Presežne zmogljivosti, ki vzbujajo skrb

Kitajska: Nasedle investicije so eden trših orehov, ki jih bo morala rešiti politika.

pon, 14.03.2016, 15:00

Čeprav je kitajska gospodarska rast v primerjavi z rastjo razvitih državah še vedno impresivna, postaja vse bolj jasno, da so nasedle investicije eden trših orehov, ki jih bo morala rešiti ekonomska politika države. Kitajska podjetja se namreč spopadajo z zelo velikimi presežnimi proizvodnimi kapacitetami, ki so jih večinoma financirala z dolžniškim kapitalom.

Poleg preteklih investicij na presežke vpliva tudi ohlajanje mednarodne trgovine ter strukturne spremembe v sestavi domačega gospodarstva, s katerimi storitveni sektor predstavlja že več kot polovico domačega gospodarstva. Za kako velik presežek gre, jasno pove podatek, da presežne kapacitete, denimo, v jeklarski industriji znašajo več kot znaša letna proizvodnja jekla ZDA, Nemčije in Japonske skupaj.

Svetovna proizvodnja jekla se je v zadnjem desetletju povečala za skoraj 60 odstotkov, pri čemer so kitajska podjetja prispevala kar 90 odstotkov tega povečanja. Podobno je tudi v drugih industrijskih sektorjih – papirni in steklarski industriji, v proizvodnji ladij ...

Stopnja izkoriščenosti se sicer znižuje že vse od leta 2008, najbolj v sektorju predelave surove nafte ter proizvodnje jekla. Vlada je pred kratkim sicer jasno povedala, da je upravljanje presežnih kapacitet ena njenih prednostnih nalog ter da bodo podjetja primorana zapreti proizvodne kapacitete, če ne bodo ustrezno dobičkonosna, tudi za ceno stečajev. Kljub vsemu pa trenutno še ni videti, da bi se trend povečevanja spremenil.

Kreditna agencija Fitch namreč ocenjuje, da bodo rudarska podjetja v prihodnjih dveh letih povečala kapacitete za približno dve milijardi ton. Še naprej se povečujejo tudi kapacitete v proizvodnji aluminija, samo letos za okoli desetino.

Žal lahko ugotovimo, da podjetniški sektor na spremenjene razmere ni ustrezno pripravljen. Finančni vzvod, merjen z razmerjem med sredstvi in lastniškim kapitalom, se je zvišal v skoraj vseh sektorjih. Poleg tega je skrb vzbujajoč tudi trend zniževanja dobičkonosnosti, saj se je agregatna dobičkovna marža zelo znižala, zato se je agregatni dobiček industrijskih podjetij lani prvič po letu 2000 zmanjšal. Pred kitajskimi podjetji je torej temeljito finančno in poslovno prestrukturiranje, ki bo vsekakor imelo pomemben vpliv na rast gospodarstva.

Prijavi sovražni govor