Pri montažnih hišah sta pomembni varčevanje z energijo in varovanje okolja

Zakonodaja, ozaveščenost investitorjev in delovanja Eko sklada povečujejo povpraševanje po energijsko varčnih hišah.
Objavljeno
26. februar 2016 15.46
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Zaradi visokih stroškov energije se vse bolj kaže potreba po racionalni in učinkoviti rabi energije na vseh ravneh. Vse več graditeljev hiš se zato odloča za energijsko učinkovite gradnje, prav tako uporabniki že zgrajenih hiš zaradi varčevanja z energijo načrtujejo njihovo prenovo. Za gradnjo energijsko učinkovite hiše je zelo primerna montažna gradnja.

Za gradnjo nizkoenergijskih hiš je pri nas iz leta v leto vse več zanimanja, saj to od graditeljev zahtevajo predpisi o novogradnjah, hkrati pa se povečuje zavedanje investitorjev, da je pomembno graditi kakovostno in energijsko varčno, saj to vpliva na življenjski cikel objekta in stroške za porabljeno energijo za ogrevanje.

Povečuje se tudi povpraševanje po lesenih montažnih hišah, saj imajo številne prednosti: od tega, da so lahko vseljive res hitro po začetku gradnje, do tega, da je les že sam po sebi energetsko učinkovit, bivanje pa je v leseni hiši neprimerno bolj kakovostno. Gradnja energijsko učinkovitih oziroma nizkoenergijskih montažnih hiš ima pri nas dolgo tradicijo. S takšno gradnjo se ukvarjajo Marles, Lumar, Jelovica, Riko, Kager, Juting in še nekatera podjetja.

Okrepiti je treba položaj na tujih trgih

V Marlesu gradijo nizkoenergijske objekte že več let in prav vsi njihovi konstrukcijski sistemi sodijo med nizkoenergijske ali pasivne, zato so tudi vsi njihovi objekti zelo energetsko varčni. »Gradnja takšnih objektov je tudi v sprejeti viziji in strategiji našega podjetja. V našem podjetju zato poleg nizkoenergijskih in pasivnih sistemov sten in gradnje svojim kupcem ponujamo celovite energetsko učinkovite rešitve, ki uporabnikom zagotavljajo optimalno bivanje ter hkrati zelo nizke stroške bivanja in energetske preskrbe takšnih objektov,« pravi direktor Marles hiš Bogdan Božac.

Lani so v Marlesu zgradili več kot 150 energetsko varčnih objektov, v zadnjih nekaj letih pa več kot tisoč. »Izdelujemo izključno pasivne in nizkoenergijske objekte, za katere lahko poudarim, da je njihova energetska učinkovitost popolnoma primerljiva s podobnimi v drugih zahodnoevropskih državah oziroma ga celo presegajo,« poudarja Božac in dodaja, da je gradnja elementov energetsko varčnih objektov premalo nadzorovana, prešibek pa je tudi nadzor nad izvajanjem del na gradbiščih. Zato se žal prepogosto dogaja, da kupci ne dobijo pričakovane in obljubljene kakovosti objekta, ki so ga plačali.

Marles krepi položaj na strateških tujih trgih

Marlesu je lani uspelo povečati prihodke v primerjavi z letom prej. Prav tako ocenjujejo, pravi direktor Božac, da bo nekoliko večji dobiček iz poslovanja. Prihodke na tujih trgih, predvsem v Nemčiji in Avstriji, so povečali za 12 odstotkov, hkrati so še nekoliko povečali svoj delež pri individualni gradnji v Sloveniji. Skupaj s hčerinskimi podjetji so lani zaposlovali nekaj več kot 130 ljudi, v celotnem poslovnem sistemu Marlesa pa je zaposlenih približno dvesto ljudi.

O letošnjih načrtih Božac pravi, da bodo prihodke povečali predvsem v Švici, Avstriji in Sloveniji, kjer stanje že sklenjenih pogodb kaže bistveno povečanje glede na preteklo leto. Temu primerno načrtujejo tudi povečanje poslovnega izid in nekaj več zaposlovanja. Srednjeročno pa hočejo še okrepiti položaj na strateških trgih, kjer so že dodobra prisotni (Avstrija, Nemčija, Švica, Italija in Slovenija).

