Elektrika lahko v celoti pride iz tujine

Eles miri pred grožnjami s stavko v energetiki, se bodo pa še pogovarjali o scenarijih za stavko.
Objavljeno
25. marec 2016 15.46
lvi*daljnovodi
Borut Tavčar
Borut Tavčar
Ljubljana - Na podlagi člankov, ki namigujejo, da bi ob stavki slovenskega elektrogospodarstva Slovenija ostala v temi, so iz Elesa pojasnili, da imajo dovolj čezmejnih prenosnih zmogljivosti za napajanje države, tudi če bi se ustavila vsa proizvodnja elektrike v njej.

Skladno z zakonom o stavki se pravica do stavke delavcev v organizacijah in pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost ali dela posebnega družbenega pomena, določena z zakonom ali na zakonu temelječem odloku skupščine družbenopolitične skupnosti, in v organizacijah posebnega pomena za ljudsko obrambo, določenih z odlokom pristojnega organa v skladu z zakonom, lahko uveljavi samo pod pogojem, da se zagotovi minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij.

Minimum delovnega procesa je v energetskem zakonu določen kot »obratovalna pripravljenost objektov, omrežij in naprav, kot je to predpisano za nedelje, praznike in druge dela proste dneve«.

Nedeljsko obratovanje

»To pomeni, da sta tako družba Eles, ki izvaja gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja, kot družba SODO, ki izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja, dolžna zagotoviti minimum delavnega procesa, kljub morebitni stavki. V proizvodnih enotah taka omejitev pravice do stavke ne velja, razen za proizvodne enote, ki elektrooperaterju dobavljajo sistemske storitve,« pojasnjujejo v Elesu. Med elektrarne, ki zagotavljajo sistemske rezerve, sicer spada tudi Termoelektrarna Šoštanj.

V družbi Eles, glede na analize in izvedene simulacije, ocenjujejo, da bi zaradi zadostnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki presegajo porabo električne energije v Sloveniji, prenosni in distribucijski sistem električne energije v Sloveniji še vedno delovala, tudi če v času stavke proizvodne enote ne bi delovale, seveda, če v tem času ne bi prišlo do kakega izrednega dogodka.

Obenem bo Eles 30. marca organiziral tudi sestanek z direktorji energetskih družb v Sloveniji, da skupaj ocenijo in preigrajo morebiten scenarij dogajanja v času napovedane stavke delavcev elektrogospodarstva.