Do petka vloge za olajšavo pri dohodnini

Zavezanci lahko že pred informativnimi izračuni popravijo podatke o vzdrževanih družinskih članih in si zagotovijo hitrejše vračilo dohodnine.

sre, 03.02.2016, 08:00

Za nižjo davčno osnovo

5. februar je zadnji rok za vlogo

400.000 zavezancev uveljavlja olajšavo

2436,92 evra nižja osnova za prvega otroka in druge VDČ

64,8 odstotka ugovorov zaradi VDČ

 

 

Ljubljana − Do 5. februarja opolnoči, in to je že v petek, je mogoče finančni upravi še poslati nove podatke o olajšavi za vzdrževane družinske člane, ki jih bo uporabila v informativnih izračunih dohodnine za leto 2015. Obrazec oddajo le zavezanci, ki bodo olajšavo pri letni odmeri uporabili drugače, kot so jo med letom.

Olajšavo vsako leto uveljavi okoli 400.000 ali skoraj 42 odstotkov zavezancev za dohodnino, največ za otroke, okoli 60 tisoč za druge vzdrževane člane (VDČ), ki jih našteva zakon. Lani je vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine oddala skoraj četrtina, 225.474 zavezancev, ki so pozneje dobili izračune. Zavezanci so vložili 44.477 ugovorov proti informativnim izračunom dohodnine za leto 2014, večino, 28.823 ali 64,8 odstotka, prav zaradi olajšave za VDČ.

S to vlogo lahko zavezanci finančni upravi tudi sporočijo, da želijo uveljaviti razliko do polne olajšave za vzdrževane družinske člane, za katere bo olajšavo sicer uveljavil neki drug zavezanec, a je zaradi prenizke davčne osnove za dohodnino ne bo mogel izkoristiti v celoti. Zavezanci, ki nameravajo uporabiti to možnost, v obrazec vpišejo podatke o enem ali več vzdrževanih družinskih članih ter priimek, ime in davčno številko zavezanca, ki olajšave za iste vzdrževane družinske člane zaradi prenizke davčne osnove ne more izkoristiti v celoti.

Z vlogo hitreje do vračila

Zavezanec za dohodnino ima pravico uveljaviti olajšavo za VDČ že med letom, tako da odda pisno izjavo izplačevalcu dohodka iz delovnega razmerja, ta pa jo vsak mesec sproti upošteva pri akontaciji dohodnine iz plače ali pokojnine – tako sproti znižuje davčno osnovo za mesečni znesek olajšave. Finančna uprava je za leto 2015 od delodajalcev in zavoda za pokojninsko zavarovanje že dobila podatke o zavezancih z olajšavo in le pri teh jo bo upoštevala tudi v informativnem izračunu – tisti, ki je med letom niso izkoristili, bodo svojo pravico lahko uveljavili bodisi prek vloge, o kateri govorimo, bodisi pozneje prek ugovora proti informativnemu izračunu.

»Vlogo za olajšavo naj do 5. februarja oddajo le tisti, ki je med letom torej sploh niso zahtevali ali pa jo nameravajo uporabiti drugače, kot so jo. Tako bo finančna uprava vključila prave podatke že v informativni izračun in jim samo zaradi olajšave ne bo treba oddati ugovora,« poudarja Stojan Glavač iz službe za stike z javnostjo pri finančni upravi. To je pač pomembno za zavezance, ki si obetajo vračilo dohodnine, saj bo denar tako hitreje na njihovem računu. Drugače pa vloga ni zadnja priložnost, da zavezanec spremeni podatke, od katerih je odvisna olajšava. Nova priložnost bo ugovor proti izračunu, a ta bo odmerni postopek zavlekel za več mesecev, zato bo zavezanec pač dlje čakal na vračilo dohodnine.

Zakon o dohodnini med sorodnike, ki lahko štejejo za vzdrževane družinske člane, uvršča otroke, zakonce in zunajzakonske partnerje, tudi nekdanje zakonce, starše in posvojitelje ter člane kmečkega gospodinjstva. Olajšavo za otroke vsako leto uveljavi okoli 340.000 zavezancev. Mladoletni otroci imajo tudi pri dohodnini poseben položaj. »Otrok do 18. leta starosti je vzdrževani član brez vsake omejitve, ni pomembno, ali ima lastne dohodke, tudi ne, koliko znašajo,« poudarja Stojan Glavač iz generalnega finančnega urada. Otrok ostane vzdrževani družinski član vseh dvanajst mesecev leta, v katerem je dosegel polnoletnost, novorojenec vse mesece od rojstva. Po zakonu o dohodnini le olajšava za otroke narašča z njihovim številom: za prvega znaša 2436,92 evra, za drugega 2649,24 evra, tretjega 4418,54 ... Pri drugih VDČ je za vse enaka, 2436,92 evra.

Brez omejitev le do 18. leta

Pri polnoletnih potomcih in vseh drugih vzdrževanih družinskih članih veljajo omejitve − šolanje, lastni viri, prijava na zavodu za zaposlovanje in drugi. V povezavi z olajšavo za otroka je dobro poznati še nekatere posebnosti. Vzdrževani član je lahko tudi otrok, ki je star od 18 do 26 let in tudi starejši, a pri njem že veljajo dodatni pogoji: mora se šolati, ne sme biti zaposlen in ne opravljati dejavnosti, njegova lastna sredstva za preživljanje ne smejo preseči olajšave za prvega otroka oziroma drugega vzdrževanega družinskega člana. »Stalno bivališče pri starših pri tej skupini ni pogoj za olajšavo,« poudarjajo v finančni upravi. Pri polnoletnem otroku, ki je vpisan v evidenco zavoda za zaposlovanje, pa je dodatni pogoj, da živi s starši v istem gospodinjstvu. Poleg tega njegova lastna sredstva za preživljanje, med katere spadajo tudi različna socialna izplačila, prav tako ne smejo preseči olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki ni otrok.

Prijavi sovražni govor