Pozitiven trend pri gradnji nizkoenergijskih hiš

V Lumarju so v četrt stoletja delovanja doma in v tujini zgradili že več kot 2500 nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov. Trend je zelo pozitiven, saj so lani na slovenskem trgu prodali toliko hiš kot še nikoli do zdaj. Pravijo, da bo pasivna oziroma plus energijska gradnja po sedanjih trendih postala standard, saj se bodo stroški vzdrževanja hiše in energentov zgolj večali in bo hiša z minimalnimi obratovalnimi stroški naložba v prihodnost. Zanimanje za takšno gradnjo se povečuje tudi zaradi subvencij Eko sklada, ki je velik generator in motor pri ozaveščanju kupcev za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš.

»Vsak naš objekt je interdisciplinarno oblikovan. To pomeni, da moramo upoštevati in združiti različna znanja in vede. Ne samo ozko znanje o učinkoviti rabi energije, pomembna je tudi zasnova objekta, način umestitve v prostor, pomemben je izbor ustrezne in optimalne tehnologije, obvladovanje procesov pri gradnji in servisiranje objektov tudi v celotnem življenjskem ciklu,« pravijo v Lumarju in dodajajo, da so lani poslovali zelo uspešno.

Ustvarili so 12,4 milijona prihodkov od prodaje, kar je za dobrih pet odstotkov več kot leta 2014. Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih je bil 41-odstoten. Posebno jih veseli, da se je prodaja povečala za dobrih 12 odstotkov. To pomeni, da se bodo učinki dobre prodaje pokazali tudi letos. V podjetju je bilo konec leta 2015 zaposlenih 63 delavcev, kar je štiri več kot leto pred tem. Za letos načrtujejo prihodke v višini 13 milijonov evrov.

Kakovost bivanja in nizki stroški za energijo

Nizkoenergijska in energijsko varčna gradnja je v Jelovici vodilo razvoja, inovativne rešitve, ki jih uvajajo, pa se kažejo za zelo učinkovite. »Kot sistemski ponudnik lesene montažne gradnje ponujamo širok spekter konstrukcijskih sistemov različnih energijsko varčnih razredov. Na letošnjem sejmu Dom bomo predstavili novost, ki na našem trgu v tej obliki še ni na voljo,« pravi vodja prodaje in marketinga na domačem trgu Alenka Popp Vogelnik.

V Jelovici, ki montažne hiše izdeluje že 70 let in je v tem času postavila že več kot 12.000 objektov, pravijo, da na energijsko učinkovitost hiše vpliva več dejavnikov: od lokacije in osončenosti parcele do idejne zasnove ter načina bivanja. Na podlagi tega strankam svetujejo izbor lesenega konstrukcijskega sistema, izbor oken in načina ogrevanja. Svetujejo jim tudi morebitne spremembe pri načinu bivanja, ki bi zagotavljale najboljše bivanje ob hkratni energijski varčnosti. Zavzemajo se za optimalno kombinacijo vsega, kar vpliva na boljšo kakovost bivanja, zagotavlja nizke obratovalne stroške in povrnitev investicije v razumnem času.

Nabor objektov je v Jelovici zelo širok, saj poleg eno- in večdružinskih hiš ponujajo tudi večje objekte, kot so večnamenske dvorane, šole in vrtci, večnamenski objekti. Leta 2014 so postavili prvi lesen dom za starejše občane v Kočevju v velikosti 2500 kvadratnih metrov, ki je prvi tak lesen objekt pri nas.

Lani so za investitorja Občino Podlehnik postavili večnamenski center, ki združuje različne dejavnosti za potrebe občine (občinske pisarne, gasilski dom, ambulante, turistično pisano, večnamensko dvorano …) v velikosti skoraj 3000 kvadratnih metrov.