Naprodaj dobra tretjina KDD

Prodajalci imajo skupaj 36,35 odstotka vseh delnic KDD.
Objavljeno
11. marec 2016 16.06
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana − Slovenski državni holding (SDH) je 10. marca s Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Triglav skladi podpisal sporazum o skupni prodaji delnic družbe KDD - Centralna klirinško-depotna družba, delniška družba. Prodajalci imajo skupaj 36,35 odstotka vseh delnic družbe.

KDD je bila ustanovljena 10. januarja 1995 kot družba, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v državi. Ustanovitelji KDD so banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, državni skladi in izdajatelji.

KDD vodi predsednik uprave Boris Tomaž Šnuderl, član uprave pa je Davor Pavič.

Državni lastniki − takrat Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in DSU − so že v letu 2007 hoteli prodati takrat 24-odstotni delež v KDD, a so prodajo zaradi novih dejstev v času sprejemanja ponudb (sprejetje zakona o trgu finančnih instrumentov, ki je na novo uredil dopustno strukturo delničarjev KDD) ustavili.