Skupni »pametni« razpis obeh ministrstev zamuja

Javni razpis, ki bo v prvih dveh letih vreden 19,3 milijona evrov, napovedujejo za sredino januarja.

tor, 12.01.2016, 10:04

Ljubljana – Skupni javni razpis ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za izobraževanje so resno napovedovali že za december 2015, zdaj lovi sredino januarja. Z zadnjo dopolnitvijo izvedbenega načrta OP za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 so vrata za razpis odprta. Razpis pa je še kar za vrati.

S spremembo izvedbenega načrta je vlada zagotovila finančne temelje za prvi javni razpis obeh ministrstev, ki ga kot zelo pomembnega napovedujejo že kar nekaj mesecev. V obrazložitvi piše: »Namen tokratne dopolnitve izvedbenega načrta je izključno zagotoviti sredstva za prvi javni razpis na podlagi Strategije pametne specializacije (SPS). Predvideno je, da bo javni razpis objavljen sredi januarja 2016.«

Z omenjeno spremembo in dopolnitvijo se tudi omogoča prerazporeditev sredstev; poenostavljeno rečeno, iz SVRK na proračunske postavke dveh ministrstev: ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Kakor je razvidno iz infografičnega prikaza, je za skupni razpis letos namenjenih 14,4 milijona evrov in prihodnje leto 4,9 milijona evrov. Skupna vrednost prvega razpisa v okviru Strategije pametne specializacije – S4, kakor so nam odgovorili v SVRK, pa je visok 67 milijonov evrov.

Čim hitreje od ideje do trga

Gre torej za skupni javni razpis za raziskave, razvoj in inovacije v verigah in mrežah vrednosti. Prvi sklop bo namenjen spodbujanju raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter hkrati združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih SPS oziroma S4.

Drugi sklop pa je namenjen spodbujanju raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev – vse do stopnje, ki omogoča testno proizvodnjo in tudi realno uporabo. Vse to za to, da bi se pospeševale inovacije, skrajšal čas od ideje do trga, krepila konkurenca podjetij in njihovo pozicioniranje v obstoječih in novih verigah vrednosti. In tudi krepile naložbe zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Z vpletenih ministrstev (MGRT in MIZŠ) odgovorov – kdaj bo objavljen razpis, kaj je glavni vzrok, da še ni, kakšna škoda nastaja zaradi tega, ker še ni – včeraj nismo dobili. Ostane torej napoved, da naj bi razpis objavili sredi januarja, a je treba za vsak primer omeniti, da se tudi sredina januarja hitro bliža.

Se naloge in pooblastila podvajajo?

Ostaja pa nerešeno vprašanje, ali bo razpis takšen, kakršnega si želi gospodarstvo – transparenten, z jasnimi pogoji in merljivimi cilji. Če ne bo, pravi generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič, »bomo (z razpisi) naredili več škode kot koristi. Podjetja bomo med seboj skregali in porušili zaupanje.« GZS se je že sredi decembra lani na dejstvo, da skupnega javnega razpisa leta 2015 ne bo, ostro odzvala.

Zbornica takrat ni le ugotavljala, da prvi razpis zamuja, ampak odkrito izpostavila, da število, zahtevnost in različnost nalog strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (Srip) »vzbuja upravičen dvom, da bi bila novoustanovljena partnerstva resnično sposobna opravljati vse predvidene naloge Sripov«. Na zbornici so opozorili, da »se naloge in pooblastila Sripov podvajajo z nalogami obstoječih akterjev podpornega okolja, posebno gospodarskih zbornic«.

Pa da upravljavska struktura za izvajanje kohezijske politike ni dodelana in lahko zato nastane tako na strateški kot na operativni ravni velik problem s črpanjem in donosnostjo investicij. GZS je tudi odločno oporekala in za nesprejemljive označila »nekatere ambicije v nekaterih akademskih krogih, ki želijo prevzeti dominantno vlogo pod pretvezo, da je gospodarstvo v Sloveniji jalovo«. Takšno enostransko stališče, ki naj bi celo imelo podporo v nekaterih krogih vlade, na GZS zavračajo.

GZS: Vzpostavite neodvisno razvojno agencijo

Na zbornici so tudi predlagali (ne prvič), da je treba za vzdržno uresničevanje Strategije pametne specializacije nujno ponovno vzpostaviti samostojno in neodvisno razvojno agencijo TIA – pristojno in finančno močno. GZS je predlagala, naj se pri oblikovanju Sripov kar najbolj izkoristijo že sedanji povezovalci gospodarstva in akademske sfere, ki že dobro delujejo, od zbornic do centrov odličnosti, tehnoloških mrež, kompetenčnih centrov, grozdov, razvojnih centrov, in se nadgradijo z dodatnimi horizontalnimi funkcijami Sripov.

Na zbornici menijo, da bi morala biti GZS kot celota soustanoviteljica Sripov. Tako so na GZS komentirali dejstvo, da decembra skupnega javnega razpisa dveh ministrstev MGRT in MIZŠ ne bo in resnično ni bilo. In tako menijo še danes.

Prijavi sovražni govor