane vrednosti.«