Pri insolventih dolžnikih polovica dolga

Zaposleni lahko prek javnega seznama hitro ugotovijo, ali delodajalec redno oddaja REK obrazce in plačuje socialne prispevke.

tor, 16.02.2016, 08:00

Ljubljana – Davčni dolg je 31. decembra znašal 1,387 milijarde evrov. Bil je 2,44 odstotka nižji kot leto prej, kaže statistika finančne uprave (Furs) za leto 2015.

Davčni dolg se deli na izterljivi del, ki je znašal 756,6 milijona evrov, in že skoraj neizterljivega, ki je znašal 630,1 milijona evrov.

Izterljivi davčni dolg upada, tako da je bil konec leta 2015 za 5,1 odstotka nižji kot leto pred tem. Neizterljivi ali komaj še izterljivi se je v enem letu povečal za en odstotek. Običajno je povezan z insolvenčnimi postopki.

Furs vladi dvakrat na leto poroča o skupnem davčnem dolgu. Poleg tega od 15. aprila 2013 vsak mesec objavi javni seznam davčnih dolžnikov, ki imajo nad 5000 evrov dolga, starejšega od 90 dni.

Hkrati z njimi razkrije še izplačevalce, na kratko nepredlagatelje, ki ji do predpisanega roka ne oddajo tako imenovanih individualnih REK obrazcev o izplačilih plač in nadomestil plač. Na njih poročajo tudi obračunanih obveznih dajatvah. Zdaj je Furs objavil februarski javni seznam dolžnikov.

Največ d. o. o.-jev

Na novem seznamu nepredlagateljev je 4327 zamudnikov, ki do 25. januarja še niso poročali o izplačilih za oktober 2015. Med nepredlagatelji je po organizacijski obliki največ družb z omejeno odgovornostjo, med njimi so posejani s. p., na seznamu so zavezanci iz vse države in vseh mogočih dejavnosti – avtosersvi, bari, čistilni servisi, različna društva, frizerji ...

Iz tega seznama lahko tudi zaposleni ugotovijo, ali njihov delodajalec prispevke za socialno varnost plačuje redno.

Na najnovejšem javnem seznamu davčnih dolžnikov je 18.081 zavezancev z 986,6 milijona evrov dolga: 4726 pravnih oseb a 567,2 milijona evrov dolga in 13.355 fizičnih oseb s 419,39 milijona evrov dolga. Med fizične osebe štejejo s. p., posamezniki, ki opravljajo dejavnost in drugi zasebni dolžniki. Po pojasnilih finančne uprave je 3952 ali 21,9 odstotka dolžnikov v insolventnih postopkih, torej se je pri njih začel postopek stečaja ali prisilne poravnave.

Manj dolžnikov in dolga

Pri zavezancih v insolventnih postopkih je 487 milijonov evrov ali 49,4 odstotkov dolga z javnega seznama. »V primerjavi z januarskim seznamom je na februarskem devet dolžnikov manj, znesek dolga se je zmanjšal za 11,7 milijona evrov. V primerjavi s preteklim mesecem je 1368 dolžnikov z javnega seznama poplačalo 7,11 milijona evrov dolga,« sporočajo iz Fursa.

Davčne dolžnike, ki so insolventni, davčna uprava objavlja na ločenem seznamu. Na vrhu je z dolgom, višjim od 20 milijonov evrov, še vedno družba za vodenje investicij in inženiring Maxicom v stečaju – milijonske terjatve do nje je pred leti prijavila prav davčna uprava. Že 15. aprila 2013 je bila ta družba najvišje na prvem javnem seznamu dolžnikov.

Na vprašanje, kako je mogoče, da je po vseh letih še vedno med njimi, čeprav zdaj na seznamu insolventnih, v Fursu odgovarjajo: »Insolventni postopki potekajo na sodiščih. Le odgovorni zanje na sodišču vedo, zakaj ti postopki trajajo tako dolgo.«

Prijavi sovražni govor