Vlada kadrovala v DUTB in ohlapno o reformah

Nov neizvršni direktor DUTB je Španec Juan Barba Silvela z izkušnjami s špansko slabo banko.

čet, 24.03.2016, 15:40

Ljubljana − Vlada je imenovala Juana Barba Silvela za neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), in sicer za obdobje petih let od dneva imenovanja. Kot je razbrati iz javnih podatkov, je Silvela doslej služboval kot upravljavec španskega sklada Meridia Capital, prej pa je bil zaposlen v španski slabi banki SAREB, kjer je upravljal nepremičnine v vrednosti 50 milijard evrov.

Cerarjeva ekipa se je seznanila tudi z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa (NRP) 2016−2017 in pooblastila ministrstvo za finance, da s tem dokumentom seznani tudi pristojne odbore državnega zbora. Dokončni dokument NRP mora sicer vlada sprejeti in poslati v Bruselj prihodnji mesec.

Osnutek NRP je ministrstvo za finance pripravilo na podlagi razprave s socialnimi partnerji, ki jo je opravilo v prejšnjem tednu ter po dodatnih usklajevanjih in dopolnitvah vladnih resorjev. V osnutek dokumenta je bilo dodano poglavje makroekonomski okvir, v katerem je bila upoštevana tudi spomladanska napoved gospodarskih gibanj, ki jo je Umar predstavil prejšnji teden in znižuje napoved letošnje gospodarske rasti z 2,3 na 1,7 odstotka.

Iz vlade so skopo sporočili, da so ključne spremembe »jasna določitev virov financiranja investicij v prometno (cestno) infrastrukturo, jasna opredelitev za prilagoditve pokojninskega sistema zaradi demografskih gibanj po letu 2019 in bolj podrobno in jasno določeni ukrepi na področju zdravja ljudi in dolgotrajne oskrbe«.

Na priporočila socialnih partnerjev je bilo spremenjeno poglavje, ki govori o porazdelitvi davčnega bremena in davka na nepremičnine, v okviru poglavja o delujočem trgu dela pa je bila dodana dikcija, da bodo vsi ukrepi načrtovani v sodelovanju s socialnimi partnerji. Prav tako je spremenjeno besedilo v delu, ki se nanaša na plače v javnem sektorju, kjer nov predlog dikcije odseva trenutno stanje v pogajanjih, sporočajo iz vlade.

Nacionalni reformni program je sicer vsakoletni srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020. Program vsebuje ukrepe za odziv na ugotovitve evropske komisije, ki so vsebovane v poročilu o fiskalni vzdržnosti 2015, oceni skladnosti Slovenije s paktom rasti in stabilnosti (SGP), poročilu o Sloveniji in oceni makroekonomskih neravnovesij v Sloveniji.

Prijavi sovražni govor