SURKUS kot sekcija na GZS

Z novo kulturno sekcijo gospodarske zbornice bi tudi vplivali na razvoj kulturnega managementa.
Objavljeno
23. marec 2016 21.11
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Na ustanovnem zboru sekcije za upravljanje in razvoj v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih (SURKUS) so predstavniki podjetij, organizacij in posamezniki s področja upravljanja in razvoja kulturnih in ustvarjalnih sektorjev podpisali memorandum o ustanovitvi sekcije, ki deluje pod okriljem GZS - Zbornice osrednjeslovenske regije - Ljubljana, njeno delovanje pa je natančneje določeno v pravilniku sekcije, kakor so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Sekcija SURKUS želi povezati podjetja, organizacije in posameznike, ki delujejo na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, da bi tako sooblikovali pogoje za vključevanje kulture in ustvarjalnih sektorjev v razvojne strategije.

Hkrati bi tako povezani lažje vplivali na zakonodajo, dvig ravni poznavanja in razpoznavnosti kulture in ustvarjalnih sektorjev v gospodarski sferi in tudi pripomogli, da bi se ustvarjalne in kulturne prakse lahko prenašale v gospodarstvo.

Z novo kulturno sekcijo gospodarske zbornice bi tudi vplivali na razvoj kulturnega managementa, a tudi na inovativnost in pospeševanje podjetništva na področjih kulture ter ustvarjalnosti v Sloveniji. In nenazadnje prispevati k oblikovanju boljšega družbenega okolja, ki ga bogatita ustvarjalnost in kultura.

Sekcija je namenjena zastopanju interesov in krepitvi položaja članov pri njihovem delovanju na območju cele države. Lahko bo skrbela tudi za večjo uveljavitev kulture in ustvarjalnosti, ki ob ustreznih strateških usmeritvahin podpori lahko bistveno pripomore k družbenemu in gospodarskemu razvoju Slovenije.

Pomembno je tudi, da je sekcija namenjena podpori kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, ne glede na to, ali gre za neprofiten ali profiten način in ne glede na to ali gre za zasebne organizacije ali javne ustanove.