Triglavovi skladi – od drznih do zmernih in zajamčenih

Mlajši poslej v bolj tvegane, starejši v bolj previdne oblike varčevanja.

pon, 04.01.2016, 11:00

Trije kritni skladi

- Do 45. leta: varčevalci lahko izbirajo med vsemi tremi kritnimi skladi.

- Od vključno 45. do 55. leta: izbirajo lahko med kritnima skladom Triglav PDPZ – zmerni in Triglav PDPZ – zajamčeni

- Od vključno 55. leta dalje: na izbiro imajo le kritni sklad Triglav PDPZ – zajamčeni, ker je v zadnjem obdobju varčevanja pred upokojitvijo.

Ključna novost bo večja svoboda izbire pri naložbenih možnostih, potem ko so bili doslej izvajalci dodatnih pokojninskih zavarovanj (PDPZ) omejeni na enotno naložbeno politiko z zajamčenim donosom.

Tudi pri Zavarovalnici Triglav (ZT) se pripravljajo na novo naložbeno politiko v svojih dodatnih pokojninskih skladih glede na spremembe pokojninske zakonodaje. Ključna novost bo večja svoboda izbire pri naložbenih možnostih, medtem ko so bili doslej izvajalci dodatnih pokojninskih zavarovanj (PDPZ) omejeni na enotno naložbeno politiko z zajamčenim donosom.

Na Zavarovalnici Triglav bodo v začetku leta 2016 zdajšnjemu kritnemu skladu z zajamčenim donosom Triglav PDPZ – zajamčeni, dodali dva nova kritna sklada, in sicer Triglav PDPZ – drzni z agresivno naložbeno politiko, ki je namenjen predvsem članom do 45. leta starosti, in Triglav PDPZ – zmerni z zmerno naložbeno politiko, ki je predvsem namenjen članom od vključno 45. do 55. leta starosti.

V okviru teh treh kritnih skladov, ki skupaj predstavljajo Skupino kritnih skladov Triglav PDPZ, bo ZT izvajala tako imenovano naložbeno politiko življenjskega cikla. Takšen način upravljanja sredstev je v tujini uveljavljen že dolga leta, v Sloveniji pa je uvedba te možnosti na področju PDPZ predvsem posledica očitkov, da varčevanje v okviru PDPZ prinaša nizko donosnost in da bi morali imeti možnost izbire naložbene politike z večjim potencialom rasti, pojasnjujejo na Triglavu.

Vsem upravljavcem dodatnega pokojninskega varčevanja je skupna nova ureditev upravljanja sredstev, ki prinaša upravljanje na različne načine, predvsem v odvisnosti od starosti člana (doslej varčevalca PDPZ). Torej načina, v katerem si bodo mlajši lahko privoščili bistveno bolj tvegane naložbe in starejši bistveno varnjše, ko se bodo približevali upokojitvi.

Zavarovalnica Triglav: »V zadnjem obdobju varčevanja pred upokojitvijo pa se zaradi varovanja doseženih donosov do takrat zbrana sredstva in tudi vsa nadaljnja vplačila do upokojitve upravljajo v kritnem skladu Triglav PDPZ – zajamčeni.«

Kako naprej

Ali bo torej dosedanji »režim« zajamčenega donosa veljal tudi naprej? Pri Triglavu odgovarjajo: »Član bo imel možnost, da izbere kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, ali kritni sklad, katerega naložbena politika je manj agresivna od tiste, ki jo izvaja njegovi starostni skupini ustrezen kritni sklad. To pomeni, da bo kritni sklad z zajamčenim donosom Triglav PDPZ – zajamčeni na izbiro članom v vseh starostnih skupinah.« In zagotavljajo: »Če obstoječi člani ne bodo želeli spremembe v smislu prehoda na drug kritni sklad, bodo njihova sredstva ostala v kritnem skladu z zajamčenim donosom, tja pa se bodo knjižila tudi nadaljnja vplačila.«

Kaj bo izbral, je odvisno od starosti varčevalca oziroma člana in njegovega odnosa do naložbenega tveganja. Sicer na Triglavu menijo, da je upravljanje sredstev z naložbeno politiko življenjskega cikla praviloma dolgoročno donosnejše od upravljanja sredstev v skladu z zajamčenim donosom ves čas trajanja zavarovanja.

Pri naši največji zavarovalnici, kjer imajo v dodatnih pokojninskih varčevanjih vključenih prek 32.000 varčevalcev/članov pravijo: »Obstoječe člane bomo o spremembah in novostih obvestili in jih tudi povabili k izbiri naložbene politike.«

Povezane novice

Borut Jamnik: Pri Modri zavarovancem ponujajo alternativo
4. januar ob 09:00
Pogovor s predsednikom uprave zavarovalnice, ki že ima izkušnje z novim finančnim produktom - skladom življenjskega cikla.
Prijavi sovražni govor