Karierno vprašanje: Ali mi prostovoljno delo lahko pomaga pri zaposlitvi?

Razmislite, kaj ste se naučili, kaj potrebuije delodajalec in to jasno navedite ter utemeljite v življenjepisu.

pon, 29.02.2016, 08:10

Ko razmišljamo o prostovoljstvu in izkušnjah, ki jih to prinese posamezniku, lahko z gotovostjo trdimo, da gre za dodano vrednost. Pri odločanju o tem, kako prostovoljne izkušnje vplesti v življenjepis, in dvomih, ali bo to na delodajalca naredilo dober ali slab vtis, si pomagajmo z rezultati študije, ki si je zastavila podobna vprašanja.

Raziskava Evropska prostovoljna služba (EVS) – kompetence za zaposljivost, pri kateri je sodelovalo osem držav, je namreč potrdila, da je izkušnja prostovoljnega dela v drugi državi bistveno vplivala na karierne odločitve mladih in jim pomagala razviti kompetence, ki so pomembne za zaposljivost.

Zanimivo je, da so se s tem strinjali tudi delodajalci, ki so dodali, da bi nekdanji prostovoljci vsekakor morali omeniti svoje prostovoljske izkušnje v prijavah na delovno mesto. Kompetence, ki so jih pridobili s prostovoljnim delom, se močno prekrivajo s tistimi, ki jih pri kandidatih za zaposlitev iščejo delodajalci, kot so na primer sodelovanje, dobra komunikacija, samostojnost in prevzemanje pobude, prilagodljivost, načrtovanje, skupinsko delo ter občutljivost za medkulturne razlike.

Kako si torej z navajanjem izkušenj s prostovoljnim delom odpreti vrata do zaposlitvenega razgovora?


1. Kaj sem se naučil/a?

Prva naloga za mlade je ugotoviti, kaj so se naučili pri prostovoljnem delu oziroma, katere kompetence so pridobili. Pomagajo naj si z vprašanji: kako je bilo treba ravnati, da je bilo delo dobro opravljeno. Znam danes bolje govoriti pred skupino, si bolje organiziram dan, zaključujem naloge, bolje poslušam ljudi in prepoznam, kaj potrebujejo? Pomembno je pokazati realno povezavo med prostovoljnim delom in pridobljenim znanjem.

2. Kaj potrebuje delodajalec?

Drugi, a ravno tako pomemben izziv je ugotoviti, kaj pravzaprav delodajalec potrebuje, katere kompetence, znanja in izkušnje so potrebne za določeno delovno mesto. Če gre za delo s strankami, so dragocene izkušnje, kjer je bilo treba veliko komunicirati z ljudmi, pri delovnih mestih, kjer je treba voditi skupino, organizirati delo, pridejo do izraza na primer vodenje poletnih taborov, učenje plavanja, taborniki …

Delodajalci med prijavami, ki jih praviloma prejmejo zelo veliko, iščejo konkretno tiste izkušnje, ki so poleg izobrazbe in strokovnih znanj potrebne za uspešno delo. Zato pri navajanju prostovoljnega dela moramo izbrati tiste, ki so koristne za konkretno delovno mesto.

Verjetno tudi na tem mestu ni odveč poudariti, da učinkovito iskanje zaposlitve pomeni, da se za vsako delovno mesto poudarki v življenjepisu prilagodijo zahtevam delovnega mesta, ki jih je treba prej dobro raziskati.

3. Kako kompetence utemeljiti v življenjepisu?

In tretjič, kako izkušnje s prostovoljnim delom opisati v življenjepisu. Opis kompetence naj bo vedno utemeljen z navedbo konkretnega dela. Lahko trdimo, da smo dober organizator, vendar bo trditev verodostojna, če bo na primer sledila izkušnja vodenja planinskega tabora, smučarske šole ali delovanja v mednarodni zvezi študentov …

Opis naj bo kratek, jedrnat, bralcu mora biti takoj jasno, kaj želimo povedati. Takega kandidata si želi tako večje podjetje kot manjše, družinsko podjetje, kjer resnično šteje sleherna izkušnja, vsako pridobljeno znanje.

Prijavi sovražni govor