Natančnejši pregled državnih pomoči

Od 1. julija bodo države članice EU morale za vsako dodelitev državne pomoči nad 500.000 evrov objaviti identiteto upravičenca, znesek, cilj pomoči in pravno podlago.
Objavljeno
17. februar 2016 14.37
M. Š.
M. Š.
Ljubljana - Evropska komisija je objavila posodobljen pregled stanja na področju državnih pomoči, ki kaže, da so države članice EU leta 2014 porabile za 101,2 milijarde evrov državnih pomoči za proizvodne storitve, kmetijstvo in ribištvo. V primerjavi z letom 2013 se je poraba povečala za 33 milijard evrov.

Podatek po njihovem potrjuje večjo ozaveščenost držav, da je podpora obnovljivim virom energije upravičena do državne pomoči, kakor je bilo predstavljeno v Smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo leta 2014. Države članice so prav tako obsežno uporabljale možnosti posodobljenih pravil državne pomoči iz leta 2014, zlasti novo uredbo o splošnih skupinskih izjemah. Povečalo se je tudi število neproblematičnih ukrepov državne pomoči, ki jih je bilo mogoče dodeliti brez predhodnega pregleda komisije.
Zaradi zmanjšanja upravnih ovir morajo države članice prevzemati večjo odgovornost pri upoštevanju pravil, komisija pa se lahko bolje osredotoča na bolj izkrivljajoče ukrepe pomoči, poudarjajo iz Bruslja.

Pregled prvič vsebuje tudi nacionalno porabo za posamezne sheme državne pomoči ter podatke o javni podpori za obnovljive vire energije ter porabi sredstev iz strukturnih skladov, če je bila ta uporabljena za sofinanciranje ukrepov državne pomoči. S tem se krepi preglednost javne porabe in spodbuja boljše dodeljevanje pomoči. Od 1. julija 2016 bodo države članice morale za vsako dodelitev državne pomoči nad 500.000 evrov objaviti identiteto upravičenca, znesek in cilj pomoči ter pravno podlago.

Slovenija je leta 2014 porabila za 452,8 milijona evrov državnih pomoči, če se upošteva skupni podatek brez pomoči za železnice. Od tega je šlo 393,9 milijonov evrov za nekmetijske storitve in 58,8 milijonov evrov za kmetijstvo. Na področju prometa brez železnic državnih pomoči ni bilo. Leta 2013 je Slovenija za državne pomoči skupaj namenila 472,2 milijonov evrov.