Triglav poslej brez predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu

Po zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1) mora biti v NS zavarovalnice imenovana ustrezno strokovno usposobljena oseba
Objavljeno
20. februar 2016 15.02
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Zavarovalnica Triglav je prejela odredbo Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), ki se nanaša na ugotovitev AZN, da Ivan Sotošek in Boštjan Molan, člana Nadzornega sveta Triglava - predstavnika delavcev Zavarovalnice Triglav v NS -  ne izpolnjujeta zakonskih pogojev za opravljanje funkcije člana NS zavarovalnice iz 1. točke prvega odstavka 67. člena ZZavar-1.

Ta določa, da je za člana NS zavarovalnice lahko imenovana oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena ter ima lastnosti in izkušnje, ki so potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice. Omenjena člana sta bila v letu 2015 na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoljena v Nadzorni svet zavarovalnice s strani Sveta delavcev Zavarovalnice Triglav.


Uprava zavarovalnice bo ravnala v okviru svojih pristojnosti in o zaključku postopkov obvestila javnost, so iz Triglava sporočili in novico objavili na borznem Seonetu.