Tretjina gospodinjstev težko preživela mesec

Brez težav je mesec preživelo 12 odstotkov gospodinjstev. Več kot polovica bi lahko poravnala nepričakovane izdatke.
Objavljeno
21. januar 2016 12.10
bsa denar
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − Tretjina gospodinjstev je lani s svojimi dohodki »težko« ali »zelo težko« preživela mesec. To je odstotno točko manj kot v letu 2014, medtem ko je delež (12 odstotkov) gospodinjstev, ki so mesec preživela brez težav (»lahko« ali »zelo lahko«) ostal enak kot v letu 2014.

Malo več kot polovica (dve odstotni točki več kot 2014) gospodinjstev bi nepričakovane izdatke v višini 600 evrov lahko poravnala iz lastnih sredstev.

Enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjstva so si lahko privoščili v 68 odstotkih gospodinjstev, kar je tri odstotne točke več kot v letu 2014.

Plačevanje stanovanjskih stroškov manjše breme

Stanovanjski stroški so bili lani veliko breme za 33 odstotkov gospodinjstev, kar je glede na leto 2014 štiri odstotne točke manj. Za malo več kot polovico gospodinjstev so bili stanovanjski stroški srednje veliko breme, za 14 odstotkov gospodinjstev pa niso bili breme.

Stanovanjske stroške je zaradi finančne stiske z zamudo najmanj enkrat v zadnjem letu plačalo 16 odstotkov gospodinjstev, kar je tri odstotne točke manj kot 2014. Najemnino je zaradi finančne stiske najmanj enkrat plačala z zamudo četrtina gospodinjstev od tistih, ki so živela v najetih stanovanjih. S plačilom hipoteke za svoje stanovanje pa je najmanj enkrat zamudilo 13 odstotkov gospodinjstev.

Manj materialno prikrajšanih

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila lani 5,8-odstotna ali glede na prejšnje leto 0,8 odstotne točke nižja. To pomeni, da je bilo prikrajšanih približno 117.000 oseb. Materialna prikrajšanost se je znižala predvsem zaradi tega, ker bi več ljudi kot prejšnje leto lahko poravnalo nepričakovane izdatke iz lastnih sredstev in/ali si privoščilo enotedenske letne počitnice, ugotavljajo pri statističnem uradu.

Večkrat na pijačo s prijatelji

Vsaj enkrat na mesec se je s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu družilo 86 odstotkov oseb, kar je tri odstotne točke več kot v letu 2014. Tega si zaradi finančnih težav ni moglo privoščiti sedem odstotkov oseb. Prostočasnih aktivnosti, ki jih je treba plačati (npr. rekreacije, obiska kina, prireditev ipd.), si ni mogla privoščiti petina oseb, kar je dve odstotni točki manj kot leto prej.

Splošno zadovoljstvo z življenjem je na lestvici od 0, ki pomeni »povsem nezadovoljen«, do 10, »zelo zadovoljen«, lani dobilo povprečno oceno 7,1, kar je 0,2 odstotne točke vrednosti ocene več kot v letu 2014. Z ocenami od 7 do 10 je zadovoljstvo s svojim življenjem ocenilo 67 odstotkov oseb, z ocenami od 0 do štiri pa osem odstotkov oseb.