Triglav poslej brez predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu

Po zakonu o zavarovalništvu (ZZavar-1) mora biti v NS zavarovalnice imenovana ustrezno strokovno usposobljena oseba

sob, 20.02.2016, 14:02

 

Kljub drugčanim ustavnim določilom

Kaj je izgonu soupravljanja zaposlenih v finančnih družbah za Delo povedal dr. Mato Gostišča, raziskovalec in svetovalec v procesih soupravljanja: "Moj najkrajši komentar je, da je ureditev v 67. členu lani sprejetega ZZavar-1, na katero se sklicuje omenjena odločba (sam konkretne odločbe še nisem videl, ampak poznam siceršnja stališča AZN glede delavskih predstavništev v organih zavarovalnic), in katera je nastala prav na predlog AZN, po mojem mnenju protiustavna." Gostiša tudi pravi, da zavarovalniški zakon grobo posega v uredite v sodelovanja delavcev pri upravljanju po zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), ga za zavarovalnice omejuje in onemogoča. Po njegovem mnenju pa ta določba tudi nima nobene podlage v evropski direktivi, na katero se je glede tega skliceval predlagatelj zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).

Ljubljana - Zavarovalnica Triglav je prejela odredbo Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), ki se nanaša na ugotovitev AZN, da Ivan Sotošek in Boštjan Molan, člana Nadzornega sveta Triglava - predstavnika delavcev Zavarovalnice Triglav v NS -  ne izpolnjujeta zakonskih pogojev za opravljanje funkcije člana NS zavarovalnice iz 1. točke prvega odstavka 67. člena ZZavar-1.

Ta določa, da je za člana NS zavarovalnice lahko imenovana oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena ter ima lastnosti in izkušnje, ki so potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice. Omenjena člana sta bila v letu 2015 na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoljena v Nadzorni svet zavarovalnice s strani Sveta delavcev Zavarovalnice Triglav.


Uprava zavarovalnice bo ravnala v okviru svojih pristojnosti in o zaključku postopkov obvestila javnost, so iz Triglava sporočili in novico objavili na borznem Seonetu.

Povezane novice

Izzivi ekonomske demokracije
13. marec ob 10:46
V ponedeljek bo v Veliki dvorani vlade posvet z naslovom: S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja - stanje in izzivi na področju ekonomske ...
Prijavi sovražni govor