S februarjem strožji nadzor nad davčnimi blagajnami

Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov.

Ba. Pa.
tor, 26.01.2016, 12:27; spremenjen: 12:30

Ljubljana − S 1. februarjem bodo nadzorniki finančne uprave (Furs) začeli poostrili nadzor in tudi začeli dosledno izrekati globe vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn, so sporočili iz Fursa.

Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako proti zavezancem, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi proti programskim hišam, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

Nadzorniki bodo nadzore opravljali na podlagi analiz podatkov, ki jih na Furs pošiljajo zavezanci v postopku davčnega potrjevanja računov, in glede na ugotovitve s terena. Upoštevali bodo tudi izjave zavezancev, da po novem poslujejo izključno negotovinsko. Te izjave bodo tudi preverjali.

Nadzorniki bodo upoštevali tudi analize podatkov iz aplikacije za potrošnike »Preveri račun«, prek katere potrošniki javljajo informacije o zavezancih, ki ne izdajajo računov, informacije o tem, ali zavezanci izdajajo račune iz sistema davčnih blagajn ter informacije o tem, ali se podatki na preverjanem računu ujemajo s podatki, ki jih potrošniku v postopku preveritve sporoči Finančna uprava.

Doslej le preventivno in z opozorili

Sicer so nadzorniki Fursa in tržni inšpektorji v zadnjih treh tednih delovali predvsem preventivno, da bi čim več zavezancem omogočilo delovanje v skladu z zakonodajo. Finančna uprava je 10.700 zavezancem, ki se še niso vključili v sistem, poslala tudi posebno obvestilo s pozivom za pojasnitev okoliščin, zakaj še ne (davčno) potrjujejo računov.

Tržni inšpektorat pa je v skladu s svojimi pristojnostmi (na primer preverjanje vsebine računa, neizdaje računa in obvestila potrošniku) izpeljal 610 dodatnih nadzorov.

V opravljenih nadzorih obeh organov je bilo ugotovljeno 380 (5,5 odstotka) nepravilnosti, za katere so izrekli opozorila.

Dvojne blagajne in enake številke računov

Kot ugotavljajo v Fursu, med tri najbolj pogoste napake spada nepravilna uporaba programske rešitve, ki omogoča izbiro možnosti za izdajo davčno potrjenih ali nepotrjenih računov, tako imenovana dvojna blagajna. Drugi najpogosteši primer je, ko se podatki z računa, izdanega potrošniku, ne ujemajo s podatki, ki jih davčna blagajna posreduje informacijskemu sistemu Fursa. Tretji primer pa je izdajanje računov z enako številko ZOI.

Poleg teh nadzorniki Fursa ugotavljajo tudi primere davčno nepotrjenih računov (izdanih ob prekinitvi povezave), ki niso potrjeni v zakonskem roku dveh oziroma desetih dni od izdaje računa. Ugotoviil so tudi primere izdaje računov brez oznake operaterja naprave (blagajnika) oziroma primere, v katerih oznaka operaterja ni povezana z ustrezno davčno številko operaterja. Pa tudi primere, v  katerih zavezanci nimajo na vidnem mestu obvestil o obveznosti izdaje računov.

Prav tako je nekaj primerov zavezancev, ki nimajo sprejetih ustreznih internih aktov, ali pa navedbe v internih aktih niso skladne z dejanskim stanjem. Pogosto so tudi številke računov nepravilno sestavljene, QR-kode oziroma črtne kode neberljive, računi pa brez navedbo časa izdaje računa oziroma je ta neustrezna.

V zvezi z uporabo računov iz vezane knjige računov (VKR) pa nadzorniki ugotavljajo, da te pogosto niso predhodno potrjene pri Finančni upravi, da računi niso potrjeni v roku desetih dni od dneva izdaje računa in da zavezanci izdajajo »račune« iz tiskovin, ki niso VKR (uporabljajo stare paragonske bloke).

Preverjajo tudo delo na črno

Ob izvajanju nadzorov glede davčnega potrjevanja računov se vzporedno izvajajo tudi nadzori na področju dela in zaposlovanja na črno. Opravljenih je bilo 670 nadzorov, nepravilnosti so bile ugotovljene v 25 (3,7 odstotka) primerih.

Pomemben vir informacij za nadzor je že omenjena mobilna aplikacija »Preveri račun«, ki si jo je na telefone preneslo že 64.000 potrošnikov. Ti prek aplikacije preverijo vsak 30. račun, ki je izdan iz davčne blagajne. Vsako sekundo je preverjen vsaj en račun. Do danes je oblikovanih 78.000 paketov z desetimi računi različnih izdajateljev, ki sodelujejo v nagradni igri.

Prijavi sovražni govor