Stopiti bo treba skupaj in izboljšati poslovanje

Nov tehnični direktor HSE Gorazd Skubin meni, da je slovenska energetika preveč posejana z egoisti.
Objavljeno
10. februar 2016 19.50
*acr* HSE
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana – Pred Holdingom Slovenske elektrarne je novo težavno obdobje, med drugim najetje dolgoročnejših posojil za 300 milijonov evrov, nov način upravljanja, racionalizacija poslovanja, verjetno tudi odpuščanja. To terja trdno upravo.

Poznavalci pravijo, da je močna stran Gorazda Skubina, ki so ga nadzorniki HSE izbrali med tremi kandidati za položaj tretjega člana uprave HSE, zadolženega za tehnično področje, zlasti trženje elektrike. Pred zaposlitvijo v Petrolu je bil Skubin tudi v Elesu, vmes pa pisal elektroenergetsko zakonodajo. V energetiki sicer pravijo, da bi generalni direktor HSE Blaž Košorok najbolj potreboval vrhunskega inženirja za termoelektrarne.

Uprava se strinja

Košorok pravi, da bi bilo ob normalnem korporativnem upravljanju že jasno, kako bo skupina delovala tudi po novembru letos, ko se mu izteče mandat. Leto bo sicer težavno, potrjeni ukrepi računskega sodišča narekujejo reorganizacijo skupine, za katero so nadzorniki že lani iskali najprej tehničnega direktorja, pa ga niso našli. Tako so upravo HSE dopolnili s finančnim direktorjem Stojanom Nikolićem. Košorok in Nikolić sta se tudi pogovorila z vsemi kandidati za tehničnega direktorja, če se z izbiro ne bi strinjala, bi bil postopek verjetno težji. »Na izbiro gledam pozitivno, prizadeval si bom, da bo uprava delovala enotno,« pravi Košorok.

Skubin zavrača mnenje, da je njegova močna stran le trženje elektrike, saj je v Elesu skrbel za obratovanje celotnega sistema. O svoji vlogi sicer pravi, da je še prezgodaj za napovedi, a »saj veste, kakšno je stanje v skupini, deluje slabše od mogočega in to se da izboljšati«. Priložnost je zlasti v bolj sinergijskemu delovanju proizvodnje in trgovanja z elektriko. Tega, da v HSE že imajo direktorja za proizvodnjo in vzdrževanje Skubin ne vidi kot težavo.

Velika pričakovanja

Novi tehnični direktor je še opozoril, da se mora pogovoriti še s prejšnjim delodajalcem (Petrolom), potem pa se vsesti z drugima članoma uprave HSE. »Sodelovali bomo, da je to mogoče, sem začutil že ob pogovorih pred to sejo nadzornega sveta. Slovenska energetika je namreč preveč posejana z egoisti. Čas je, da stopimo skupaj in naredimo kaj dobrega,« pravi Skubin.

Miloš Pantoš, predsednik nadzornega sveta HSE od Skubina pričakuje veliko. Tako v optimizaciji proizvodnje in vzdrževanja kot v postopkih združevanja podpornih procesov, izvajanju postopkov racionalizacije in prestrukturiranja poslovanja, vse s tehnične plati, saj Nikolić skrbi za finančno, Košorok pa za poslovno in tudi pravno plat. Vsi ti dokumenti so namreč vključeni v razvojni načrt skupine HSE do lata 2020 in v poslovni načrt za letos.

Nižanje stroškov

»Pričakujemo dvoje, višje prihodke, pri čemer pa je HSE odvisen od naravnih danosti, in nižje stroške, za kar pa imamo predvidenih več ukrepov. Kako jih bodo izvedli, morajo povedati poslovodstva družb v skupini,« pravi Pantoš. Na vprašanje, kako zniževati stroške ob grožnjah s stavko, trdnih kolektivnih pogodbah in drugem, je Pantoš odgovoril, da »ni lahko, to je verjetno jasno vsem«. Vendar je težave skupine vsaj na dolgi rok treba rešiti, kar, kot meni Pantoš, vedo tudi zaposleni.