»Pametni« razpis dveh ministrstev objavljen

Prvi skupni razpis iz okvira SPS je vreden 67 milijonov evrov.

pon, 01.02.2016, 13:06

Vrednost prvega skupnega pametnega razpisa

55 milijonov evrov

je vreden javni rzapis za "RRI" v verigah in mrežah vrednosti (MIZŠ)

12 milijonov evrov

je vreden javni razpis za "RRI" v verigah in mrežah vrednosti (MGRT)

Ljubljana − Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter gospodarski razvoj in tehnologijo sta končno objavili prvi skupni javni razpis v okviru Strategije pametne specializacije (S4) v skupni vrednosti 67 milijonov evrov − v Uradnem listu RS (št. 6/2016, st. 150.

Za ta razpis bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti, kar znaša 53,6 milijona evrov. Cilj razpisa, kar smo v Delu že nekajkrat poročali, je povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen pa je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oziroma projektov konzorcijev ali podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4.

Gre za strategijo za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, inovacijske sposobnosti in diverzifikacijo obstoječe industrije ter rast novih in hitro rastočih industrij oziroma podjetij, ki jo je evropska komisija potrdila 3. novembra 2015, so objavili na spletni strani vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

S4 − za trajnostno in v zdravo življenje usmerjeno Slovenijo

Strateško je S4 usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje- in visokotehnoloških rešitev na nišnih področjih. Ključni cilji S4 so dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izvoz visokotehnološko intenzivnih proizvodov ter storitev z visokim deležem znanja ter dvig podjetniške aktivnosti.

Cilji so razdelani za vsako od devetih prioritet, kjer so tudi jasno opredeljena fokusna področja in tehnologije, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti (pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami, zdravje - medicina, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov).

Prijavi sovražni govor