Kadrovske rošade pred privatizacijo NLB

Prevetritvi nadzornega sveta največje državne banke naj bi sledila še zamenjava Janka Medje.

pet, 29.01.2016, 06:00

Ljubljana – Predsedniku uprave NLB Janku Medji se maje stolček. SDH naj bi po naših informacijah 10. februarja na skupščini prevetril nadzorni svet naše največje banke, temu pa naj bi pred začetkom predvidene privatizacije sledila še zamenjava predsednika uprave NLB.

Dopolnitev zdaj šestčlanskeg nadzornega sveta NLB, ki mu predseduje Gorazd Podbevšek, s tremi dodatnimi člani se je napovedovala že nekaj časa, saj je to zahtevala tudi Evropska centralna banka (ECB). A Slovenski državni holding (SDH), ki ga vodi Marko Jazbec, bo po naših informacijah na omenjeni skupščini imenoval več novih nadzornikov, kar pomeni, da bo kakšnega aktualnega tudi odpoklical. Koga in kdo so kandidati za nove nadzornike, nismo izvedeli.

Po dosedanji zakonski ureditvi je bila primernost nadzorniških kandidatov (fit and proper) v domeni nadzornega sveta banke, z novelo zakona o slabi banki pa je za banke, ki so bile deležne državne pomoči, to pristojnost dobil SDH. Ta je po naših informacijah opravil presojo kandidatov, ki jih je predlagal nadzorni svet banke, a se z vsemi ni strinjal in je naredili svoj izbor. Pri tem se je SDH odločili prevetriti tudi obstoječe nadzornike.

Po nadzornikih še uprava

Temu naj bi nato sledila še zamenjava Janka Medje. Iz krogov SDH je bilo že dalj časa slišati nezadovoljstvo z delom uprave NLB, predvsem zaradi prepočasnega zniževanja obsega slabih posojil, vodstvu SDH pa naj bi zdaj prekipelo zaradi načrtovane privatizacije NLB, ki mora biti izpeljana do konca leta 2017. Kot je mogoče izvedeti, je menda hotel Medja sam voditi postopke za prodajo banke, s čimer bi si lahko poiskal lastnika po svoji meri. Po drugi strani je slišati, da bi lahko bil Medja moteč tudi zaradi že napovedane prodaje 800 milijonov evrov slabih posojil, med katerimi so tudi posli določenih interesnih krogov.

Strategija upravljanja državnih naložb predvideva privatizacijo NLB prek javne prodaje delnic (IPO), pri čemer delež zasebnega lastnika ne bi smel preseči 25 odstotkov, kolikor naj bi obdržala država. SDH je v letnem načrtu upravljanja NLB predlagal razširitev načinov privatizacije, s čimer je soglašala tudi vlada. A za spremembo privatizacijskih načrtov NLB bo treba spremeniti še strategijo upravljanja, za kar pa je potrebna večina poslanskih glasov.

Na SDH naših informacij neposredno niso potrdili, a tudi zanikali ne. Kot je razumeti, pa želijo še pred začetkom privatizacije oblikovati ustrezno sestavo nadzornega sveta in uprave. »Zavedati se moramo, da je pred NLB pomembno in naporno obdobje, še posebej zahteven bo projekt načrtovane privatizacije banke, zato je nujno vzpostaviti stanje zaupanja in zagotoviti vse organe vodenja in nadzora v NLB, ki bodo po oceni delničarja oziroma upravljavca SDH zmožni dosegati optimalne cilje v korist banke in trenutnih ter bodočih delničarjev,« odgovarjajo.

Svojih glasovalnih stališč, drugih podrobnosti nominacijskega postopka in izbora kandidatov za nadzorni svet NLB pa SDH ni hotel komentirati. Napovedali so le, da bodo že februarja začeli postopke za izbiro finančnega svetovalca pri prodaji NLB.

Kdo bo nasledil Medjo?

Odločitev o tem, kdo bo nasledil Medjo, bo menda v rokah novih nadzornikov NLB. V medijih se kot kandidate omenja Davida Benedeka, ki je v upravi NLB pred leti že sedel skupaj z Markom Jazbecem, Barbaro Smolnikar, predsednico uprave NLB Vita in nadzornico SDH, Andreja Andoljška, predsednika uprave Gorenjske banke ter direktorja KD Group Aljošo Tomaža, ki je v preteklosti že vodil Abanko. Soglasje k predsedniku uprave NLB pa morata dati še Banka Slovenije in ECB.

Janku Medji se mandat izteče jeseni 2017. V NLB informacij o morebitni zamenjavi Medje ne želijo komentirati, pravijo pa, da o delu uprave presoja nadzorni svet banke. V NLB verjamejo, da bodo delo presojali po rezultatih in po izpolnjevanju zavez evropski komisiji.

Lani z višjim dobičkom

Odgovarjajo, da sta NLB in NLB Skupina sta v letu 2014 prvič po 5 letih poslovali z dobičkom v višini 62 milijonov evrov in skozi celotno leto 2015 stabilno nadaljevali s trendom pozitivnega poslovanja. »Preliminarne ocene kažejo, da smo poslovno leto 2015 sklenili z dobičkom, ki je višji od doseženega v 2014 in višji od načrtovanega. K temu so poleg matične NLB v Sloveniji prispevale tudi banke članice NLB Skupine, za katere kaže, da so leto 2015 vse zaključile z dobičkom,« dodajajo. Kot pravijo, bo banka sledila odločitvam lastnika banke glede procesa privatizacije ter zavzeto in obsežno sodelovala pri pripravi ter podpori postopkom. Verjamejo, da bodo kakršnekoli spremembe izvedene strokovno, argumentirano, premišljeno in odgovorno. Prvi nadzornik NLB Gorazd Podbevšek včeraj ni bil dosegljiv.

Zamenjava Medje se je doslej že večkrat napovedovala, med drugim se mu je očitalo igranje pokra in številne drage pogodbe, nazadnje s podjetjem Draga Kosa.

Prijavi sovražni govor