SID banka z novimi posojili za podjetja

Štirje programi so namenjeni malim in srednjim podjetjem, ki lahko dobijo kredite v vrednosti od 30.000 do deset milijonov evrov.
Objavljeno
09. februar 2016 12.29
Ba. Pa.
Ba. Pa.

Ljubljana − SID - Slovenska izvozna in razvojna banka je podjetjem ponudila pet novih oziroma spremenjenih programov financiranja.

Glavne prednosti teh kreditov so daljše ročnosti in obrestne mere, ki so nižje od tržnih, zato imajo ti krediti status državne pomoči oziroma pomoči de minimis, so spročili iz SID banke.

Programi so rezultat sodelovanja med banko ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri vzpostavitvi in delovanju posebnih posojilnih skladov za podjetja, namenjeni pa so pokrivanju tržnih vrzeli na področju financiranja gospodarstva.

Štirje programi za mala in srednja podjetja

Največje težave s pridobivanjem kreditov imajo še vedno mala in srednje velika podjetja, zato je SID banka tem podjetjem namenila štiri programe. Iz Posojilnega sklada za MSP tako lahko pridobijo kredite v vrednosti od 30.000 do deset milijonov evrov, in sicer za financiranje obratnega kapitala, novih naložb in z njimi povezanega zaposlovanja ter raziskav, razvoja in inovacij.

Peti program je namenjen podjetjem vseh velikosti, in sicer za financiranje njihovih tehnološko-razvojnih projektov. Za take projekte lahko podjetja pridobijo kredite v vrednosti od 200.000 do 18,75 milijona evrov.

»SID banka s temi krediti zagotavlja slovenskim podjetjem financiranje s primerljivimi pogoji, kot jih imajo konkurenčna podjetja v tujini, ter posledično ohranjanje in povečevanje njihove konkurenčnosti na mednarodnem trgu. Na ta način SID banka prispeva k dolgoročni in stabilni gospodarski rasti ter spodbuja krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Slovenije,« pravijo v banki.

Vseh pet navedenih programov SID banka izvaja neposredno, vloge za kredite morajo podjetja oddati prek spletnega obrazca na spletni strani banke, kjer je objavljena tudi vsa dokumentacija in so navedeni podrobnejši pogoji.