Pridružiti se ali ne zavarovalni polici bloka?

Akterji ne dajo enakega odgovora niti na vprašanje o tem, ali je to obvezno storiti ali ne.
Objavljeno
25. marec 2016 16.50
Milka Bizovičar
Milka Bizovičar

»Stanje je kaotično in še najbolj smiselno bi bilo, da bi država to regulirala,« meni več (tudi neimenovanih) sogovornikov, ki se z različnih vidikov srečujejo s področjem premoženjskih zavarovanj v večstanovanjskih objektih.

Pri treh največjih zavarovalnicah smo preverjali, ali se je lastnik stanovanja v večstanovanjskem objektu dolžan pridružiti skupni zavarovalni polici, ki jo v imenu solastnikov in s potrditvijo določenega deleža solastnikov uredi pri izbrani zavarovalnici upravnik. Kaj, če je premoženjsko zavarovanje pred tem sklenil že sam, tudi za svoj delež na skupnih prostorih?

Področje bi bilo treba zakonsko urediti

Zataknilo se je že pri vprašanju o obveznosti pridružitve skupinski polici glede na to, kolikšen delež solastnikov se strinja z njo, in predlaganimi kritji. V zavarovalnici Adriatic Slovenica (AS) in pravnik pri enem od večjih upravnikov stavb so zatrdili, da je za zavarovanje skupnih delov v objektu treba izbrati podporo lastnikov, ki imajo skupaj več kot 75-odstotni delež.

»Če je podpora predlogu več kot 75-odstotna, so izbrano zavarovanje objekta oziroma njegovih skupnih delov dolžni financirati vsi solastniki,« prvi pravnik, ki se je skliceval na pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, v zavarovalnici AS pa dodajajo, da je enako soglasje nujno tudi za kakršno koli spreminjanje zavarovalne pogodbe, dopolnjevanje ali vinkuliranje police.

V Zavarovalnici Triglav so se odgovoru izognili, češ da gre za zakonsko vprašanje in da kot zavarovalnica niso pristojni za tolmačenje, v Zavarovalnici Maribor pa so navedli, da »pristop k skupinski polici ni obvezen, je pa zelo priporočljiv, če za premoženje ni sklenjeno individualno zavarovanje.

Martina Možina, vodja upravljanja večstanovanjskih stavb pri upravniku SPL se je strinjala, da bi bilo treba to področje zakonsko urediti. »To zavarovanje je prav tako pomembno kot avtomobilska odgovornost. Dobro bi bilo, da bi zakonodajalec določil denimo, katera so minimalna kritja, ki bi morala biti sklenjena na skupni zavarovalni polici. Prav je, da se takšnemu zavarovanju pridružijo vsi solastniki, tako ima upravnik nadzor, da so premije poravnane,« je menila sogovornica in pojasnila posledice, ki bi jih čutili vsi vpleteni.

»Kaj, če bi zagorelo in eno od stanovanj, ki ne bi bilo vključeno na skupno polico, ne bi bilo zavarovano po individualni polici?« je Martina Možina opozorila na odgovornost posameznega lastnika do solastnikov v večstanovanjskem objektu.

»Tisti, ki nimajo sklenjenega zavarovanja, škodo krijejo sami oziroma v okviru njihovega individualnega zavarovanja,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Maribor.

Objekti so zavarovani, a kritja so slaba

Zavarovanost blokov je po cenah zavarovalnic sicer precej visoka, drugo vprašanje pa je, kako kakovostne so te police. »Najpogosteje krijejo temeljne požarne nevarnosti: požar, strelo, eksplozijo, vihar, točo, padec letala, manifestacije, demonstracije ter udarec motornega vozila, ki je last zavarovanca,« so našteli v Triglavu, večkrat vsebujejo tudi zavarovanje izliva vode, včasih še poplavo in strojelomno zavarovanje. Solastniki se pogosto odločajo še za zavarovanje odgovornosti iz zemljiške in lastniške posesti.

Na splošno je cena zavarovanja zelo pomembna pri odločanju o zavarovalnih kritjih, v zavarovalnici AS pa poudarjajo, da lastniki pogosto zelo slabo vedo ali pa sploh ne vedo, za katere nevarnosti poleg požara je še sklenjeno skupinsko zavarovanje.

Zavarovalnice se strinjajo, da so objekti pogosto podzavarovani, v Triglavu pa ocenjujejo, da približno 60 odstotkov strank sklene za svoje premoženje še individualno polico. A dozavarovanje je mogoče skleniti samo pri zavarovalnici, ki je nosilka skupinske police, vsaj tako je pri Triglavu in AS.

Dvojnemu plačilu se ne boste mogli izogniti

Tako so lastniki, ki so nakup stanovanja financirali s posojilom, ga zavarovali s hipoteko – za kar so morali skleniti zavarovanje stanovanja – pred novo odločitvijo. Če so namreč zavarovanje sklenili pri drugi zavarovalnici kot se je pozneje odločila večina solastnikov bloka, lahko svojo polico razdrejo (in nosijo morebitne stroške predčasne odpovedi pogodbe) in se priključijo drugim ter nato po potrebi pri novi zavarovalnici dopolnijo kritja. Druga možnost je, da ohranijo prvotno polico, iz katere umaknejo kritja, vključena v skupinsko polico.

Če ocenjujete, da so kritja prenizka, se dvojnemu plačilu ne boste mogli izogniti. Razen če vam bo vendarle uspelo obdržati samo dobro individualno polico – ali je to mogoče, pa nam, kot rečeno, ni uspelo ugotoviti. V vsakem primeru je smiselno spremljati postavke na upravnikovih računih. Če obračuna strošek za odpravo škode, za katero ima posameznik kritje na individualni zavarovalni polici, se je treba povezati z njim, da se dogovorijo z zavarovalnico.