Za razvojne projekte 1,2 milijona evrov

Razpis je namenjen sofinanciranju slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov malih in srednjih podjetij.
Objavljeno
29. januar 2016 18.06
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj, v programu Eurostars v okviru iniciative Eureka. V letih 2016 in 2017 je na voljo po 600.000 evrov, prijave je treba oddati do 18. februarja.

Kot so danes sporočili z ministrstva, je razpis namenjen sofinanciranju slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars.

Sofinancirali bodo tržno orientirane raziskave in eksperimentalni razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Raziskave lahko pokrivajo katerokoli tehnološko področje programa Eureka in imajo civilen namen, rezultat pa morajo biti razviti novi proizvodi, postopki ali storitve.

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo samo slovenski prijavitelji, katerih projekt, pri katerem sodelujejo v okviru mednarodnega konzorcija kot koordinator ali partner, je bil v okviru mednarodnega razpisa ocenjen pozitivno in je partnerje o tem obvestil sekretariat Eureka. V mednarodnem programu Eurostars sodeluje 34 držav članic konzorcija Eurostars.

Prijave na mednarodni razpis morajo biti oddane prek spletne strani www.eurostars-eureka.eu do 18. februarja do 20. ure.

Po 600.000 evrov za projekte

Za nacionalno sofinanciranje projektov je v letih 2016 in 2017 predvidenih po 600.000 evrov. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2017, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta. Morebitne spremembe sofinanciranja projekta po letu 2017 bodo uredili z aneksom k pogodbi.

Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000 evrov na leto za posameznega partnerja. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019.

Ministrstvo bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 2. februarja ob 10. uri na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani organiziralo informativni dan, na katerem bodo zainteresirani prejeli vse informacije o mednarodnem in nacionalnem postopku prijave in izbora projektov.