Slovenija prodala za 62 milijonov evrov zakladnih menic

To je prva zadolžitev države letos, povpraševanje pa je bilo večje od ponudbe.
Objavljeno
09. februar 2016 15.34
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA

Ljubljana − Slovenija je danes prodala za 62 milijonov evrov zakladnih menic. Gre za tri-, šest- in dvanajstmesečne zakladne menice z nominalno letno obrestno mero v višini med minus 0,07 in minus 0,04 odstotka. To je prva zadolžitev države letos, povpraševanje pa je bilo večje od ponudbe.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo podanih za 79.000 lotov ponudb, ministrstvo za finance pa jih je sprejelo 4000 lotov v skupni vrednosti štiri milijone evrov. Obveznosti iz menic, pri katerih je obrestna mera določena v višini minus 0,07 odstotka, bodo dospele 12. maja.

Nekaj višja je obrestna mera za šestmesečne zakladne menice, ki jih je država prodala v višini 13 milijonov evrov, namreč minus 0,05-odstotna. Ponudba je bila tudi tu večja od povpraševanja, ministrstvo pa je od podanih 43.500 lotov sprejelo 13.000 lotov ponudb. Obveznosti iz teh menic bodo dospele 11. avgusta.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic pa je ministrstvo od 165.500 lotov podanih ponudb sprejelo 45.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 45 milijonov evrov. Nominalna obrestna mera znaša minus 0,04 odstotka, njihova zapadlost pa je določena 9. februarja 2017.

Današnja dražba je prva načrtovana kratkoročna zadolžitev v tem letu, naslednja je predvidena čez mesec dni. Vlada letos načrtuje tudi dolgoročno zadolžitev z javno izdajo referenčnih državnih obveznic, odločitev o datumu in načinu izdaje ter ročnosti pa bo sprejela glede na razmere na trgu.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: vlagatelji ob izdaji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača njihov nominalni znesek. Njihovi imetniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.