Vlada ni dala podpore Tešu 6

Razlogov za spremembe poroštva ni, pravi vlada.
Objavljeno
07. januar 2016 18.56
Teš
Borut Tavčar
Borut Tavčar

HSE in Teš sta na vlado naslovila predlog za spremembo pogodbe o ureditvi razmerij v zvezi s projektom nadomestnega šestega bloka Teš in zakona o poroštvu države za obveznosti iz dolgoročnega posojila 440 milijonov evrov, ki ga je najela Teš pri Evropski investicijski banki. Poleg tega so v HSE in Teš predlagali ponovno uvedbo prednostnega dispečiranja za elektriko iz domačega primarnega vira, kar bi lahko izkoristili za premog iz Premogovnika Velenje.

Najprej racionalizacija

Vlada je oboje zavrnila. »Prejeti predlog družb ne predstavlja dodatnih utemeljitev za predlagane spremembe, saj niso jasni razlogi, zaradi katerih bi vlada morala pristopiti k spreminjanju zakona o poroštvu in pogodbe. Dejansko Teš 6 že poskusno obratuje, poroštvo pa je bilo dano zaradi odobritve kredita EIB in za primer, če družba Teš ne bi uspela izpolnjevati obveznosti do kreditodajalca. Primarni namen zakona je določitev poroštva, ki je enkratno in dano v skladu z zakonom in se ne more spreminjati,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Pred uvedbo prednostnega dispečiranja, ki je po mnenju vlade zadnji mogoč ukrep, pa vlada Slovenskemu državnemu holdingu predlaga, da prouči zadostnost in uspešnost izvajanja ukrepov, predvidenih v načrtih finančnega in poslovnega prestrukturiranja Skupine HSE, zlasti Teš in Premogovnika Velenje. V SDH naj presodijo tudi, ali je zagotovljena dolgoročna finančna vzdržnost Skupine HSE in ali so tveganja za unovčenje državnega poroštva ustrezno znižana.

Odprta vrata za pogovor

Blaž Košorok, generalni direktor HSE, pravi, da so spremembe zakona in pogodbe predlagali zaradi revizijskega poročila računskega sodišča, s tem bi namreč odpravili kršitve, ki se dotikajo cene projekta in cene premoga. Zavrnitev predloga za prednostno dispečiranje pa vidi bolj kot odprta vrata za pogovor. »Več držav tako ščiti svoje premoženje,« pravi Košorok in dodaja, da je njihov razvojni program do 2020 SDH že potrdil.