Obeta sem nam tretje zaporedno četrtletje zmanjševanja dobičkov

ZDA: Težave iz sektorjev energije in surovin, ki trpita zaradi nižjih cen, počasi prehajajo tudi v druge dejavnosti
Objavljeno
26. februar 2016 17.57
Gorazd Belavič, Triglav Skladi
Gorazd Belavič, Triglav Skladi
Prejšnji teden so analitiki Factseta, kjer zbirajo podatke o poslovanju ameriških podjetij, analizirali sezono objav rezultatov poslovanja v zadnjem četrtletju lani.

Po 87 odstotkih podjetij iz indeksa S & P 500, ki so že poročala o svojih dosežkih, lahko sklepamo o novem četrtletju z negativno rastjo čistega dobička; že tretjem zapored, kar bi se zgodilo prvič po tretjem četrtletju leta 2009. Povprečni padec dobička podjetij, ki so podatke objavila, in podjetij, ki jih še niso (gre za pričakovanja), znaša 3,6 odstotka glede na isto četrtletje lani, kar je sicer manj kot so pričakovali konec leta 2015 (3,9 odstotka).

V Factsetu ugotavljajo, da so imele na rezultate poslovanja pomemben vpliv rast efektivnega tečaja ameriškega dolarja in težave energetskega sektorja. Če izključimo energetska podjetja, ugotovimo, da so ameriška »blue-chip« podjetja povprečno povečala dobiček za 2,5 odstotka. Za pol odstotka so povprečno zrasli tudi prihodki. Še opaznejši vpliv na poslovanje podjetij je imel močan dolar. Podjetja, ki so ustvarila več kot 50 odstotkov prihodkov v ZDA, so imela 2,7-odstotno povprečno rast dobička, podjetjem z manj kot polovico prihodki, ustvarjenimi v ZDA, pa se je dobiček povprečno znižal za kar 11,2 odstotka.

Sektorska struktura poslovanja nam pokaže, da sta k negativni rasti dobička največ pripomogla sektorja energija in surovine. Energetska podjetja so povprečno zmanjšala dobiček za 73,7 odstotka, surovinska pa za 20,2 odstotka. Najvišjo rast dobička so dosegla podjetja iz sektorja telekomunikacije (79,1 odstotka oziroma 27,9 odstotka, če izključimo podjetje z izrazito enkratno koristjo) in zdravstvo (9,4 odstotka).

In kakšne so napovedi za letos? Dobički se bodo v prvem in drugem četrtletju menda še zniževali, na koncu leta pa naj bi bila rast pozitivna (3,4-odstotna). Kljub pozitivni pričakovani rasti bi bilo treba omeniti, da je napoved taiste rasti dobičkov leta 2016 pred dvema mesecema znašala 7,2 odstotka, kar pomeni, da so analitiki svoja pričakovanja bistveno popravili navzdol. Za negativne popravke sta bila tudi tokrat »odgovorna« sektorja energija in surovine, za katera se pričakuje 52,9- oziroma 2,5-odstotno znižanje dobička. Vlagatelji, ki izbirajo naložbe na podlagi rasti dobičkov, bodo delnice iskali med sektorji trajne potrošne dobrine, finance in zdravstvo.

Po dveh negativnih četrtletjih se je uveljavil izraz »recesija dobičkov«, ki mu bo zdaj verjetno sledila izpeljanka na trojček, tris itd. Kakorkoli že, težave iz dveh sektorjev, ki trpita zaradi nižje cene nafte in drugih surovin, počasi prehajajo tudi v druge sektorje. Od konca lanskega leta so analitiki pri prav vseh sektorji izvajali negativne revizije napovedi. Če bodo tudi dejanske objave rezultatov sledile napovedim, bo zelo zanimivo spremljati odziv ameriške centralne banke. Napoved štirih dvigov obrestnih mer bi utegnila vse bolj hlapeti, retorika postopne normalizacije monetarne politike pa dobiti nov besednjak.