Lani najvišje plače v energetiki

Najbolj so se lani povprečne neto mesečne plače zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.
Objavljeno
15. februar 2016 12.30
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana - Povprečna mesečna bruto plača je bila lani 1555,89 evrov, neto pa 1013,23 evra. Od povprečne mesečne plače v letu 2014 je bila v bruto znesku nominalno višja za 0,7 odstotka, realno pa za 1,2 odstotka, v neto znesku pa nominalno za 0,4 odstotka, realno pa za 0,9 odstotka.

V javnem sektorju je povprečna mesečna neto plača znašala 1161,88 evra, v zasebnem sektorju pa 935,78 evra. V obeh je bila višja kot v letu 2014, v javnem sektorju za 0,8 odstotka, v zasebnem pa za 0,3 odstotka.

Finance in zavarovalništvo največ pridobili

Najbolj so se lani zvišala povprečne neto mesečne plače v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v predelovalnih dejavnostih (za 1,8 odstotka), sledili sta dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 1,6 odstotka) ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 1,2 odstotka). Najizraziteje se je neto plača znižala v dejavnosti rudarstvo (za 5,8 odstotka).

Najvišjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1438,10 evra), najnižjo pa zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (704,55 evra).

Najvišje neto plače so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je znašala 1099,23 evra. Blizu slovenskemu povprečju so bile plače v jugovzhodni Sloveniji in v gorenjski statistični regiji. V prvi je znašala v povprečju 1022,58 evra neto, v drugi pa 1010,83 evra neto.

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo v letu 2015 so prejeli zaposleni v zasavski statistični regiji (914,36 evra). Sicer je bila povprečna mesečna neto plača lani v vseh statističnih regijah, razen v zasavski (za 2,1 odstotka nižja) višja kot v prejšnjem letu.

Zaradi božičnic decembra nižje kot novembra

Decembra je povprečna mesečna bruto plača znašala 1594,93 evra in je bila od novembrske nominalno nižja za pet odstotkov, realno pa za 4,6 odstotka.

Povprečna mesečna neto plača je decembra znašala 1035,58 evra in je bila v primerjavi s plačo za november 2015 nominalno nižja za 4,3 odstotke, realno pa za 3,9 odstotka.

Znižanje povprečne mesečne plače je decembra pretežno posledica razlike v višini izrednih izplačil (13. plač in božičnic), saj je bila glavnina teh izplačil izplačana s plačo za november.

V javnem sektorju je bila decembrska neto plača v primerjavi z novembrsko nižja za 0,2 odstotka, v zasebnem sektorju pa za 6,8 odstotka. V primerjavi s plačo za december 2014 pa je bila v obeh sektorjih višja, v javnem za 2,6 odstotka v zasebnem pa za 0,7 odstotka.

Najvišjo neto plačo so decembra imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1449,39 evra), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti s 1421,55 evra ter informacijske in komunikacijske dejavnosti s 1371,96 evra. Najnižja decembrska neto plača je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (704,57 evra).