Kandidati za fiskalni svet na tnalu v DZ

Damjan Kozamernik, Marjan Senjur in Davorin Kračun za imenovanje potrebujejo podporo vsaj 60 poslancev.

tor, 01.03.2016, 06:00

Ljubljana  - Državni zbor bo danes na predlog Cerarjeve vlade odločal o imenovanju predsednika in dveh članov fiskalnega sveta (FS); politična letvica je postavljena dokaj visoko, saj za izvolitev potrebujejo kar dvotretjinsko večino 60 poslanskih glasov. Glasovanje bo tajno, za zdaj pa imajo kandidati zagotovljeno le (ne dovoljšnjo) podporo koalicijskih poslancev iz vrst SMC, SD in Desusa.

Za predsednika FS kandidira doktor ekonomije Damjan Kozamernik, ki je od 2013 zaposlen v SID banki, prej pa je vodil analitsko-raziskovalni center v Banki Slovenije. Kandidata za člana sta profesorja ekonomije, nekdanja  ministra in diplomata: Marjan Senjur, ki je FS vodil v letih 2009-2012 in Davorin Kračun.

Od trojice v fiskalnem svetu je za polni delovni čas lahko zaposlen le predsednik, člana pa za največ polovični delovni čas. FS bo moral v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu spremljati tekoče izvrševanje državnega proračuna, občinskih proračunov, pokojninske in zdravstvene blagajne ter pripravljati analize in gradiva vladi in državnemu zboru.

Zakon še določa, da je fiskalni svet samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene, ki lahko vključujejo tudi priporočila, v zvezi s skladnostjo javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, ki so določena v  zakonu, predpisih, ki urejajo javne finance, ali so predpisih EU, ki urejajo ekonomsko upravljanje v državah članicah.

Prijavi sovražni govor